You are currently viewing Το νέο σχέδιο για την  ΕΚΥΟ

Το νέο σχέδιο για την ΕΚΥΟ

  • Reading time:1 mins read

Ρόλο επενδυτικού συμβουλίου θα έχει η Διοικούσα Επιτροπή του οργανισμού της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών ΕΚΥΟ- της Εκκλησίας της Ελλάδος, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Το νέο σχέδιο είχε περάσει προηγουμένως απο την ΔΙΣ και παρά τις ενστάσεις κάποιων Συνοδικών Μητροπολιτών εγκρίθηκε.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση που υπογράφεται από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η Διοικούσα Επιτροπή της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησης, που ελέγχει και συντονίζει τις δραστηριότητες της ΕΚΥΟ.
Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτείται από τρεις Αρχιερείς, ενός Ηγουμένου Ιεράς Μονής και τριών λαϊκών, «επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, που έχουν γνώσεις και εμπειρία στα οικονομικά, τεχνικά και νομικά θέματα». Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής θα διορίζονται με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Θα μπορούν να παυτούν νωρίτερα εάν αυτό κρίνει η ΔΙΣ.

Βάσει της απόφασης, η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΚΥΟ θα βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τουλάχιστον πέντε μελών της εκ των οποίων οι τρεις θα πρέπει να είναι κληρικοί, οι δε αποφάσεις της θα λαμβάνονται κατά πλειονοψηφία. Για κάθε απόφαση θα απαιτείται προηγουμένη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών.

Ενισχυμένη πλειονοψηφία, δηλαδή έγκριση με πέντε εκ των επτά ψήφων θα απαιτείται για τα εξής θέματα:

Για την αγορά ή πώληση ή αξιοποίηση ή μετατροπή μετοχών και εν γένει κινητών αξιών, αλλά και για την επένδυση σε ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, repos και εν γένει σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Για την κατασκευή κτιρίων και έργων υποδομής, αλλά και για την αγορά και πώληση ακινήτων.
Για την μείωση ή διατήρηση σταθερού μισθώματος για χρονικό διάστημα άνω των τριών ετών, εφ’ όσον το αρχικό μίσθωμα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ή ζητείται περαιτέρω μείωση ή διατήρηση σταθερού μισθώματος ανεξαρτήτως του ύψους του μισθώματος.
Για την παροχή επιχορηγήσεων άνω των 30.000 ευρώ.
Για την συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδος σε επιχειρήσεις, για την ίδρυση κάθε νομικής μορφής εταιρειών και για την παραχώρηση ακινήτων προς διαχείριση.
Για τον δανεισμό από τράπεζες ή επενδυτικά ιδρύματα, αλλά και για την χορήγηση εγγυήσεων από την Εκκλησία της Ελλάδος υπέρ των πάσης νομικής μορφής εταιρειών.
Για τη χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών, αλλά και των ιδρυομένων από την Εκκλησία της Ελλάδος παντός είδους εταιρειών.
Για δικαιοπραξίες και για δικαστικές και εξώδικες ενέργειες

Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής είναι οριστικές, εκτός εάν αφορούν στην αγορά ή αντιπαροχή ή ανταλλαγή ακινήτων ή στην μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων (πέραν της δωδεκαετίας ή ανανέωση πέραν της εξαετίας) ή την μίσθωση δι’ ανταλλάγματος ή μηνιαίου μισθώματος άνω των 10.000 ευρώ ή την πώληση ακινήτων άνω των 50.000 ευρώ ή την αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται έγκριση της Διαρκής Ιεράς Συνόδου για να καταστούν οριστικές.