You are currently viewing Ο Θεός το ύστατο καταφύγιο!

Ο Θεός το ύστατο καταφύγιο!

  • Reading time:1 mins read

Σήμερα θά ἀπευθυνθῶ σέ ἐσένα ἀδελφέ μου, φίλε μου, συμπολίτη μου, συνΈλληνά μου!
Σέ ἐσένα, πού ἔχεις ὑποστεῖ βομβαρδισμό πληροφοριῶν, οἱ ὁποῖες ἔχουν καταφέρει περισσότερο νά σέ τρομάξουν, παρά νά σέ ἐνημερώσουν.
Σέ ἐσένα, πού κάνεις ὑπομονή ἀποκλεισμένος καί ἀπομονωμένος πιστεύοντας -ἀλλά ὄχι γνωρίζοντας- πώς ἔτσι προστατεύεις καί προστατεύεσαι.
Σέ ἐσένα, πού ἐφόσον δέχθηκες νά κάνης τήν θυσιαστική ὑπακοή στόν ἐκμηδενισμό τῆς ἐλευθερίας σου, ἐπαναστατεῖς ἔξαλλος ὅταν ἄλλοι διεκδικοῦν κάτι ἀπό αὐτήν τήν ἐλευθερία.
Σέ ἐσένα, τέλος, πού ἀγανάκτησες μαζί μου, ἐπειδή Λειτούργησα στήν Ἐκκλησία μου καί παρασυρμένος ἀπό τό ἐξοντωτικό συναίσθημα τοῦ ἀπολύτου ΦΟΒΟΥ, μέ χαρακτήρισες ἐπικίνδυνο, ἀνεύθυνο, ἐγκληματικό, τρελλό, ἀνισόρροπο καί ἄλλα πολλά δυνάμενα καί μή δυνάμενα νά γραφοῦν…
Νά ᾽ξερες, κατ᾽ ἀρχήν πόσο σέ νοιώθω!
Βιώνουμε ἀμφότεροι, πράγματα καί καταστάσεις πρωτόγνωρα, ἀνήκουστα, πού μέχρι χθές ἀνῆκαν στήν σφαῖρα τῆς φαντασίας καί τῆς μυθοπλασίας…
Ὅλα τά μέσα ἐνημέρωσης καί ἐπικοινωνίας, σοῦ ἔχουν μεταδώσει τήν ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ὅτι ἀπειλεῖται ἄμεσα ἡ ζωή σου.
Ὡς ἀναμενόμενο ἀποτέλεσμα, τό παντοδύναμο Ἔνστικο τῆς Ἐπιβίωσης, κυριάρχησε στήν ζωή σου, θρυμματίζοντας κάθε προσπάθεια δική σου ἤ ἐξωτερική, νά ἀρθρωθῆ λογική ἀντίρρηση.
Ὁ Φόβος, ὅπως καί ἄν ἔχει δημιουργηθεῖ, εἶναι ἱερό αἴσθημα. Καί σοῦ λέω πώς εἶναι ἕνα αἴσθημα πού τό σέβομαι βαθειά. Τό σέβομαι καί δέν παίζω μέ αὐτό.
Ὅμως, κύτταξε τί γίνεται.
Δέν σοῦ λέω ἁπλῶς «δές», σοῦ λέω «κύτταξε».
Ὁ κοινός ἐχθρός εἶναι πραγματικός. Δέν ἔχει σημασία ἄν κατασκευάστηκε, ἄν ἐμφυτεύθηκε, ἄν ψεκάσθηκε, σημασία ἔχει πώς εἶναι πραγματικός.
Καί στήν ἀντιμετώπισή του ὁ καθένας ἔχει ἕνα «ταμπούρι» νά φυλάξη ἀπέναντι στόν κοινόν ἐχθρό.
Τό δικό μου ταμπούρι, ἀδελφέ μου, εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία, στόν Ἱερό Ναό πού ὑπηρετῶ.
Πολλοί ἀντιλέγουν πώς ὁ Θεός εἶναι παντοῦ -καί ἔτσι εἶναι.
Ὅμως, ἔχει τεράστια διαφορά, ὅταν ἀπευθύνομαι εἰς Αὐτόν, ἐνῶ ἔχει μετουσιωθεῖ καί εὐρίσκεται ΖΩΝΤΑΝΑ ἐμπρός μου, τήν ὥρα τῆς Φρικτῆς Θείας Λειτουργίας.
Γιατί ἡ Θεία Λειτουργία δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική τελετή. Εἶναι ἡ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, οὐσία μέ οὐσία, μέ τόν Μέγα καί Ἐλεήμονα καί Πανθεραπευτή Θεό!!!
Ἔχει τεράστια διαφορά νά προσεύχομαι κατά μόνας στήν οἰκία μου πρός τήν Παναγία Μητέρα Του, ἀπό τό νά τήν Χαιρετίζω δόξῃ καί τιμῇ μπροστά στήν καθαγιασμένη ἐφέστιο Εἰκόνα Της, μέ τόν ἐδῶ καί 14 αἰῶνες ἐξαγιασθέντα Ἀκάθιστο Ὕμνο Της.
Ἀλλά, τί νά εἴπω καί γιά τήν φοβερή δύναμη τῆς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας;
Σέ αὐτήν τήν Τεσσαρακοστιανή Θεία Λειτουργία, ἀδελφέ μου, ἔχουμε τό ΜΟΝΑΚΡΙΒΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ, νά λιτανεύουμε ἐντός τοῦ Ναοῦ, ὄχι τήν προτύπωση τῶν Φρικτῶν Μυστηρίων, δηλαδή τόν Ἄρτον καί τόν Οἶνον, ἀλλά ΑΥΤΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ!!! «Ἰδού γαρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης», ψάλλει ὁ Χορός τῶν Ψαλτῶν μέ ἱερόν δέος ἀναρριγώντας!
Ὅταν ἡ πολιτική ἡγεσία ἔχει τηλεδιάσκεψη μέ τούς ἰσχυρούς τῆς Γῆς, τότε κι ὁ ἄθλιος ἐγώ ἔχω σύσκεψη μέ τόν ΜΟΝΟ Δυνατό, τόν Παντοδύναμο Θεό.
Ὅταν τό ἱατρικό συμβούλιο συνεδριάζει ἀπέναντι σέ ἕναν ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΧΘΡΟ ὅπως παραδέχονται, στήν Θεία Λειτουργία μου ὁ ἁμαρτωλός ἐγώ συνομιλῶ μέ τόν ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗ Θεό, τόν μόνο δυνάμενο νά νικήση κατά κράτος τό ὕπουλο μικρόβιο.
Ὅταν ἡ σαστισμένη ἀνθρωπότητα, ἐπιστρατεύη στρατιωτικούς, ἀκόμα καί ὅπλα ἐναντίον τοῦ ἰοῦ (βλέπε τήν πρόσφατη ἀποστολή βοηθείας τῆς Ρωσίας πρός τήν Ἰταλία), γονατιστός ὁ μηδαμινός ἐγώ, μέ δάκρυα ἐπιστρατεύω τήν Ἀνίκητον καί Ὑπέρμαχον Στρατηγόν, τήν Γλυκυτάτη Μάνα μας, τήν Παναγία μας, πού θαυματούργησε ΖΩΝΤΑΝΑ ὅπου καί ὅποτε τό Ἑλληνικό Ἔθνος τήν ἐπικαλέσθηκε…
Σημείωσε ἀδελφέ μου, κάτι πού ἴσως τό ἀγνοεῖς: ὅταν ἐντός τοῦ Ναοῦ μου προσεύχομαι, δέν τό κάνω μόνο γιά τόν ἑαυτό μου. Ἡ Ἱεροπραξία μου εἴτε εἶναι Θεία καί Φρικτή Λειτουργία εἴτε εἶναι Χαιρετισμοί τῆς Παναγίας μας εἴτε εἶναι Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ἐξαπλώνουν τήν ἁγιαστική χάρη καί ἐνέργειά τους καί σέ ἐσένα καί στήν οἰκογένειά σου.
Βλέπεις, λοιπόν, ὅταν διαμαρτύρεσαι πού ἐγώ ὁ ταπεινός ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ ἐπιτελῶ τό ἱερόν μου χρέος καί ΥΨΗΛΟ ΚΑΘΗΚΟΝ αὐτήν τήν δύσκολη ὥρα, βλέπεις, ἀπό τί μεγάλες δωρεές, ἀπό τί μεγάλη προστασία θέλεις νά στερήσης ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ;;;
Καί ἄν βρεθοῦν καί πέντε τρελλοί ἤ γενναῖοι (τό ἴδιο κάνει) πού θά ἐνώσουν τίς φωνές τους μαζί μου, ἐνισχύουν στό χιλιοπλάσιο τήν δική μου ἀσθενική φωνή καί ἑπομένως πολλαπλασιάζεται ἡ δωρεά πού ΕΣΥ λαμβάνεις!
Κανείς μας ἀπό τούς «τρελλούς», τούς «ἀνισόρροπους», τούς «ἐπικίνδυνους» πού θυσιαστικά βρίσκονται πίσω ἀπό τό ταμπούρι πού λέγεται ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ, δέν τό κάνει γιά διασκέδαση, γιά «μαγκιά», γιά «ἐπανάσταση» ἤ γιά ἄλλη αἰτία.
Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ, αὐτή ἡ ΑΓΑΠΗ, ἡ πιό ἰσχυρή δύναμη τοῦ Σύμπαντος, αὐτή μᾶς σπρώχνει.
Ὁ Θεός εἶναι τό ὕστατό μας καταφύγιο, ἀδελφέ μου! Καί οἱ Ἐπιστήμονες καί οἱ Πολιτικοί, ὅλοι ὅταν δοῦν τά σκοῦρα λένε: «τόν λόγο τώρα ἔχει μόνον ὁ ΘΕΟΣ!!!»
Σοῦ ἀφήνω, γιά ἐπισφράγιση καί δικαίωση τῶν λεγομένων μου αὐτήν τήν συγκλονιστική φωτογραφία.
Δείχνει τόν δηλωμένο ἄθρησκο, ἡγέτη τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Ἰσπανίας, Pablo Iglesias, νά προσεύχεται γονατιστός ἐντός τοῦ ναοῦ, γιά χάρη τῆς συντρόφου του Irene Montero πού ἀσθένησε ἀπό τόν ἰό covid-19.
Γιατί στήν ὕστατη ἀνάγκη, ὅλοι μά ΟΛΟΙ, εἰς Ἐκεῖνον καταφεύγουμε, τόν μόνον Ἀληθινό καί Ζώντα Θεόν!!!

Ελισαίος