You are currently viewing Ποιμαντικές δραστηριότητες του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ.Δημητρίου

Ποιμαντικές δραστηριότητες του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ.Δημητρίου

  • Reading time:4 mins read
   Ο Σεβ.Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κος Δημήτριος, κατά τας Κυριακάς  Δ’ και Ε’ Νηστειών,14ης και 21ης Απριλίου, προέστη της Θ.Λειτουργίας εις τους Κοινοτικούς Ι.Ναούς της Επαρχίας του,του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου της νήσου Αντιγόνης και του Γενεσίου της Θεοτόκου της νήσου Πρώτης αντιστοίχως.
  Κατά την σημερινήν Θ.Λειτουργίαν της Πρώτης,ετελέσθη και το καθιερωθέν κατ’ έτος πάνδημον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως των μα καρίων και αοιδίμων Ιεραρχών, κληρικών,Επιτρόπων,Ευεργετών και
πάντων των ενταύθα και όπου γής
επ’ελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου κεκοιμημένων γόνων των Πριγκηποννήσων.
  Μετά δέ την λήξιν της Θ.ταύτης
Λειτουργίας,ο Ποιμενάρχης μας,
ανελθών εις το επί του λόφου της Θ.Μεταμορφώσεως Κοινοτικόν Κοι-
μητήριον ετέλεσε και επί του τάφου των εις αυτό αναπαυομένων
πιστών γενικόν Τρισάγιον.
                       **************
  Ο Μητροπολίτης μας,εχοροστάτη-
σεν ωσαύτως εις τον Ι.Ναόν του Γε-
νεσίου της Θεοτόκου της Πρώτης,
κατά την Δ’ Στάσιν των Χαιρετι-
σμών της Θεοτόκου,την μεσημβρί-
αν της Παρασκευής 12ης Απριλίου,
και κατα την Ι.Ακολουθίαν του Ακα-
θίστου Ύμνου,εις τον Καθεδρικόν
Ι.Ναόν της Παναγίας της Ελεούσης
Πριγκήπου,το εσπέρας της Παρα-
σκευής,19ης Απριλίου.
  Εξάλλου,ο Ποιμενάρχης μας εδέχθη ευχαρίστως,εις την έδραν
του την Πρίγκηπον,την μεν Πέμπτην,18ην Απριλίου,80μελή
όμιλον μαθητών και μαθητριών του
Ζαννείου Προτύπου Γυμνασίου Πει-
ραιώς,με επικεφαλής τον Διευθυν-
τήν αυτού,Ελλογ.Καθηγητήν κ.Ιωάν-
νην Φριλίγκον, και χθές Σάββατον,
20ήν ιδίου,υπέρ 200 μελή όμιλον
εκ Καθηγητών και μαθητών του εις
την Πόλιν πραγματοποιηθέντος 8ου Διεθνούς ΜαθητικούΣυνεδρίου
Λογοτεχνίας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ Ο
ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ».
  Ο Ποιμενάρχης μας,εις το πρόσω-
πον του παρουσίασαντος εις αυτόν
τους εκλεκτούς συνέδρους και αγα-
πητούς μαθητάς  Εντιμολ.κ.Ιωάν-
νου Δεμιρτζόγλου,Λυκειάρχου του Ζωγραφείου,καλωσόρισε το συνέ-
δριον εις την Ι.Μητρόπολιν  Πριγκη-
ποννήσων,και εξέφρασε κατα την
προσφώνησίν του τα συγχαρητή-
ριά του για τήν,διά του συνεδρίου
των αυτού πολύπτυχο επαξία προ-
βολή της ποιήσεως και του συνόλου έργου της λογοτεχνίας του σπουδαίου Έλληνος Γιάννη Ρί-
τσου,του πονεμένου εκ των περι-
στάσεων της ζωής ποιητού της Ρωμηοσύνης.