You are currently viewing Παρόντος του Σεβ.Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερωνύμου η  ομιλία τού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνού Πετράκου ,στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες»

Παρόντος του Σεβ.Μητροπολίτη Καλαβρύτων Ιερωνύμου η ομιλία τού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Δαμασκηνού Πετράκου ,στο Κέντρο Νεότητος «Νέοι Ορίζοντες»

  • Reading time:1 mins read

Παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ιερω-νύμου πραγματοποιήθηκε η χθεσινή εσπερινή ομιλία στο Κέντρο Νεό-τητος «Νέοι Ορίζοντες», όπου προσκεκλημένος ήταν ο Πανοσιολογιώ-τατος Αρχιμανδρίτης π. Δαμασκηνός Πετράκος, Ιεροκήρυκας της Ιε-ράς Μητροπόλεως Ηλείας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Δύο καλοί φί-λοι». Ο ομιλητής αναφέρθηκε εισαγωγικά στη βαθειά, ουσιαστική, πνευματική και όχι εκ συμφέροντος, όπως συμβαίνει συνήθως, φιλία των Αγίων Αντωνίου και Αθανασίου, που αμφότεροι έμειναν στην ανά τούς αιώνες εκκλησιαστική διαδρομή και στην ιστορία ως Μεγάλοι, αν και αγίασαν από πρώτη ματιά με διαφορετικούς τρόπους, κυρίως ο ένας ως ασκητής και ο έτερος ως Επίσκοπος. Οι δύο άνδρες υπήρξαν σύγχρο-νοι και συνδέθηκαν στην επίγεια ζωή τους, καθώς ως νεαρός ο Αθανά-σιος είχε πάει κοντά στον Αντώνιο, τον μέγα καθηγητή της ερήμου, για να μαθητεύσει. Μάλιστα στη μία από τις δύο φορές που ο Αντώνιος άφησε την έρημο για να υπάγει στον «κόσμο», ένα χρόνο πριν την κοί-μησή του, το 354/355, ήταν για να βοηθήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αλε-ξανδρείας Αθανάσιο στον αγώνα κατά των αιρετικών Αρειανών. Ο Ά-γιος Αθανάσιος συνέγραψε και τον πρώτο «Βίο» του Αγίου Αντωνίου, επομένως χωρίς αμφιβολία και αυθεντικό βίο. Εν συνεχεία, ο π. Δαμασκηνός χώρισε την κυρίως ομιλία του σε δύο μέρη, αναφερθείς ξεχωριστά στην προσωπικότητα του καθενός Α-γίου, στα πιο σημαντικά στοιχεία από τη βιογραφία τους, αλλά και σε σημεία από τη διδασκαλία τους, υπογραμμίζοντας και κάποιες αντι-στοιχίες με το παρόν, και κυρίως ότι ο μεν αγράμματος κατά κόσμον Αντώνιος, για την πλήρη αφοσίωσή του στον Κύριο και το «μαρτύριο της συνειδήσεως» το οποίο υπέστη, κοσμήθηκε με ιδιαίτερα χαρίσμα-τα, όπως της διακρίσεως και της θαυματουργίας, ώστε να μπορεί να αποστομώνει ακόμη και τους κατά κόσμον σοφούς της εποχής του και να αναδειχθεί σε θεμελιωτή του αναχωρητικού μοναχισμού, ο δε πολυ-μαθής και πολυγραφότατος Αθανάσιος, πριν εισέλθει στην ιερωσύνη, αισθάνθηκε την ανάγκη να περάσει από το σχολείο της ερήμου, κοντά στον Μέγα Αντώνιο. Υπογράμμισε ακόμη την πολυτάραχη ζωή του Μ. Αθανασίου, ο οποίος εξορίσθηκε πέντε φορές, ενώ από τα σαράντα πέ-ντε έτη αρχιερωσύνης συνολικώς, τα δεκαέξι τα πέρασε στην εξορία, για

να αναδειχθεί όμως σε ηγέτη των ορθοδόξων και να δώσει λύσεις στα θεολογικά προβλήματα της εποχής του. Από τα έργα του στυλοβάτη της Ορθοδοξίας Αθανασίου, λόγω του περιορισμού του χρόνου, ονο-μαστικά αναφέρθηκε στο «Κατά Ελλήνων» ή «Κατά ειδώλων» έργο, από τα καλύτερα έργα του και της απολογητικής καθόλου γραμματεί-ας, στο οποίο αναγνωρίζει μεν την αξία της ελληνικής σκέψης, αλλά πε-ρισσότερο επισημαίνει τις αδυναμίες της, τονίζοντας ότι η ειδωλολα-τρία οφείλεται στην κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου και είναι αποτέλεσμα της πτώσεως και ότι οι άνθρωποι έπλασαν τους θεούς καθ’ ομοίωσιν εαυτών. Συνέχεια του παραπάνω έργου αποτελεί το «Περί ε-νανθρωπήσεως». Περαίνοντας τον λόγο του ο ομιλητής, αφού ευχήθηκε οι δύο αυτοί Μεγάλοι φίλοι και φίλοι του Θεού να είναι πρεσβευτές προς τον Κύριο όλων μας αλλά και να αποτελούν υποδείγματα στην πνευματική μας πορεία, ιδιαίτερα στους κληρικούς, ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτα-το Μητροπολίτη μας κ. Ιερώνυμο για την πρόσκληση, ευχόμενος για μια ακόμη φορά μετά την ενθρόνισή του, μακροχρόνιο, πολύκαρπο και καλλίκαρπο αρχιερατεία.