You are currently viewing ⁨ Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της  23ης Μαΐου 2018⁩

⁨ Εκκλησιαστικαί ειδήσεις εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της 23ης Μαΐου 2018⁩

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πέργης κυροῦ Εὐαγγέλλου, ἐτέλεσε τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 23ης Μαΐου, ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, παρουσίᾳ Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τῶν Ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπηύθυνε μήνυμα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τόν Δήμαρχον Θεσσαλο-νίκης Ἐντιμότατον κ. Ἰωάννην Μπουτάρην ἐπί τῇ κατ’ αὐτοῦ ἀπαραδέκτῳ καί καταδικαστέᾳ ἐπιθέσει.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, ἐκζητήσαντα τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστη-ρίοις αὐτοῦ.