You are currently viewing Νέος Διάκονος στη Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

Νέος Διάκονος στη Μητρόπολη Νέας Σμύρνης

  • Reading time:3 mins read

Κατά τή θεία Λειτουργία ἀγρυπνίας (Πέμπτη πρός Παρασκευή) πρός τιμήν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, στόν Ἱερό Ναό τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Καλαμακίου, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. Συμεών χειροτόνησε Διάκονο τόν κ. Χαράλαμπο Λῶλο. Τόσο ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ὅσο καί ἡ χειροτονία μέσα σέ ἀγρυπνία ὡς ξεχωριστό γεγονός, προσήλκυσε πλῆθος ἐνοριτῶν γιά νά τιμήσουν τήν ἑορτή καί νά προσευχηθοῦν γιά τόν νέο διάκονο.

Ὁ π. Χαράλαμπος εἶναι ἔγγαμος, 27 ἐτῶν, καί πρωτότοκος υἱός τοῦ π. Ταξιάρχου Λώλου, ἑνός ἐκ τῶν δύο ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἄνω Καλαμακίου. Ἔχει ἀποφοιτήσει ἀπό τήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί πρόκειται νά ὑπηρετήσει στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιοῦ Φαλήρου.

Ἀκολουθεῖ η προσφώνηση τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου:

«Ἀγαπητέ μου ὑποδιάκονε Χαράλαμπε,

Στή διάρκεια τῆς ἀποψινῆς κατανυκτικῆς ἀγρυπνίας· σήμερα πού ἡ μητέρα μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου μας, τήν προσαγωγή του δηλαδή στόν ναό βρέφος σαράντα ἡμερῶν, ὅπως ἐπέβαλε ὁ παλαιός νόμος, σύ ἐντός ὀλίγου θά ἀνέλθεις τίς βαθμίδες τῆς Ὡραίας Πύλης γιά νά εἰσέλθεις στό Ἱερό τῆς Καινῆς Διαθήκης, στά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς χάριτος, γιά νά λάβεις τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Μεγάλη, παιδί μου, ἡ τιμή πού μᾶς ἀξιώνει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Ἐμεῖς τά ὀστράκινα σκεύη, οἱ ἀδύναμοι καί ἀτελεῖς ἄνθρωποι νά προσεγγίζουμε τήν Ἁγία Τράπεζα, νά ἱερουργοῦμε τά ἄχραντα μυστήρια, νά προσευχόμαστε γιά τούς ἀδελφούς μας χριστιανούς, νά μεταφέρουμε τίς θεϊκές εὐλογίες στόν λαό Του.

Δυστυχῶς, πολλοί ἀπό τούς συνανθρώπους μας ἀδυνατοῦν νά δοῦν τό χάρισμα τῆς ἱερωσύνης ὡς τήν κορυφαία δωρεά τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλησία Του. Γι᾽ αὐτό καί ἀντιμετωπίζουν τούς ἱερεῖς μέ συγκατάβαση ἤ ἀκόμη καί περιφρόνηση. Γιά τό φαινόμενο αὐτό ὅμως θά πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι εὐθυνόμαστε κι ἐμεῖς οἱ ἱερωμένοι. Τά λάθη μας. Ἡ ἀσυνέπειά μας. Ἡ ἄτακτη, μερικές φορές, ζωή μας. Ἡ κακή συμπεριφορά μας.

* * *

Ἐπαινετή ἡ ἀπόφασή σου νά εἰσέλθεις στίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ Κλήρου. Αὐτό καί μόνο ὅμως δέν ἀρκεῖ. Ὅπως σέ τιμᾶ ὁ Θεός ἀναδεικνύοντάς σε λειτουργό τῆς Ἐκκλησίας Του, ἔτσι καί σύ ὀφείλεις νά τιμήσεις τό χάρισμα πού λαμβάνεις καί νά ἀνταποκριθεῖς στήν ἀποστολή πού ἐπωμίζεσαι. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά ἕλκεις τή χάρη τοῦ Χριστοῦ στήν ἱερατική σου ζωή καί θέ σέ τιμοῦν καί θά σέ ἐμπιστεύονται καί οἱ χριστιανοί τούς ὁποίους θά διακονεῖς.

Νά θυμᾶσαι πάντοτε :
● Ὁ Κληρικός εἶναι μιά καρδιά πού ἀγαπᾶ τόν Χριστό· πού φλέγεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. 
● Ὁ Κληρικός εἶναι μιά ὕπαρξη πού ζεῖ ἐν Χριστῷ. Χωρίς προσωπική καί βαθειά χριστιανική ζωή ὁ κληρικός καταλήγει νά εἶναι ἕνας συνήθης ἐπαγγελματίας.● Ὁ Κληρικός εἶναι ὁ ἀφοσιωμένος ἐργάτης τῆς Ἐκκλησίας, πού βάζει πάνω ἀπ᾽ ὅλα τό ἱερατικό του καθῆκον· τό καθῆκον πού μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀγωνίζεται νύχτα καί ἡμέρα νά ἐκπληρώνει κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο.

* * *

Προέρχεσαι, ἀγαπητέ Χαράλαμπε, ἀπό μία ἱερατική οἰκογένεια. Ἀνδρώθηκες μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Σπούδασες τά ἱερά γράμματα. Ἦρθες σέ κοινωνία γάμου μέ τή σύζυγό σου Ἀγγελική. Καί σήμερα, χάριτι Κυρίου, θά ἀναδειχθεῖς διάκονος τῆς Ἐκκλησίας Του.

Ἡ θερμή εὐχή ὅλων μας εἶναι νά καταστεῖς ἄξιος τοῦ ἱεροῦ λειτουργήματος πού θά ἀναλάβεις. Νά εὐαρεστήσεις ἐνώπιον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί νά διακονήσεις τήν Ἐκκλησία Του μέ ζῆλο καί ἀφοσίωση. Μέ αὐταπάρνηση καί ἀγάπη. Ἀμήν».