You are currently viewing Ἐπέτειος Αὐτονομίας Βορείου Ἠπείρου-  Ο Αγώνας Συνεχίζεται…

Ἐπέτειος Αὐτονομίας Βορείου Ἠπείρου- Ο Αγώνας Συνεχίζεται…

  • Reading time:4 mins read

 

 


 

 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ἐτίμησε καί φέτος, μέ λιτό ἀλλά ἀγωνιστικό τρόπο, τήν ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καί τήν ὑπογραφή τοῦ πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας (17 Μαΐου 1914). Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 19 Μαΐου 2024, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Δελβινακίου, τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία. Στήν συνέχεια, ἐψάλη τό ἱερό Μνημόσυνο, γιά ὅσους πρωταγωνίστηκαν καί γιά ὅσους πολέμησαν καί ἔπεσαν ἡρωϊκῶς μαχόμενοι, κατά τόν σπουδαῖο Ἀγῶνα γιά τήν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου. Μετά τό πέρας τοῦ Μνημοσύνου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἐκφώνησε τήν καθιερωμένη γιά τήν περίσταση ὁμιλία, ἡ ὁποία ἀνεφέρετο στόν Δήμαρχο Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη καί τίς δικαστικές περιπέτειες πού τοῦ ἐπεφύλαξε ἡ κυβέρνηση τῆς γειτονικῆς χώρας. Κατόπιν, στόν περίβολο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐψάλη τρισάγιο ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως Βασιλείου, ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος, ἐνῷ ὁ Σεβ. κ. ΑΝΔΡΕΑΣ κατέθεσε στεφάνι. Τέλος, ἀνεγνώσθη καί ὁμοφώνως ἐνεκρίθη ἀπό τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν τό ἀκόλουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ

 

 

1) Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως γιά τήν παράνομη σύλληψη, τήν παρωδία δίκης καί τήν καταδίκη σέ δύο χρόνια φυλάκιση, τοῦ ἐκλεγμένου Δημάρχου Χειμάρρας Φρέντυ Μπελέρη.

2) Διαμαρτυρόμεθα γιά τήν πλαδαρή ἀνακοίνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ ΥΠ.ΕΞ., σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῆς καταδίκης Μπελέρη. Ἄν νομίζουν οἱ ἐν Ἀθήναις ὅτι εἶναι ἀρκετό νά παρακολουθοῦν μόνο τά συμβαίνοντα στήν Ἀλβανία, εἶναι μακριά νυχτωμένοι.

3) Εἶναι ἀνάγκη νά κατανοήσῃ, τόσον ἡ Κυβέρνηση, ὅσον καί ὅλη ἡ Ἀντιπολίτευση, ὅτι στό πρόσωπο τοῦ Μπελέρη διώκεται, γιά μιά ἀκόμη φορά, ἡ πολυπαθής Βόρειος Ἤπειρος.

4) Ὁ Αὐτονομιακός Ἀγώνας τοῦ 1914, ἀλλά καί οἱ μακροχρόνιοι ἀγῶνες τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, δέν ἀνεχόμαστε νά περιφρονοῦνται τόσο προκλητικά ἀπό τό ἀλβανικό καθεστώς.

5) Ζητοῦμε νά κατανοηθῇ ἀπό ὅλο τόν πολιτικό κόσμο ὅτι πρέπει νά προσέξῃ τήν ζωή καί τήν πορεία τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Βορείου Ἠπείρου, διότι κινδυνεύει νά ἀφανισθῇ ἀπό τίς μεθοδεύσεις τοῦ ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ράμα, ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖται ἀπό τόν στενό σύμμαχό του, τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογάν. Καλές οἱ διάφορες μεταρρυθμίσεις, πού ἐπιχειρεῖ ἡ πολιτεία, ἀλλά εἶναι ἐπικίνδυνη καί ἡ ἀδιαφορία γιά τά ἐθνικά ζητήματα.

6) Μέ κανένα τρόπο δέν πρέπει ἡ Ἀλβανία νά γίνῃ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅπως σφόδρα ἐπιθυμεῖ, ἐάν δέν δείξῃ ἐμπράκτως ὅτι σέβεται ὅλα τά δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καί ἐπειδή, ὅπως φημολογεῖται, διάφοροι παράγοντες – μέ πρῶτο τήν πέραν τοῦ Ἀτλαντικοῦ Ὑπερδύναμη – πιθανῶς νά πιέσουν τήν Πατρίδα μας νά ὑποχωρήσῃ, ζητοῦμε νά παραμείνει σταθερά ἀνυποχώρητη ἡ Ἑλλάδα καί νά μή δεχθῇ νά συναινέσῃ στήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν Ε.Ε., χωρίς νά ἐκπληρώσῃ τίς παραπάνω ὑποχρεώσεις της. Τέλος,

7) Ἡ Κυβέρνηση καί ὅλος ὁ πολιτικός κόσμος νά προσέξῃ καί τήν Μεγαλόνησο Κύπρο. Γιατί, ὅπως καταγγέλλεται ἀπό διάφορες πλευρές, ἡ Τουρκία ἐπιδιώκει ἀπροκάλυπτα τήν κατοχή ὁλόκληρου τοῦ νησιοῦ. Ὁ Χριστός καί ἡ Θεοτόκος νά σκέπουν καί νά εὐλογοῦν Κύπρο καί Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἀλήθεια εἶναι μεγάλη καί ὑπερισχύει. Ὁ Ἀγώνας συνεχίζεται.

 

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)