You are currently viewing Το χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης στο Αμπού Ντάμπι

Το χρονικό της Πατριαρχικής επίσκεψης στο Αμπού Ντάμπι

  • Reading time:1 mins read
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 5ης τ. μ., διά τῶν ἀεροπορικῶν γραμμῶν Etihad τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, ἐπέστρεψεν ἀπό τήν πρωτεύουσαν αὐτῶν Abu Dhabi ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος προσεκλήθη εἰς τήν ἐκεῖ διαθρησκειακήν συνάντησιν «Ἀνθρωπίνη ἀδελφοσύνη» («Human Fraternity»), ἐν τῇ ἰδιότητι Αὐτοῦ ὡς «ἑνός ἐκ τῶν καθοδηγητικῶν συμβόλων ἐν τῇ διεθνεῖ Κοινότητι», συμφώνως πρός τό προσκλητήριον πρός Αὐτόν γράμμα.
Κατά τήν ἐπίσκεψίν Του αὐτήν, ὁ Πατριάρχης εἶχεν ἐκτενῆ καί ἐγκάρδιον συνομιλίαν μετά τοῦ ἐπισήμως ἐπισκεπτομένου τά Ἐμιράτα Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος, ὡμίλησεν εἰς τό ἐν λόγῳ Συνέδριον περί τῆς σημασίας τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου ἐνώπιον τῶν σημείων τῶν καιρῶν καί διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν συγχρόνων μεγάλων προκλήσεων, ἐπεσκέφθη τό μεγαλοπρεπές τέμενος Sheikh Zayed καί τό τοπικόν παράρτημα τοῦ Μουσείου τοῦ Λούβρου, παρέστη εἰς τάς ἐκδηλώσεις ἐπί τῇ πρώτῃ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ὑπογραφῆς, ὑπό τοῦ Πάπα Φραγκίσκου καί τοῦ Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Al Azhar Καΐρου, τῆς Διακηρύξεως “Human Fraternity” καί, τέλος, εἶχε μακράν καί γόνιμον συνάντησιν καί ἀνταλλαγήν ἀπόψεων μετά τῆς Α.Β.Ὑψηλότητος Saif bin Zayed Al Nahyan, Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως τῶν Ἐμιράτων καί Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, ἐνθέρμου ὑποστηρικτοῦ καί θιασώτου τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων καί διαπολιτισμικῶν σχέσεων.
Διά τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἡ ἐπίσκεψις αὕτη ὑπῆρξε μία νέα καί λίαν εὐχάριστος ἐμπειρία, ἐν τῷ πνεύματι τοῦ οἰκουμενικοῦ προσανατολισμοῦ καί τῆς φιλανθρώπου ἀνοικτοσύνης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, συμφώνως πρός τό θέλημα τοῦ Κυρίου, τοῦ «διδόντος πᾶσι ζωήν καί πνοήν καί τά πάντα» καί «ποιήσαντος ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπί πᾶν τό πρόσωπον τῆς γῆς» (Πράξ. ιζ´, 25-26).

Τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι θρησκείες για την επικράτηση της ειρήνης στο κόσμο και την προώθηση του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφύλαξης των θεμελιωδών ελευθεριών, υπογράμμισε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ομιλία που πραγματοποίησε την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της διαθρησκειακής συνάντησης που διοργάνωσε η “Διεθνής Επιτροπή Ανθρώπινης Αδελφοσύνης”, στο Αμπού-Ντάμπι, με την ευκαιρία της πρώτης επετείου από την υπογραφή, στην ίδια πόλη, της “Διακηρύξεως της Ανθρώπινης Αδελφοσύνης” από τον Πάπα της Ρώμης και τον Μεγάλο Ιμάμη του Αλ-Αζχάρ.
Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος σημείωσε μεταξύ άλλων:
“Στην εποχή μας η αξιοπιστία των θρησκειών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δέσμευσή τους στην ειρήνη μέσω του διαθρησκειακού διαλόγου και της κοινής μαρτυρίας εν όψει των μεγάλων σύγχρονων προκλήσεων. Η γνήσια θρησκεία δεν μπορεί να προδώσει τη γη για χάρη του ουρανού, το παρόν για χάρη του μέλλοντος. Δεν απαλλάσσει τους ανθρώπους από την ευθύνη τους εντός του κόσμου και για τον κόσμο. Αντίθετα, για τους αληθινούς πιστούς, η πίστη πρέπει να αποτελεί την προϋπόθεση για την ορθή προσέγγιση της επίγειας πραγματικότητας και των αντιφάσεών της, για την αντίσταση στην αδικία και σε όλες τις τάσεις που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, για την άσκηση κριτικής στην προβολή των οικονομικών δεικτών και του κέρδους ως των απολύτων κριτηρίων της οικονομικής δραστηριότητας, και για την απόρριψη της υποταγής του ανθρώπου στην τυραννία των αναγκών και της μετατροπής ακόμα και των παιδιών σε διψασμένους καταναλωτές.
Προφανώς, είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά η παρούσα κρίση στη βάση γραφειοκρατικών, τεχνοκρατικών και οικονομοκεντρικών αρχών. Η λύση πρέπει να βασίζεται στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι θρησκείες μπορούν να προωθήσουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εφαρμόζοντας και καλλιεργώντας ένα πνεύμα αλληλεγγύης και υποστηρίζοντας σχετικές πρωτοβουλίες στον πολιτικό και κοινωνικό τομέα που έχουν ως στόχο τους τη διαφύλαξη των θεμελιωδών ελευθεριών. Η πίστη εμπνέει και ενισχύει τον αγώνα για μια δίκαιη και ειρηνική κοινωνία και παρέχει ακόμη και υποστήριξη όταν φαίνεται να βρίσκεται σε αδιέξοδο. Χωρίς αμφιβολία, οι θρησκείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την πολιτική και δεν επιδιώκουν να το κάνουν. Ωστόσο, μπορούν να εμπνεύσουν κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες, προκαλώντας ευαισθητοποίηση για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, για την προστασία της Δημιουργίας, για την αειφόρο ανάπτυξη και για την εδραίωση μιας κουλτούρας αδελφοσύνης. Μπορούν να προτείνουν επίμονα λύσεις που απορρίπτουν τον πόλεμο και τη βία, και, αντί αυτών, επιδιώκουν την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη. Η ειρήνη είναι πάντα ένα καθήκον, που απαιτεί όραμα, δέσμευση, αγώνα και υπομονή. Η ειρήνη δεν προκύπτει αυτόματα από την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη, από το υψηλό βιοτικό επίπεδο και από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε επίσης ότι ο κόσμος σήμερα αναμένει την κοινή μαρτυρία των ανθρώπων της πίστης και στην κατεύθυνση αυτή είναι καθήκον όλων η προώθηση του διαθρησκειακού διαλόγου, καθώς η επικοινωνία απελευθερώνει τις θρησκείες από την εσωστρέφεια. Πρόσθεσε δε ότι εάν οι θρησκείες λειτουργούν ως δυνάμεις ανοικτοσύνης τότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως μία θετική πρόκληση για τους κοσμικούς θεσμούς και τα ανθρωπιστικά κινήματα να ανακαλύψουν στην Πίστη έναν πολύτιμο σύμμαχο για την προώθηση του ιερού σκοπού της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφοσύνης.
Στο πλαίσιο της επισκέψεώς του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Παναγιώτατος, συναντήθηκε με την ΑΒΥ Saif bin Zayed Al Nahyan, Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως και Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και με την ΑΒΥ Abdullah bin Zayed al Nahyan, Υπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της χώρας. Eπίσης, με τους Μητροπολίτες Γαλλίας Εμμανουήλ και Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο, καθώς και τον Μ. Εκκλησιάρχη Αέτιο, οι οποίοι τον συνοδεύουν, επισκέφθηκαν το Sheikh Zayed Grand Mosque Center όπου ενημερώθηκαν για την ιστορία του, καθώς και το Μουσείο του Λούβρου, παράρτημα του ομωνύμου των Παρισίων.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Το πρωί της Τρίτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η συνοδεία του συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρισκόταν συμπτωματικά, στο πλαίσιο επισήμου επισκέψεώς του, στην χώρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεώς τους ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και ο Παναγιώτατος συζήτησαν επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, παρουσία Υπουργών της Κυβερνήσεως του, του Πρέσβεως της Ελλάδος στα Εμιράτα Διονυσίου Ζώη και της κ. Μαρέβας Μητσοτάκη.
Εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου