You are currently viewing Πατρῶν Χρυσόστομος: «Tήν Ἑλλάδα ἒσωσαν καί σώζουν οἱ θυσίες καί τά αἳματα τῶν Ἡρώων καί Μαρτύρων της».

Πατρῶν Χρυσόστομος: «Tήν Ἑλλάδα ἒσωσαν καί σώζουν οἱ θυσίες καί τά αἳματα τῶν Ἡρώων καί Μαρτύρων της».

  • Reading time:7 mins read

Βαθειά συγκίνηση ἐπικράτησε τήν Κυριακή Ε’ Νηστειῶν, 14.4.2019, κατά τήν Θεία Λειτουργία ἡ ὁποία ἐτελέσθη στόν μεγαλοπρεπῆ καί ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Παντανάσσης Πατρῶν.

          Κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἐτιμήθη λαμπρῶς ἀπό τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Γορτυνίων «Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Ε’», ἀλλά καί ἀπό ὃλους τούς Ἀρκάδες τῆς Πάτρας καί τόν Πατραϊκό Λαό, ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐθνοΐερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε’, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Δημητσανίτου.

          Στόν Ἱερό Ναό εἶναι θησαυρισμένη ἡ Ἱερά Εικόνα τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου, ἐνῶ στήν πλατεία ἒμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἒχει ἀπό ἐτῶν στηθεῖ ἡ προτομή τοῦ Ἐθνάρχου καί Ἱερομάρτυρος τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος.

          Ἐφέτος ὁ λαμπρός ἑορτασμός συνέπεσε μέ τήν ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος κατήγετο ἀπό τήν Λιγούδιστα, σημερινή Χώρα τῆς Τριφυλίας καί μαρτύρησε στήν Τρίπολη στίς 14 Ἀπριλίου 1803.

          Στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μαζί μέ τήν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, στολισμένη μέ ἑαρινά ἂνθη ἦτο καί ἡ ἱερά Εἰκόνα τοῦ λαμπροῦ ἀριστέως τοῦ Χριστοῦ, Νεομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου.

          Τῆς Θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου καί πολλῶν Ἱερέων καί Διακόνων, ἐνῶ πλῆθος Λαοῦ κατέκλυσε τόν μεγάλο Ναό τῆς Παντανάσσης καί τήν πλατεία.

          Μάλιστα κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο τόν εὐλαβέστατο Διάκονο Σωτήριο Μανέτα.

          Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στήν ἱερά θυσία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, ἀναλύσας στίχους ἀπό τό συγκλονιστικό ποίημα τοῦ Βαλαωρίτη, τό ὁποῖο ἀπήγγειλε ὁ ποιητής τό 1872 κατά τά ἀποκαλυπτήρια τοῦ Ἀδριάντος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

          Ἐπίσης μέ συγκινητικά λόγια ἀνεφέρθη στό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου, ὁ ὁποῖος σέ ἡλικία 24 ἐτῶν προσεφέρθη ὡς ἱερόν  σφάγιον ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος κατά τά σκληρά καί μαῦρα χρόνια τῆς Τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ὣστε μαζί μέ τίς θυσίες καί τῶν ἂλλων Ἱερομαρτύρων καί Νεομαρτύρων νά ἀνατείλῃ ἡ ἐλευθερία στήν Πατρίδα μας.

          Ἡ ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου, σκόρπισε ρίγη συγκινήσεως μέχρι δακρύων, στό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, μάλιστα συνδυαζομένη μέ τήν θέα τῶν νέων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν πού βάσταζαν τίς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων, τόσον ἐντός τοῦ Ναοῦ, ὃσον καί στήν Λιτανεία καί στήν δέηση πού ἀνεπέμφθη ἐνώπιον τῆς προτομῆς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’, στήν Πλατεία τῆς Παντανάσσης Πατρῶν.

          Ὁ Σεβασμιώτατος μεταξύ τῶν ἂλλων εἶπε…

          «…Παιδιά μου, κρατεῖστε δυνατά, ὃπως τώρα κρατᾶτε τίς Εἰκόνες τῶν Ἁγίων μας, κρατεῖστε  δυνατά καί βαθειά στήν ψυχή σας τούς ἱερούς μαργαρίτες τῆς Πίστεως πρός τόν Θεό καί τῆς ἀγάπης στήν Πατρίδα μας, πού μᾶς κληρονόμησαν ὁ Πατριάρχης τῆς ὀδύνης καί τῆς θυσίας Γρηγόριος ὁ Ε΄ καί οἱ Νεομάρτυρές μας, ὃπως ὁ Ἃγιος Δημήτριος ὁ ἐν Τριπόλει μαρτυρήσας. Κρατεῖστε ὡς θησαυρό πολύτιμο καί ὡς μῦρο εὐῶδες, τήν ἱερά παρακαταθήκη τοῦ Γένους μας. Σταθεῖτε ἡρωϊκά ἀπέναντι στήν λαίλαπα πού θέλει νά ἀφανίσῃ τήν ἱστορία μας, τήν πνευματική μας ὀντότητα καί τήν ἐθνική μας παράδοση καί ἰδιοπροσωπία…»

          Ἐσεῖς εἶστε οἱ ἀντιστασιακοί καί ἀνυποχώρητοι ἀπόγονοι τῶν Ἡρώων καί τῶν Μαρτύρων τοῦ Γένους μας.

          Ἐσεῖς εἶστε ἡ χρυσή ἐλπίδα μας, τό χρυσό καί λαμπρό μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Σέ σᾶς ἐλπίζομε, ἢ τί λέγω, σέ σᾶς προσβλέπομε  μέ βαθειά ἐμπιστοσύνη γιά μιά λαμπρή συνέχεια τῆς Πατρίδος μας, ὃπως τῆς ἀξίζει…».