You are currently viewing Τα τρία «όχι» του Βαρθολομαίου στις προτάσεις της κυβέρνησης

Τα τρία «όχι» του Βαρθολομαίου στις προτάσεις της κυβέρνησης

  • Reading time:1 mins read

Του Σωτήρη Τζούμα

«Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα σώσει και πάλι την Ελλάδα…»

«Θα έλθει πάλι η ώρα που το Οικουμενικό Πατριαρχείο θα σώσει και πάλι την Ελλάδα…». Με αυτή την ιστορική φράση ο Μακαριστός Μεγάλος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος, παρά την πικρία που είχε νιώσει για την επιθετικότητα που δέχθηκε από το Φανάρι, είχε απαντήσει όταν τον ρώτησαν γιατί δεν απάντησε με ανάλογο ύφος και τρόπο στην τιμωρία που του επέβαλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο όταν δεν συμμορφώθηκε προς τις υποδείξεις του. Και πριν αλέκτορα φωνήσαι τρίς επαληθεύεται σήμερα με τον πιο πανηγυρικό τρόπο. Το Πατριαρχείο θα σταματήσει τα ανίερα σχέδια της κυβέρνησης που δοκιμάζεται.

Οχι μόνο ένα, αλλά τρία «όχι» είπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Εκκλησία της Κρήτης προς την Κυβέρνηση Τσίπρα τόσο για τις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 3 και 21 του Συντάγματος, όσο και στην αλλαγή του καθεστώτος μισθοδοσίας των κληρικών και των διοικητικών υπαλλήλων της Εκκλησίας που από τη μία στιγμή στην άλλη καλούνται να αλλάξουν καθεστώς και μάλιστα με την ανοχή της ηγεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχιγραμματεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ύστερα από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Κρήτης στο Φανάρι είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια άλλης ερμηνείας:

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μητέρα Εκκλησία, λέει όχι:

1. Στις αλλαγές που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, για το άρθρο 21 του Συντάγματος για την οικογένεια.

2. Στις αλλαγές που έχουν προταθεί για το άρθρο 3 σχετικά με την «θρησκευτική ουδετερότητα» της Πολιτείας

3. Στην έξοδο των κληρικών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και στην αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των κληρικών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ για το άρθρο 21, προτείνει την απαλοιφή της φράσης πως η οικογένεια αποτελεί «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους», το Οικουμενικό Πατριαρχείο καταθέτει τη ρητή διαφωνία του, σημειώνοντας πως σε μια περίοδο υπογεννητικότητας ο θεσμός της οικογένειας «χρήζει ρητής Συνταγματικής προστασίας και ουχί υποβαθμίσεως».

Να θυμίσουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο,πατάει φρένο στις ιδεοληπτικές καινοτομίες της Κυβέρνησης εδώ και καιρό.

Από το καλοκαίρι του 2017, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, είχε τονίσει πως δεν συναινεί με τις αλλαγές στο άρθρο 3.

Η αλλαγή του άρθρου 3 λέει ότι «Θα επιφέρη την αποβολήν της Εκκλησίας εκ του Δημοσίου βίου και ενδεικτικώς την κατάργησιν των αργιών των θρησκευτικών εορτών, την αλλοίωσιν του περιεχομένου και της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, την αφαίρεσιν των ιερών συμβόλων της Ορθοδοξίας εκ του συνόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.α..» σημειώνεται χαρακτηριστικά στο ανακοινωθέν.

Ο τρόπος με τον οποίο θέτει στην Κυβέρνηση την αντίρρηση του αυτή, υπενθυμίζει την υπεροχική του παρουσία στα πράγματα της χώρας όχι μόνο σε επίπεδο δικαιοδοσιών εντός της χώρας αλλά σε ευρύτερο.

Σε αντίθεση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο Αρχιεπίσκοπος είχε δεχθεί τις εισηγήσεις του Πρωθυπουργού για όλα τα παραπάνω χωρίς αντίρρηση.

Και το σπουδαιότερο: για το Οικουμενικό Πατριαρχείο η έξοδος των κληρικών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών δεν μπορεί να γίνει δεκτή αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση «Η προτεινομένη ρύθμισις αποτελεί επιλεκτικήν δυσμενή μεταβολήν των ειρημένων εργασιακών σχέσεων».

Τήν Πέμπτην, 20ήν Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., Συνοδική Ἀντιπροσωπεία τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἡμιαυτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρί-του κ. Προδρόμου Ξενάκη, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, τῇ συνοδείᾳ τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ.κ. Ζαχαρίου Ἀδαμάκη, Προέδρου τῆς Ἑνώσεως Συνδέσμων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, καί Ἀνδρέου Καλιοντζάκη καί Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Μπολάκη, μελῶν τῆς ὡς εἴρηται Ἑνώσεως, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἀρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημητρίου Μηλαθιανάκη, Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἐπεσκέψατο τό Σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον καί τόν Προκαθήμενον αὐτοῦ, Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία, κατά τήν πραγματοποιηθεῖσαν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ μακράν ἀκρόασιν, ὑπέβαλε τῷ Παναγι-ωτάτῳ εὐλαβῆ υἱϊκά σέβη τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου καί ἐνημέρωσεν Αὐτόν λεπτομερῶς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπο-λίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου, Προέδρου τῆς Συνο-δικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν ἐν τῷ Ἐξωτερικῷ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, Γραμματέως αὐτῆς, ἐπί θεμάτων τῆς ἀρξαμένης Συνταγματικῆς ἀναθεωρήσεως ἐν Ἑλλάδι, ἐκζητήσασα τήν στήριξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τάς διεξαγομένας συζητήσεις μετά τῶν καθ᾽ ὕλην ἁρμοδίων Παραγόντων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Ἐπί τοῦ ζητήματος τοῦ προτεινομένου πρός ἀναθεώρησιν ἄρθρου 21 τοῦ Συντάγματος, περί τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας, ἐξεφράσθη ἡ ἀντίθεσις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν σχεδιαζομένην ἀπάλειψιν τῆς φράσεως ἐκ τοῦ ἰσχύοντος Συντάγμα-τος, ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ «θεμέλιο τῆς συντήρησης καί τῆς προαγωγῆς τοῦ ἔθνους», διότι διαχρονικῶς ὁ εὐλογημένος οὗτος θεσμός ἀποτελεῖ βασικόν κύτταρον τοῦ Γένους, χρήζει δέ ρητῆς Συνταγματικῆς προστασίας καί οὐχί ὑποβαθμίσεως. Ἡ ἐνίσχυσις δέ αὕτη καθίσταται, ἰδίως κατά τάς ἡμέρας ταύτας, ἀναγκαία, ἕνεκα τῆς ὑπογεννητικότητος, τοῦ πανθομολογουμένου δημογραφικοῦ προβλήματος καί τῶν ποικίλων ἀναγκῶν τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

Ἐπί τοῦ ζητήματος τῆς προτεινομένης ἀναθεωρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, διά τῆς ὁποίας εἰσάγεται διάταξις, ὁρίζουσα ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι «θρησκευτικά ουδέτερη», καί ἐπιχειρεῖται ἡ μεταβολή τῶν ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑφισταμένων ἀπό αἰώνων Ἐκκλησιαστικῶν Καθεστώτων, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐκφράζει τόν ἔντονον προβληματισμόν του διά τάς παραγομένας ἀρνητικάς νομικάς συνεπείας σχετικῶς πρός τήν ἐν γένει θέσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἐπικρατείᾳ. Ἡ προτεινομένη τροποποίησις:

α- Θά ἀποδυναμώσῃ τήν θεσμικήν θέσιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Νομικοῦ Προσώπου Διεθνοῦς Δημοσίου Δικαίου.

β- Θά ἐπιφέρῃ τήν ἀποβολήν τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ Δημοσίου βίου καί ἐνδεικτικῶς τήν κατάργησιν τῶν ἀργιῶν τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν, τήν ἀλλοίωσιν τοῦ περιεχομένου καί τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τήν ἀφαίρεσιν τῶν ἱερῶν συμβόλων τῆς Ὀρθοδοξίας ἐκ τοῦ συνόλου τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.ἄ..

γ- Θά δημιουργήσῃ τό ἔρεισμα διά τήν μεταβολήν τοῦ συνόλου τοῦ ὑφισταμένου νομικοῦ πλαισίου, τό ὁποῖον καθορίζει τά Ἐκκλησιαστικά ἐν Ἑλλάδι Καθεστῶτα ἐν Κρήτῃ, ἐν Δωδεκανήσῳ, ἐν ταῖς λεγομέναις «Νέαις Χώραις» καί ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Ἐξαρχίᾳ Πάτμου.

Ἄλλωστε, αἱ μή ἀναθεωρητέαι διατάξεις τοῦ ὑφισταμένου ἄρθρου 13 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, δεδοκιμασμέναι ἐπιτυχῶς ἐν τῇ πορείᾳ τοῦ χρόνου, παρέχουσιν ἐπαρκεστάτην προστασίαν τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως ἑκάστου προσώπου καί τῆς θρησκευτικῆς λατρείας οἱασδήτινος γνωστῆς θρησκείας.

Ἐπί τοῦ ζητήματος τῆς προτεινομένης μεταβολῆς τοῦ ὑφιστα-μένου ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τῶν κληρικῶν καί τῶν λαϊκῶν ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ἐνστερνιζομένη τήν δικαίαν ἀγωνίαν αὐτῶν, ἐπιστηρίζει τό αἴτημα τῆς παραμονῆς αὐτῶν εἰς τήν Ἑνιαίαν Ἀρχήν Πληρωμῶν ἐν Ἑλλάδι καί τήν διατήρησιν τοῦ ἰσχύοντος θεσμικοῦ ἐργασιακοῦ πλαισίου. Ἡ προτεινομένη ρύθμισις ἀποτελεῖ ἐπιλεκτικήν δυσμενῆ μεταβολήν τῶν εἰρημένων ἐργασιακῶν σχέσεων.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προσβλέπει πάντοτε εἰς τήν καλήν συνεργασίαν μετά τῶν ἰθυνόντων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ εὐαγοῦς Ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τῆς διαφυλάξεως τῶν ἱερῶν παραδόσεων τοῦ εὐλογημένου ἡμῶν Γένους.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 20ῇ Δεκεμβρίου 2018
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱεράς Συνόδου