You are currently viewing Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος Βατοπαιδίου  κ.Εφραίμ  και η “Φιλόστοργος μέριμνα πασών των Εκκλησιών”».

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος Βατοπαιδίου κ.Εφραίμ και η “Φιλόστοργος μέριμνα πασών των Εκκλησιών”».

  • Reading time:7 mins read

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

«φῶς μέν μοναχοῖς  ἄγγελοι, φῶς δέ πάντων ἀνθρώπων μοναχική πολιτεία»

(Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος, Κλίμαξ, ΚΣΤ΄, PG  88, 1020D)

«Ο ΠΑΝΟΣΙΟΛ. ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ κ. ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΙ Η “ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ”».

 

Υψίστη αρετή είναι η ευγνωμοσύνη και ιδίως εντός του Σώματος της Εκκλησίας.  Δεν θα πρέπει ποτέ να λησμονείται ότι η βασική κακία των πρωτοπλάστων ήταν η αγνωμοσύνη στον Οικειότατο Δημιουργό τους, που οδήγησε στην τραγική τους πτώση.

Ευγνωμόνως, λοιπόν, εκ προσώπου του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, εκφράζουμε θερμότατες ευχαριστίες στον Πανοσιολ. Καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονης Βατοπαιδίου, κ. Εφραίμ και την περί αυτόν Αδελφότητα, για τις υπεροχικές και δυναμικές ευεργεσίες τους στην επιτέλεση του Ευαγγελικού και κοινωφελούς έργου στο μεγάλο Λιμάνι.

Αυτές οι ευεργεσίες καταδεικνύουν τον φιλόχριστο και ευσυμπάθητο Καθηγούμενο Εφραίμ σαν υλικό και πνευματικό σιτοδότη μέσα στην αυχθμηρή «έρημο» των μεγαλουπόλεων, όπως είναι ο Πειραιάς.  Αναλύονται δε στην συνεχή προσφορά τροφίμων για τους ενδεείς και εμπεριστάτους που από όλη την Γη φτάνουν στο μεγάλο λιμάνι, στην παροχή υποτροφιών για παιδιά πολυτέκνων και απόρων οικογενειών, στην ενίσχυση του παιδαγωγικού και κοινωφελούς έργου των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως, που ως Ίδρυμα της Εκκλησίας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος προσφέρει ελληνορθόδοξη παιδεία στην διάδοχη γενιά.  Αλλά, το σημαντικότερο είναι η δωρεά Ιερών Εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου, πολυτιμήτων σεβασμάτων καθώς και του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που ευλογούν και αγιάζουν στην πεισιθάνατη και δαιμονική εποχή μας τις ταραγμένες συνειδήσεις και εμπνέουν δύναμη για την υπέρβαση κάθε δαιμονικού περιπαίγματος.

Οι Ιερές Εικόνες, αντίγραφα των τεθησαυρισμένων στο Ιερό Παλλάδιο της Ορθοδοξίας, το Αγιώνυμον Όρος  Άθω, αγιάζουν τους αγωνιζομένους στο πολύβουο κόσμο μας και τους ενώνουν με τα εικονιζόμενα πανάγια Πρόσωπα, της Θεοτόκου και του Κυρίου, γιατί πίστη της Εκκλησίας είναι, Συνοδικά διακηρυγμένη, ο λόγος του Οικουμενικού Πατρός, Μεγάλου Βασιλείου «ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».

Στη Ι. Μητρόπολη Πειραιώς δώρισε την πολυτίμητον αργυρο-επενδεδυμένη Εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας, που ενθρονίστηκε στον Ι.Ναό Αγ. Βασιλείου Πειραιώς, δίπλα στο «Ογκολογικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ», προς παραμυθία και ενίσχυση των από την φοβερά νόσο του καρκίνου δοκιμαζομένων. Εκατοντάδες πιστοί καθημερινά προστρέχουν στην χάρη της και εκζητούν την μεσιτεία της και την θεραπεία τους.  Δώρισε ακόμα την πολυτίμητον χρυσο-επενδεδυμένη Εικόνα της Παναγίας Βηματαρίσσης, στον Ι.Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, όπου κατά την παννυχίδα της 24ης προς 25η Μαρτίου 1929 προς τιμήν της Θεοτόκου, η Πανάχραντος ενεφανίσθη σωματικώς, όπως ακριβώς στον Ναό των Βλαχερνών κατά την ιερά οπτασία του Αγίου Ανδρέα του διά Χριστόν σαλού, γεγονός που διεκήρυξαν οι παριστάμενοι πιστοί και εγράφη στον ημερήσιο τύπο της εποχής (εφημερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», «ΑΙΩΝ», «ΣΚΙΠ»).  Το δε αντίγραφο του Τιμίου και Ζωοποίου Σταυρού, το εδώρισε στον Μητροπολιτικό Ι.Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, προς διηνεκή προσκύνησιν των πιστών, στον Ναό της Αγίας Αυγούστης Ελένης που ανεύρε τον Ζωοποιόν Σταυρόν.

Αυτές όμως τις συνεχόμενες δωρεές, πολυτιμήτων Ιερών Εικόνων και ιερών σεβασμάτων τις προσφέρει αφειδώλευτα σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, γιατί αποτελεί υψίστη πράξη αγάπης, προσευχής και μέριμνας για την πνευματική ευστάθεια και τον καταρτισμό και αγιασμό των μελών της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, της οποίας Κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη Της όλοι οι βεβαπτισμένοι Ορθοδόξως στο όνομα της Παναγίας Τριάδος.

Ως πνευματικό έκγονο του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού με εκπληκτικής σοφίας και εξαιρέτου δυνάμεως έργα, ανεκαίνισε μεγαλειωδώς τα 35.000 τ.μ. του Μοναστικού του Καθιδρύματος, της Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου, και ανέδειξε με απέραντο σεβασμό στο σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Γεραρόν Πατριάρχην του Γένους των Ελλήνων, κ.κ. Βαρθολομαίον, την διαχρονική προσφορά του αγιορείτικου μοναχισμού στην πνευματική ευστάθεια του Χριστωνύμου λαού του Θεού.  Συνεχή συνέδρια, μοναδικές σε καλαισθησία και πνευματικότητα εκδόσεις, ιεραποστολικές και αντιαιρετικές εκστρατείες, συγκροτούν ένα τεράστιο ποιμαντικό έργο που πηγάζει από μία παλλομένη από αγάπη προς τον Χριστό καρδιά, η οποία συντονίζει προς αυτήν την  μοναδική αγάπη και τις καρδιές των ανά την Ορθόδοξον Οικουμένη πνευματικών του τέκνων.  Γι’ αυτό και δεν είναι ανερμήνευτο ότι η μοναχική του αδελφότητα αποτελείται από 150 μεμορφωμένους και νέους πατέρες, οι οποίοι επιτελούν μετά πολλής επιγνώσεως την ηρωική τους «έξοδο» προς την Μέλλουσαν Πόλιν.

Ταπεινώς ευχαριστούντες εν ευγνωμοσύνη πολλή τον πολιόν Καθηγούμενον και ευεργέτην της Αγίας μας Εκκλησίας, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Εφραίμ, κατανοούμεν ευχερώς ότι τον συνέχει ο πόθος του θείου Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, διά την μέριμνά του υπέρ πασών των Εκκλησιών, (Β΄ Κορ. 11,28) και δι’ αυτό αποβαίνει μιμητής του στις έσχατες ημέρες μας.

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ