You are currently viewing Επιμένει ο Ελπιδοφόρος να «αλλάξει» το Σύνταγμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Επιμένει ο Ελπιδοφόρος να «αλλάξει» το Σύνταγμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

  • Reading time:0 mins read

✔️Ανακοινωθέν περί της πορείας των εργασιών της Επιτροπής

Τήν 8ην Μαρτίου 2023 συνῆλθεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, λόγῳ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ συνοδικῶς συσταθεῖσα Μικτή Ἐπιτροπή ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί τῆς ὑποβολῆς ἐπισήμου προτάσεως τῇ Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ πρός τελικήν ἔγκρισιν.

Κατά τήν δευτέραν αὐτήν συνεδρίαν τῆς Ἐπιτροπῆς, τό μέλος αὐτῆς Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος ἐπαρουσίασε διεξοδικῶς τήν κατεύθυνσιν, τό γενικόν περίγραμμα καί τάς ἐπί μέρους προβλέψεις τῆς προτάσεως αὐτοῦ περί ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος. Ἡ ὡς ἄνω πρότασις θά ἐκτεθῇ ὑπό τοῦ ἰδίου καί εἰς τά μέλη τῆς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς κατά τήν προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θά συνεχίσῃ τάς ἀνά τήν θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου συναντήσεις αὐτοῦ μετά τοῦ κλήρου καί τῶν πιστῶν πρός ἐπίσημον καί διαφανῆ ἐνημέρωσίν των περί τῶν προτεινομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ τροποποιήσεων.

Πρό τοῦ τέλους τῆς συνεδρίας, ἡ Ἐπιτροπή ἐξουσιοδότησε τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς ὄπως μεταφέρῃ εἰς τά μέλη τῆς ἐκεῖσε Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τήν πρόσκλησιν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου νά προσέλθουν εἰς Φανάριον διά συνεργασίαν τήν Τετάρτην, 5ην Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ἀπεφασίσθη δέ ὅπως τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς συνεχισθῇ ἐνταῦθα τήν Παρασκευήν, 26ην Μαΐου ἐ.ἔ.