You are currently viewing Αγιορείτες Πατέρες ζητούν στήριξη για το διωγμό παραδοσιακών μοναχών από την Ι.Μ. Χιλανδαρίου

Αγιορείτες Πατέρες ζητούν στήριξη για το διωγμό παραδοσιακών μοναχών από την Ι.Μ. Χιλανδαρίου

  • Reading time:1 mins read

Την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκδίωξη μοναχών από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου Αγίου Όρους κάνουν γνωστή Αγιορείτες Πατέρες που ζητούν απ’όλους να κάνουν γνωστή τη διαμαρτυρία αυτή σε όλους τους φορείς.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση επισημαίνουν:

MHNYMA ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Για την Δίωξη Χιλανδαρινών Αγιορειτών Πατέρων

Εν Αγίω Όρει τη 27/6/2016 εκκλησιαστικό ημερολόγιο , 10/7/2016 πολιτικό ημερολόγιο. Κυριακή Νεομαρτύρων .

Οι οικουμενιστες-λατινόφρονες της Ι.Μ.Χιλανδαρίου εδίωξαν τους ομολογητές πατέρες λόγω του… Πάπα Η τελική πράξη του δράματος στην ιστορική, σερβική, Ι.Μ.Χιλανδαρίου ολοκληρώθηκε σήμερα που το Άγιον Όρος εορτάζει τους επί Τουρκοκρατίας αθλήσαντας Νεομάρτυρας, οι οποίοι διά της άχρις αίματος ομολογίας τους, εμεγάλυναν την Ορθόδοξο πίστι καταισχύνοντας τους οπαδούς του αντιχρίστου Μωάμεθ.

Η άχαλίνωτη μανία των παπο-οικουμενιστών, μη ανεχόμενη την πεπαρρησιασμένη ομολογιακή στάση των: Λουκά μοναχού, Δαμιανού μοναχού, Ονουφρίου μοναχού και Δανιήλ δ. μοναχού, προέβην στην εκδίωξή τους από τη Μονή της μετανοίας τους.

Χάριν ιστορικής αληθείας οφείλουμε να σημειώσουμε ότι δύο είναι τα κυρίως πρόσωπα που πρωτοστάτησαν και οδήγησαν στον διωγμό: ο ηγούμενος Μεθόδιος και επιπλέον ένας προιστάμενος, ΠΡΏΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ, συνεργούντων δυστυχώς διά της σιωπής τους των ετέρων προισταμένων. Αυτός ο πρώην παπικός έκανε, εντός της συνάξεως, οικουμενιστικό “κήρυγμα” υπέρ του πάπα, αποδεικνύων διά λόγων και έργων ότι στο φρόνημα παραμένει εξίσου η και περισσότερο παπικός από πριν! Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι ιθύνοντες της Ι.Μ.Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ είχαν ειδοποιηθεί ότι παραβαίνουν βασικές διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, καθότι τίθεται ζήτημα πίστεως και θα όφειλαν να το παραπέμψουν στο αρμόδιο όργανο της Ιεράς Κοινότητας. Αυτοί όμως προτίμησαν τον ρόλο του διώκτη…

Θεωρήσαμε πρέπον ώστε το ευλαβές\ πλήρωμα των Ορθοδόξων να ενημερωθεί επί των εξελίξεων και παρακαλούμε να συνδράμει δι᾽ αποστολής email στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση επί των αδίκων, παρανόμων και αντιμοναχικών ενεργειών της ηγεσίας της Ι.Μ.Χιλανδαρίου.

Η ισοπέδωση των ορθοδόξων αντιστάσεων από την οίκουμενιστική φάλαγγα των αποστατών δεν πρόκειται να περάσει!

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τά τηλέφωνα επισυνάπτονται ώστε ο κάθε ευσεβής ορθόδοξος πιστός να μπορεί να στείλει την διαμαρτυρία-ομολογία του .

Ιερά Μονή Χιλανδαρίου
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG
Τηλ.Μονής
2377023797 Κέντρο
2377023108 Γραμματεία
2377023129 Επίτροποι
2377023281 Αντιπροσωπείο
2377023494 φάξ – Τηλεομοιότυπο

ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Α.ΟΡΟΥΣ [email protected]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΗΣ
[email protected]

Πρεσβεία της Σερβίας
[email protected]

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
[email protected]

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
[email protected]

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
[email protected]

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
[email protected]

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
[email protected]

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
[email protected]

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΔΑΣ
[email protected]

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
[email protected]

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
[email protected]

Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
[email protected]

Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
[email protected]

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
[email protected]