You are currently viewing Καταγγελία- καταπέλτης του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κατά του Μητροπολίτη Κίτρους Γεωργίου

Καταγγελία- καταπέλτης του Μητροπολίτη Καλαβρύτων κατά του Μητροπολίτη Κίτρους Γεωργίου

 • Reading time:3 mins read

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Ευρισκόμενος ψυχικά σε απόγνωση, απευθύνομαι ευλαβώς μεν, αλλά και ευθαρσώς, προς Υμάς, για να Σας πληροφορήσω, ότι ο εν Χριστώ Αδελφός μας Μητροπολίτης τέως Κίτρους κ. Αγαθόνικος Φατούρος

α-ρ-γ-ο-π-ε-θαί-νει εγ-κα-τα-λε-λει-μμέ-νος

από την Μητέρα Εκκλησία!

Από την Μητέρα Εκκλησία, λέγω, καθ’ όσον δεν έπαυσα να καταγγέλλω συγκεκριμένα περιστατικά αδιαφορίας εκ μέρους του διαδόχου Του Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, τα οποία όμως η Ιερά Σύνοδος απέρριψε στον κάλαθο των αχρήστων!

Ναι, εγκαταλειμμένος από τον διάδοχό του Μητροπολίτη παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου. Ο Σεβ. Κίτρους κ. Γεώργιος προτιμά να γυρίζει εδώ και εκεί, μεριμνώντας ποιμαντικά για τους νέους της Επαρχίας Του, τους οποίους προστατεύει και περιοδεύει, παρά να παρέχει μια στοργική φροντίδα στον πάσχοντα προκάτοχό Του Αγαθόνικο!

Πέρυσι ο Σεβ. Αγαθόνικος, ασθενήσας, την 1η Αυγούστου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, δυστυχώς ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ του Σεβ. κ. Γεωργίου, αλλά με την εντολή της ιατρού του Δημοσίου, η οποία Τον επισκέφθηκε στο διαμέρισμά Του. Η ιατρός του Δημοσίου, εκτελούσα προγραμματισμένη επίσκεψη, ανακάλυψε, ότι ο Αγαθόνικος ήταν τραυματισμένος στο μέτωπο, έπειτα από πτώση Του στο δάπεδο, είχε δε και πολύ υψηλό πυρετό συνεπεία κάποιας ουρολοιμώξεως! Ταύτα είχαν παραβλέψει τόσον ο νοσηλευτής του, όσον και ο Διάδοχός Του! Ήταν εγκαταλελειμμένος στην τύχη Του!

Στο δημόσιο Νοσοκομείο της Κατερίνης ο κ. Αγαθόνικος έμεινε μέχρι της 11ης Αυγούστου 2015! Ο διάδοχός Του Μητροπολίτης κ. Γεώργιος αγνόησε παντελώς την περιπετειά Του. Στο Νοσοκομείο Τον επισκέφθηκε μόλις το βράδυ της……10ης Αυγούστου !!!! Προτεραιότητα, βλέπετε, είχαν τα ταξίδια του α) ο περίπλους του αγίου Όρους με κάποιους νεαρούς και β) η Σερβία!

Σε προηγούμενη ασθένεια του κ. Αγαθονίκου, ο Σεβ. κ. Γεώργιος, κατηγορηθείς και πάλι για την επιδειχθείσα αμέλειά του, για να δικαιολογήσει ότι Τον φροντίζει, ισχυρίσθηκε ψευδώς, ότι όχι μόνον Τον φρόντιζε, αλλά και ότι για καλύτερη θεραπεία Τον είχε μεταφέρει σε νοσηλευτική μονάδα της Θεσσαλονίκης! Για την ισχυροποίηση του ψεύδους του, προσκόμισε μάλιστα και σχετικές Βεβαιώσεις δύο Καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εγγράφως εβεβαίωναν, ότι είχαν παράσχει τις ιατρικές τους υπηρεσίες στον ασθενούντα Μητροπολίτη Αγαθόνικο εκεί στη Θεσσαλονίκη!

Πλην όμως η άλλη πλευρά, δηλ. η πλευρά του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούντος Αγαθονίκου, και δη της ηρωΐδος εξαδέλφης Του κας Ελένης Ζαφειρίου, προσκόμισε Βεβαίωση του ΕΚΑΒ Κατερίνης, ότι κατά την συγκεκριμένη εκείνη περίοδο παρέμεινε νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Κατερίνης και ως εκ τούτου ο ασθενών Αγαθόνικος ουδέποτε μετεφέρθη για νοσηλεία στη Θεσσαλονίκη!!!!!!

Ταύτα πάντα, καταγγελθέντα υπό της ημετέρας ελαχιστότητος, γραπτώς τε και προφορικώς, ερρίφθησαν -δυστυχώς- στο καλάθι των αχρήστων! Κατά τα άλλα η εκκλησιαστική Αλληλεγγύη, η εκκλησιαστική Δικαιοσύνη και η εκκλησιαστική Μέριμνα υπέρ παραιτηθέντων και ασθενούντων αδελφών Αρχιερέων λειτουργεί… υποδειγματικά και άψογα!!!!!! (;;;;;;;).

Ως τεκμήριον έστω η από 22ας Αυγούστου τρ. έ. επιστολή μας προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο, ως επίσης και η από 15ης Σεπτεμβρίου τρ. έ. αναφορά μας προς Υμάς, την Ανωτάτη Εκκλησιαστική Αρχή της Πατρίδος μας. ‘Ιδού ένα απόσπασμα εκ της τελευταίας (προς την Δ.Ι.Σ.):

Καί …..εὐλαβῶς …… Σᾶς ἐρωτῶμεν:

Ἐάν ὁ Σεβ. κ. Ἀγαθόνικος παρέμεινε νοσηλευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 11ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ δέ Διάδοχος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος ἐπεσκέπτετο Αὐτόν καθημερινῶς, ὡς ἰσχυρίσθη ἐν Συνόδῳ ὁ Σεβ. Βερροίας κ. Παντελεήμων, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Ἐάν ὅμως ὁ Σεβ. κ. Ἀγαθόνικος περέμεινε νοσηλευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 11ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ δέ Διάδοχος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος ἐπεσκέφθη Αὐτόν μόλις τήν 10ην Αὐγούστου, ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΥΜΑΣ: ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπιτελεῖ κατά τρόπον ἄψογον τά καθήκοντά του πρός προστασίαν τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ μας, ὡς ἰσχυρίζεται οὗτος;

Θά τό ἐπαναλάβωμεν: Ἡ σιωπή ἤ καί ἡ ἀδιαφορία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἐν συνδυασμῷ πρός τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ.κ. Γεωργίου, συνετέλεσαν, ὥστε νά ξεχειλίσῃ ἡ ψυχή μας ἀπό ἀγανάκτησιν! Ἐάν θέλετε, ἅγιοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ἐρευνήσατε τήν ὑπόθεσιν καί δώσατέ μας μίαν ἀπάντησιν, ἵνα ἠρεμήσῃ ἡ ψυχή μας. Ὁ Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος εἶναι ἐν δυνάμει ἕνας ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τοῦ Προκατόχου του κ. Ἀγαθονίκου!

Ὑπάρχει μία σταθερά ἀντιπαράθεσις μεταξύ τῆς ἐξ αἵματος συγγενοῦς τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου κ. Ἀγαθονίκου Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου-Φατούρου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, τήν ὁποίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος πεισμόνως και συστηματικῶς ἐξακολουθεῖ νά ἀγνοῇ, ἐπιδεικνύουσα οὕτω πως ἐν τῇ πράξει μίαν ἀνεξήγητον εὔνοιαν πρός τόν ἔνοχον, τόν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην κ. Γεώργιον.

Ἐνώπιον Ὑμῶν τίθεται τό ἐρώτημα: Ἐάν μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης πρός ἐπίσκεψιν τοῦ ἐκεῖ νοσηλευομένου Μητροπολίτου κ Ἀγαθονίκου μόλις τήν 10ην Αὐγούστου, ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπιτελεῖ ἄραγε κατά τρόπον ἄψογον τά πρός Αὐτόν καθήκοντά του; Ἀναμένομεν μίαν ἀπάντησιν!»

Σήμερα επανερχόμεθα στο ζήτημα αυτό, καθ’ όσον τα σφάλματα του παρελθόντος επανελήφθησαν λίαν προσφάτως! Καθώς πληροφορηθήκαμε την 11ην Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, ο Αγαθόνικος και πάλιν είχε ανάγκην επειγούσης μεταφοράς Του στο Νοσοκομείο. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει! Παρουσίαζε αναπνευστική λοίμωξη. Κοντά του ήταν ο νοσηλευτής του, ο οποίος έβλεπε το πρόβλημα, αλλά παρέμενε αδρανής. Αργά το βράδυ, παρακινούμενος και από την εξαδέλφην του ασθενούς καν Ζαφειρίου, συνηδειτοποίησε το πρόβλημα και τότε ειδοποίησε τον Σεβ. κ. Γεωργιον. Ο Σεβ. Κίτρους αυτή τη φορά – ευτυχώς- ειδοποίησε αμέσως τον ιατρό, ο οποίος αφού ήλθε και είδε την κατάσταση, διέταξε την άμεση μεταφορά του Αγαθονίκου στο Νοσοκομείο. Η ώρα ήταν 21.40’ το βράδυ! Ο Σεβ. κ. Γεώργιος, δυστυχώς,  ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ, ως ώφειλε, τον σοβαρώτατα πάσχοντα  ασθενή στο Νοσοκομείο, απέστειλε δε τον Διάκονό του ως συνοδό. Τώρα βέβαια ο Μητροπολίτης κ. Γεώργιος επήγαινε τακτικά στο Νοσοκομείο, αλλά τώρα πια ήταν πολύ αργά …..για δάκρυα! Οι ιατροί απεφάνθησαν, ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη, συνέστησαν δε την μεταφορά του ταλαιπωρημένου Αγαθονίκου στη Μητρόπολη, ώστε εκεί πλέον να παραδώσει το πνεύμα Του.   Αυτή τη φορά ο υπεύθυνος για την προστασία Του ασθενούντος και Διάδοχος στο Θρόνο της Κατερίνης είχεν επιδείξει μερικήν αστοργίαν! Δεν καταδέχθηκε να τον συνοδεύσει στο Νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση ήταν εξόχως κρίσιμος! Εκεί ο Αγαθόνικος παρέμεινε μέχρι την επομένη Τρίτη, δηλ. την 18η Οκτωβρίου τρ.έ.

Μεταξύ άλλων μας πληροφόρησαν, ότι κατά τρόπο εντελώς απαράδεκτο, με αγριοφωνάρες (του τύπου «ποιός κάνει κουμάντο εδώ μέσα κλπ), ο Σεβ. Γεώργιος επέπληξε τον ιατρό κ. Α.Ζ., ο οποίος ετόλμησε να επισκεφθή τον ασθενούντα στο Επισκοπείο, χωρίς προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση του κυριάρχου Μητροπολίτου! Τώρα πια όλα αυτά τελειώνουν! Τελειώνει και το δράμα του ταλαίπωρου Αγαθονίκου, ο Οποίος με την πολυχρόνιο διακονία του εδόξασε την Εκκλησία! Εδόξασε το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Ναι, τώρα όλα τελειώνουν, διότι ο Αγαθόνικος πεθαίνει! Πεθαίνει όμως ουσιαστικά αβοήθητος και εγκαταλελειμμένος εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας. Ο Διάδοχός Του δεν ανταποκρίθηκε στις αυτονόητες υποχρεώσεις του! Προς το «θεαθήναι τοις ανθρώποις», για την βιτρίνα, έδειχνε ενδιαφέρον! Στην πράξη εγκατέλειψε τον Προκάτοχό του. Π.χ. πρός το «θεαθήναι» τον περασμένο Αύγουστο εώρτασε επισήμως τα ονομαστήρια του δυστυχισμένου Αγαθονίκου! Αλλά στο Νοσοκομείο το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ!

Ναι, Μακαριώτατε και Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,

Τελικά ο ταλαίπωρος και τόσο ταλαιπωρημένος αδελφός μας Αγαθόνικος μεταφέρθηκε στο Επισκοπείο, όπου και παραμένει με την προειδοποίηση, ότι από ώρα σε ώρα αναμένεται να αναχωρήσει εκ του ματαίου τούτου κόσμου για την αιωνιότητα!

Όθεν, απευθυνόμενος σήμερα προς Υμάς ΔΕΝ ΖΗΤΩ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΥΜΕΤΕΡΑΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ προς ένα πάσχοντα εν Χριστώ Αδελφό μας. Επιθυμώ μόνον να καταγράψω, για την ιστορία και μόνον, την επιδεικνυομένην αστοργίαν της Μητρός Εκκλησίας προς τους Αρχιερείς, οι οποίοι -έπειτα από μια πολυχρόνιο θυσιαστική πορεία υπέρ της Εκκλησίας-, εάν και όταν παραιτηθούν από τον αρχιερατικό τους Θρόνο, εγκαταλείπονται στην τύχη τους! Να θέσω το πρόβλημα και να Σας θέσω ενώπιον των ευθυνών Σας έναντι της ιστορίας.

Με όσα κατά καιρούς προσπάθησα, ανεπιτυχώς βέβαια, υπέρ του αδυνάτου και πάσχοντος Μητροπολίτου πρώην Κίτρους κ Αγαθονίκου Φατούρου, απλώς εξεπλήρωσα ένα χρέος αγάπης προς ένα φίλτατο παλαιό φίλο και πνευματικό αδελφό, με τον Οποίο είχαμε συνδεθεί ήδη από αυτά τα χρόνια της εφηβείας μας ως κατασκηνωτές των Κατασκηνώσεων των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων (Χ. Μ. Ο.) κατά τα έτη 1954, 1955 και 1956. Εκείνος ήταν μαθητής του οκταταξίου τότε Γυμνασίου στο Αίγιο και ο υποσημειούμενος στην Πάτρα! Οι Κατασκηνώσεις τότε είτε στον Ψαθόπυργο, είτε στον Νέο Ερινεό, είτε στο Λαμπίρι, είτε στο Δρέπανο, δηλ. πολύ κοντά στο Αίγιο, ήσαν κοινές για την Πάτρα και το Αίγιο! Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!

Ευχαριστώ Υμάς θερμώς, εάν με ακούσατε, και διατελώ

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, 28η Οκτωβρίου 2016, Ώρα 21.00′      

*********************

Σημ. Γράφοντας τα παραπάνω, είμεθα απολύτως εν τάξει με την συνείδησή μας. Στον εν Χριστώ Αδελφό μας Μητροπολίτη Κίτρους κ. Γεώργιο αναφερθήκαμε προ έτους με δυό επίσης ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ μας! Αλλά ματαίως! Ιδού η απόδειξη:

Α΄

ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

              ΑΡ. ΠΡΩΤ. 595                                                 17ῃ Αὐγούστου 2015

Πρός

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος Κύριον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ

Ἱεράν Μητρόπολιν

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ
                                                                                      

 

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Ἐπέλεξα τήν σήμερον, ἡμέραν τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας μου, κατά την εὐδοκίαν τοῦ Κυρίου μας, ἥτις ἐγένετο την 17ην Αὐγούστου 1976, διά νά Σᾶς παιδαγωγήσω ἐν Χριστῷ, κατά Χριστόν και εἰς Χριστόν, καθ’ ὅσον Ὑμεῖς ἀνήλθετε εἰς τό ὕψος τῆς Ἀρχιερωσύνης πολύ ἀργότερον, μόλις την 1ην Μαρτίου τοῦ ἔτους 2014!

 

 

Ἡ προτροπή τοῦ Βιβλίου τῶν Παροιμιῶν μοῦ δίδει τήν ἀφορμήν! «Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καί σοφώτερος ἔσται∙ γνώριζε δικαίῳ, καί προσθήσει τοῦ δέχεσθαι» (Παροιμιῶν, Κεφ. θ΄).

Δέν προτίθεμαι, ἄλλωστε καί δέν νομιμοποιοῦμαι, νά Σᾶς διδάξω Θεολογίαν, τῆς ὁποίας ἂξιος διδάσκαλος εἶσθε! Προτίθεμαι ὅμως νά Σᾶς διδάξω καί νά Σᾶς κατηχήσω εἰς τό ἐκκλησιαστικόν Ἦθος, εἰς τό ὁποῖον, ὡς φαίνεται, ὑπολείπεσθε!

Περί τῆς ἐλλείψεως ταύτης, δυστυχῶς ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν. Πρόκειται περί τῆς ἐκ πάσης ἀπόψεως ἀπαραδέκτου συμπεριφορᾶς Σας πρός τόν ἐν ἀδυναμίᾳ ὄντα Προκάτοχόν Σας κ. Ἀγαθόνικον, τοῦ ὁποίου τήν φροντίδα Σᾶς ἐνεπιστεύθη ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἐπίσης καί τήν μετά πείσματος ἐπιδεικνυομένην ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν Σας πρός τήν ἐξαδέλφην Του καν Ἑλένην Ζαφειρίου-Φατούρου!

Περί τῶν κρατουσῶν συνθηκῶν ἐκεῖ εἰς τό κατάλυμά Του ἔχομεν ἰδίαν ἀντίληψιν, καθ’ ὅσον ἀπεσταλμένοι τῆς ἡμετέρας ἀναξιότητος ἐξ Αἰγίου, συγχρόνως δέ καί παιδιόθεν φίλοι Του Κληρικοί ἦλθον εἰς Κατερίνην, εἶδον καί ἀπῆλθον, μεταφέροντες εἰς ἡμᾶς τάς ἐκεῖ ἐπικρατούσας συνθήκας. Μεταξύ ἄλλων εἰς τήν ἀπό 16ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ἀναφοράν μας πρός τήν Δ.Ι.Σ. ἐγράψαμεν και τά ἑξῆς: «Ὡς διεβεβαίωσαν ἡμᾶς οἱ ἡμέτεροι ἀπεσταλμένοι, ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπί μῆνας δέν εἶχε ἐμφανισθῆ προσωπικῶς τόν ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν του εἰς τό κατάλυμά του!»

Τά περί -κατά τήν ταπεινήν μου ἄποψιν- ἐλλειποῦς ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους ἐκ μέρους Ὑμῶν δύνανται να συνοψισθοῦν εἰς τά ἑξῆς:

 1. Μετά τῆς Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου ἔχετε ἐμπλακῆ εἰς πλείστους ὅσους δικαστικούς ἀγῶνας, μόνον καί μόνον διότι δέν τῆς ἀναγνω-ρίζετε τό δικαίωμα νά φροντίζῃ τόν ἐξ αἵματος συγγενῆ της Σεβ. κ. Ἀγαθόνικον, παρά τό γεγονός, ὅτι ἡ φροντίς αὕτη τυγχάνει καταγεγραμμένη εἰς τήν Διαθήκην Του ὡς ἐπιθυμία τοῦ ἀσθενοῦς καί μή δυναμένου τώρα πλέον νά ἐπικοινωνῇ μετά τοῦ περιβάλ-λοντός του Μητροπολίτου κ. Ἀγαθονίκου.
 2. Εἰς τό παραχωρηθέν πρός φιλοξενίαν του Διαμέρισμα-τμῆμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Σας Μεγάρου- ἡ παρουσία Σας εἶναι ἀραιά, ἐνίοτε δέ καί ταραχώδης!
 3. Ἀντί νά ἐπαινῆτε καί νά στηρίζετε τήν πολλαπλῶς κοπιάζουσαν ἐξαδέλφην Του καν Ζαφειρίου, ἥτις –ἄς σημειωθῇ- ἐγκατέλειψε καί οἰκίαν καί τέκνα καί τά καθ’ ἑαυτήν ἅπαντα εἰς τό Αἴγιον και ἐγκατεστάθη εἰς τήν Κατερίνην, προκειμένου οἰκειοθελῶς καί μέ περισσήν εὐχαρίστησιν νά ὑπηρετήσῃ τόν ἐξ αἵματος, προσφιλέστατον δέ, συγγενῆ της, καταστάσα «σκλάβα» εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου, Ὑμεῖς καί τινες συνεργάται Ὑμῶν εὑρίσκεσθε εἰς συνεχῆ ἀντιπαλότητα μετ’ αὐτῆς, ἀσκοῦντες ψυχολογικόν πόλεμον εἰς αὐτήν, προκειμένου νά Τόν ἐγκαταλείψῃ καί νά ἀναχωρήσῃ ἐκεῖθεν!
 4. Μή μᾶς ἀντιλέξετε, ὅτι Ὑμεῖς ἔχετε διαθέσει τρεῖς (3) νοσηλευτάς, οἵτινες Τόν φροντίζουν ἐπί 24ώρου βάσεως, πρός τούς ὁποίους καταβάλλετε ἀποζημίωσιν, οὐχί βεβαίως ἐκ τοῦ Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς Σας, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἀποδοχῶν καί τῶν ἐπιδομάτων τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου, (ἐννοῶ τά τῆς συντάξεως καί τοῦ μηνιαίως καταβαλλομένου Συνοδικοῦ ἐπιδόματος).

Ἐπιτρέψατέ μοι ὅμως νά Σᾶς ὑπομνήσω, ὅτι ὁ «μισθωτός» οὐδέποτε δύναται νά ἀναπληρώσῃ τό οἰκεῖον πρόσωπον!

 1. Ἰδού μία εἰσέτι ἀπόδειξις τόσον τῆς ἀδιαφορίας Ὑμῶν, ὅσον καί τῆς πλημμελοῦς ἐπιτελέσεως τῶν καθηκόντων τῶν νοσηλευτῶν: Πρό ὀλίγων μόλις ἡμερῶν, ἤτοι τήν 1ην Αὐγούστου ἐ.ἔ. περί ὥραν 11ην π.μ., ὑπαιτιότητι, δηλ. ἐξ ἀπροσεξίας τοῦ νοσηλευτοῦ ὑπηρεσίας κ. Ε. Σιώκα, ὁ ἀσθενής Μητροπολίτης κατέπεσεν ἐκ τῆς κλίνης του εἰς τό ἔδαφος καί ἐτραυματίσθη σοβαρώτατα εἰς τήν κεφαλήν του, ἄνωθεν τοῦ ἀριστεροῦ ὀφθαλμοῦ, ἐκ τῆς γενομένης δέ σχισμῆς ἔρρεεν ἄφθονον αἷμα! Συγχρόνως ὁ Μητροπολίτης ἦτο ἀπό 2ημέρου ἐμπύρετος καί μέ οὐρολοίμωξιν, χωρίς ίδιαιτέραν φροντίδα ἐκ μέρους τῶν νοσηλευτῶν! Ταῦτα πάντα ὁ δράστης ἀπέκρυπτεν ἐκ τῆς ἐξαδέλφης του, ἥτις ὅμως ἤκουσε τόν θόρυβον, τόν «γδοῦπον» ἐκ τῆς πτώσεως εἰς τό πάτωμα, και ἔσπευσεν εἰς βοήθειαν! Ἐκεῖ, δυστυχῶς, ἐλλάμψατε διά τῆς ἀδιαφορίας Σας! Διότι, ἀντί Ὑμεῖς προσωπικῶς ἤ κάποιος τῶν Συνεργατῶν Ὑμῶν νά σπεύσετε ἀμέσως καί νά ἐνεργήσητε τά ἀναγκαῖα διά τήν μεταφοράν Του εἰς τό Νοσοκομεῖον πρός νοσηλείαν, ἐσημειώσατε μίαν ἀσύγγνωστον ἀμέλειαν πρός ἕνα τραυματισθέντα συνάνθρωπόν μας, ὥστε τελικῶς μόλις περί τήν 5ην ἀπογευματινήν ὥραν τῆς ἰδίας ἡμέρας νά μεταφερθῇ Οὗτος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης, χάρις εἰς τήν φροντίδα καί πρωτοβουλίαν τῆς ἰατροῦ κας Τσιρογιάννη, ἥτις ἔχει ἐπιφορτισθῆ ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς κατ’ οἶκον νοσηλείας» καί ὡς ἐκ τούτου Τόν φροντίζει !!!!
 2. Ἀπό τῆς 1ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ ταλαίπωρος τραυματίας Ἀγαθόνικος παρέμεινεν εἰς τό Νοσοκομεῖον ὡς νοσηλευόμενος μέχρι τῆς 11ης τοῦ αὐτοῦ μηνός! Ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης τε καί Σεβασμιότης –φεῦ- δέν κατεδέχθη νά πραγματοποιήσῃ μίαν ἐπίσκεψιν πρός τόν ἐν ἀσθενείᾳ ὄντα καί τετραυματισμένον Προκάτοχόν Σας ἐκεῖ εἰς τό Νοσοκομεῖον! Ἁπλῶς, ὡς λέγεται, τό βράδυ τῆς 10ης Αὐγούστου ἐ.ἔ., δηλ. μόλις τήν προ-τελευταίαν ἡμέραν τῆς ἐξόδου Του ἐκ τοῦ Νοσοκομείου, Τον ἐπεσκέφθητε μόνον δι’ ἕν λεπτόν τῆς ὥρας, ἐστάθητε δέ ὄρθιος εἰς τό κατώφλι τοῦ θαλάμου Του, ἠρωτήσατε κάτι καί ἀκολούθως ἐξηφανίσθητε…….! Ντρέπομαι διά λογαριασμόν Σας, Ἀδελφέ, ἐάν ταῦτα πάντα ἀληθεύουν!
 3. Ἡ στάσις Σας ἐπίσης ὑπῆρξε σκληρά ἕως καί ἀπάνθρωπος τόσον πρός τόν κ. Στέφανον, τόν ποτέ ὁδηγόν Του, ὅσον καί πρός τήν καν Ζαφειρίου! Πρός τόν κ. Στέφανον, σπεύσαντα εἰς βοήθειαν, φέρεσθε ὡς νά εἴπετε τά ἑξῆς ἀπαράδεκτα, ἀντιχριστιανικά, ἀνάδελφα καί ἀπάνθρωπα: «Ποιός σέ φώναξε, Στέφανε; Φύγε γρήγορα, γιατί θά σέ διώξω ἀπό τήν δουλειά. Ἐγώ εἶμαι ὁ ἐργοδότης σου, ἐγώ κάνω κουμάντο ἐδῶ μέσα» κ.ἄ.
 4. Ὡς ἐξ ἐγκύρου πηγῆς πληροφορούμεθα, ὁ κ. Ἀγαθόνικος ἔχει ἀνάγκην ἀμέσου μεταφορᾶς εἰς τι Κέντρον Ἀποκαταστάσεως, ἀλλ’ ὅμως οὐκ ἔχει τόν βοηθοῦντα»!!! Ἀπό τῆς 11ης Αὐγούστου παρουσιάζει σχετικήν πάρεσιν τῆς δεξιᾶς χειρός, συνεπείᾳ «ὄγκου παχέος ὑγροῦ εἰς τό ἀριστερόν μέρος τοῦ ἐγκεφάλου του», σύμφώ-νως πρός τάς γνωματεύσεις τῶν ἰατρῶν κας Τσιρογιάννη, Παθολόγου, καί κας Κατσαμάγκα, Νευρολόγου. Ὑμεῖς, Σεβασμιώ-τατε, ἀντί νά δραστηριοποιηθῆτε ἀμέσως πρός ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος, ἀνεχωρήσατε τῆς Μητροπόλεώς Σας διά τήν Πάρον!
 5. Τοῦ λόγου ἀχθέντος ἤδη εἰς τήν πρόσφατον νοσηλείαν τοῦ Σεβ. Ἀγαθονίκου, δέν δυνάμεθα νά μή μνησθῶμεν μίαν ἄλλην περίοδον νοσηλείας του εἰς τήν Κατερίνην κατά τό πρόσφατον παρελθόν, ὅτε-προκειμένου νά ἀποδείξετε τήν ἀνύπαρκτον περί αὐτοῦ φροντίδα Σας- ἰσχυρίσθητε ψευδῶς, ὅτι μέ τήν φροντίδα Σας Οὗτος εἶχεν μεταφερθῆ πρός νοσηλείαν εἰς τό Θεραπευτήριον τῶν «ΑΧΕΠΑ» τῆς Θεσσαλονίκης, ἐνῷ οὐδέποτε συνέβη το τοιοῦτον! Διά νά ἰσχυροποιήσετε τόν κακόβουλον καί δαιμονιώδη τοῦτον ἰσχυρισμόν Σας, -φεῦ- προσεκομίσατε ψευδεῖς Ἰατρικάς Βεβαιώσεις φίλων Σας ἰατρῶν Καθηγητῶν Πανεπιστημίου, ἤτοι τῶν κ.κ. Β. Κώστα καί Εὐθ. Δαρδιώτη!
 1. Σεβασμιώτατε,

Διά τῶν ἀνωτέρω ἀναφερθέντων καταδεικνύεται, ὅτι ἡ πρός τόν Σεβ. Ἀγαθόνικον προσωπική Ὑμῶν στοργική φροντίς και περιποίησις τυγχάνει σχεδόν ἀνύπαρκτος! Πέραν ὅμως ὅλων τῶν γενικῶν παρατηρήσεων ἡμῶν καί μόνον διά τήν προσκόμισιν ψευδῶν ἰατρικῶν Βεβαιώσεων, προκειμένου να ἀποδείξετε, ὅτι μέ τήν φροντίδα Σας μετεφέρθη εἰς Θεσσαλονίκην προς νοσηλείαν, καθ’ἥν ὥραν το Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης, εἰς ὅ διετέλει νοσηλευόμενος, διεβεβαίωσεν γραπτώς, ὅτι ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος οὐδέποτε μετεκινήθη ἐξ αὐτοῦ εἰς ἕτερον Νοσηλευτικόν Ἵδρυμα, δι’ αὐτήν καί μόνον τήν κατακριτέαν πρᾶξιν Σας, ἐφ’ ὅσον αὕτη ἤθελεν ἐπικυρωθῆ καί δικαστικῶς, θά ἔχετε ἀπολέσει πλέον τήν «ἔξωθεν καλήν μαρτυρίαν» Σας, ὁπότε καί ὀφείλετε νά παραιτηθῆτε ἀμέσως ἀπό τήν ὑψηλήν θέσιν τοῦ Ποιμενάρχου! Δέν εἶναι δυνατόν, ψευδόμενος, νά ἀσκῆτε πλέον τά καθήκοντά Σας!

 1. Ἄς ἐπανέλθωμεν τώρα εἰς τήν ἀπό 27ης Ίουλίου 2015 καθ’ Ὑμῶν καταγγελίαν τῆς Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου. Σᾶς καταγγέλλει
  1. Διά «δύο χαρακτηριστικές ἀπάνθρωπες κινήσεις» ἕνεκα τῶν ὁποίων τόσον ἡ καταγγέλλουσα ὅσον καί ὁ ἀσθενῶν Μητροπολίτης ζοῦν «σέ καθεστώς φρικτότερο τοῦ Νταχάου καί τοῦ Ἄουσβιτς….. μετέτρεψαν δέ τήν ζωήν τους σ’ ἕνα καθημερινό και ὁλονύκτιο Ἀρχιπέλαγος τοῦ Γκούλακ» (βλ. σελ. 2).
  2. Ὅτι ἀπεμακρύνατε «ἀπό τήν καθημερινή περιποίηση καί ὑγιεινήν καθαριότητα τόν ἐπί δεκαετίες μέ καθημερινή καί ὁλονύκτια συμπαράσταση στόν Γέροντα συνεργάτη καί ὁδηγό του Στέφανο».
 2. Διά τήν ἐγκατάστασιν ἠλεκτρονικῶν μηχανημάτων (κάμερες) παρακολουθήσεως τῶν κινήσεων εἰς τούς χώρους, ὅπου ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος κατοικοεδρεύει, ὥστε ἡ διαμαρτυρομένη κα Ζαφειρίου «δέν ἠμπορεῖ οὔτε και την ἀπόκρυφη περιποίηση τοῦ σώματός της νά ἔχῃ»!!!! Ταῦτα δε πάντα συμβαίνουν μέ τήν συνεργασίαν τῶν νοσηλευτῶν τῆς Ὑμετέρας ἐπιλογῆς, οἵτινες «πλουτίζουν ἀπό τις παροχές καί τά ἐπιδόματα τοῦ Γέροντος…..καί ὁ α’ ἐκτελεῖ τόν ρόλο τοῦ “capital control” !!!!!
 3. Ὡς Μάρτυρες, δυνάμενοι να ἐπιβεβαιώσουν την ὡς ἄνω κακότροπον συμπεριφοράν Σας, δύνανται νά κληθοῦν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Καστορίας κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Θηβῶν κ. Γεώργιος, Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος, ὡς και ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκος, μετά τῶν ὁποίων, ἄς σημειωθῆ, οὐδεμίαν ἐπικοινωνίαν εἴχομεν!

Σεβασμιώτατε,

Ἐάν ταῦτα πάντα τυγχάνουν ἀληθῆ, τότε ἐντρέπομαι διά λογαριασμόν Σας! Ὄχι μόνον ἔχετε έγκαταλείψει εἰς χεῖρας τρίτων ἀνθρώπων, καί μάλιστα οὐχί καί τόσον στοργικῶν, ἕνα ἀνίσχυρον Ἀρχιερέα, τόν Προκάτοχόν Σας κ. Ἀγαθόνικον, τοῦ Ὁποίου χειρίζεσθε ἐν λευκῷ καί χωρίς λογοδοσίαν τινά τά εἰσοδήματά Του, διεκδικῆτε δέ καί τό ἐν Ἀθήναις ἀκίνητον (Διαμέρισμα), διά τοῦτο δε καί φέρεσθε τόσον σκληρῶς εἰς τήν ἐξ αἵματος συγγενῆ του κυρίαν Ζαφειρίου!!!!!! Ἡ συμπεριφορά Σας ἀπάδει προς ἕνα Ἀρχιερέα, ὅστις ὀφείλει νά ἐνσαρκώνῃ εἰς τήν ζωήν του τήν ἀγάπην, τήν συμπά-θειαν, τήν ἀνεκτικότητα, νά διακρίνεται δέ οὐχί διά τήν σκληρο-καρδίαν του, ἀλλ’ ἀντιθέτως διά τά σπλάγχνα τῶν οἰκτιρμῶν του. Ἐάν, λοιπόν, τά καταγγελλόμενα τά καθ’ Ὑμῶν τυγχάνουν ἀληθῆ δύο μόνον ἐπιλογάς ἔχετε εἰς τήν διάθεσίν Σας, ἤτοι ἤ νά γίνετε πολυεύσπλαγχνος, συμπαθής καί φιλάνθρωπος ἤ νά παραιτηθῆτε!    

ΑΣ ΕΛΘΩΜΕΝ ΤΩΡΑ ΕΠΙ ΤΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:

 1. Ἐφ’ ὅσον ἡ ροή τοῦ λόγου μας ἔφθασεν εἰς οἰκονομικῆς φύσεως ζητήματα καί συμφέροντα, Σεβασμιώτατε, ἐπιτρέψατέ μοι νά ἀναφερθῶ καί εἴς τι προσωπικοῦ χαρακτῆρος σημεῖον. Ἀδέσποτοι φῆμαι, φθάνουσαι μέχρις τῆς ἡμετέρας ἀκοῆς, λέγουν τά ἑξῆς: Ὑμεῖς πολύ συχνά, ἀναφερόμενος εἰς τήν ἀναξιότητά μου, ἐμφανίζεσθε ὡς νά λέγετε τά ἑξῆς λόγια: «Δέν θά τά φάει ὁ Καλαβρύτων! Θα τά φάω ἐγώ»!!!!!!

Λεπτομερέστερον ὁμιλοῦντες, ὡς ἐπληροφόρησαν ἡμᾶς ἀξιοσέβαστοι συνομιλαί μας, Ὑμεῖς φέρεσθε ὡς νά ἔχετε ἐκμυστηριευθῆ εἴς τινα σεβάσμια καί λίαν ἀξιόπιστα πρόσωπα τῆς τοπικῆς Κοινωνίας τά ἑξῆς:

«Πρέπει νά κρατήσω πάσῃ θυσίᾳ τίς 2.500 ευρώ ἀποδοχές τοῦ παπποῦ (δηλ. τοῦ Ἀγαθονίκου) καί τά ἐπιδόματα, νά διώξω τήν Ἑλένη ἀπὀ ἐδῶ μέσα καί νά τῆς πετάξω τά πράγματά της, ὁπότε μετά θά ἀκυρώσω τό Συμβόλαιο, μέ τό ὁποῖον (ἐνν. ὁ Σεβ. Ἀγαθόνικος) μεταβίβασε τό διαμέρισμά του στην Ἀθήνα στήν κόρη της, γιατί ἡ μεταβίβαση τῆς κυριότητος εἶναι ὑπό ὅρους, ἤτοι μετά θάνατον, πρέπει νά πιστοποιήσουν τήν τοιαύτη γηροκόμηση οι 2 ἱερεῖς Βαρνάβας Λεοντιάδης…… καί Ἀθανάσιος Μαρινόπουλος καί ὁ Δικηγόρος Ἠλίας Παπάζογλου……

……Ὅ,τι καί νά γίνει ὅμως, καί τά ἐπάνω–κάτω νά ἔρθουν ὁ Καλαβρύτων δέν θά τόν πάρει μέ τίποτα ἀπό ἐδῶ μέσα, γιά νά τά φάει αὐτός. Ποιός εἶναι αὐτός, πού θά μέ ἀναφέρει ἐμένα στή Σύνοδο καί μᾶς κάνει τόν ἔξυπνο σέ ὅλα καί γελάει ὁ κόσμος μαζί του! ……»

Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ καί ἀθυρόστομε Δέσποτα,

Έάν ἐλέχθησαν ἐκ μέρους Σας τά λόγια αὐτά, ἀληθῶς ὄχι μόνον ἐκπλήττομαι, ἀλλά καί ἀγανακτῶ! Εἶσθε πολύ μικρός καί πολύ περισσότερον μικρόψυχος, ἐάν ὄντως ἐξῆλθον τοιαῦτα λόγια ἐκ τῶν χειλέων Σας.

Καί εἶναι ἀληθές μέν, ὅτι ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου, ὡς Συνοδικός Σύνεδρος, ἐζήτησα ἀπό την Ἱεράν Σύνοδον, ὅπως ἐπιτρέψῃ εἰς τόν ἀσθενοῦνται πρώην Κίτρους κ. Ἀγαθόνικον, ἵνα μεταφερθῇ εἰς τήν ἰδιαιτέραν του Πατρίδα, τό Αἴγιον, καί ἀναλάβωμεν ἡμεῖς, ἐν συνεργασίᾳ καί μέ τήν Ἐξαδέλφην του καν Ζαφειρίου τήν περαιτέρω φροντίδα Του, ἀλλ’ οὐδέποτε εἴχομεν ἐν νῶ τήν ἀπολαβήν ὑλικῶν ἀνταλλαγμάτων! Μετά τοῦ Σεβ. Ἀγαθονίκου ὑπήρξαμε φίλοι ἀπό τά ἐφηβικά μας χρόνια, ἐχειροτονήθημεν συγχρόνως περίπου Διάκονοι εἰς τά Τρίκαλα Θεσσαλίας ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν κυροῦ Διονυσίου, ὑπήρξαμε ἀδελφοί-συμμονασταί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Βαρλαάμ τῶν Μετεώρων, εἴχομεν δεσμούς ἀδελφικούς! Ἑπομένως μόνον μία διεστραμμένη διάνοια θά ἠδύνατο να προβῇ εἰς ἀνεπίτρεπτους συνδυασμούς, περί οἰκονομικῶν συμφερόντων καί ἐπιδιώξεων ἡμῶν, προσβάλλοντας τήν προσωπικότητα τοῦ ἄλλου! Ἐάν, λοιπόν, ἐκ τῶν χειλέων Σας ἐξῆλθον τά λόγια αὐτά «Δέν θά τά φάει ὁ Καλαβρύτων! Θά τά φάω ἐγώ»!!!!!! καί τά παρόμοια, ὡς ἀνωτέρω ἐξετέθησαν, ἐπικαλούμενος καί ἐπαναλαμβάνων τούς λόγους τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος «Ἄλαλα τά χείλη τῶν ἀσεβῶν….», ἀναφερόμενος δέ εἰς τό Ὑμέτερον Πρόσωπον καί εἰ τινων ἄλλων Συνεργατῶν Ὑμῶν καί συκοφαντῶν ἐμοῦ, τολμῶ νά εἴπω: «γενέσθωσαν ἄλαλα τά χείλη τῶν ψευδολόγων καί τῶν συκοφαντῶν μου, τῶν ὑπη-ρετούντων τό ψεῦδος καί τήν συκοφαντίαν, κληρικών, μοναχῶν ἤ λαϊκῶν»!

Δυστυχῶς, Ἀδελφέ μου, «ἡ τιμή, τιμή δέν ἔχει καί χαρᾶς τον, πού τήν ἔχει»!  

Σεβασμιώτατε,

     Ἡ παροῦσα δημοσία ἀναφορά μας κατέστη ἀναγκαία, καθ’ ὅσον μέχρι σήμερον παρέμειναν ἀναποτελεσματικαί ἤ καί ἀναπάντητοι τόσον αἱ προφορικῶς γενόμεναι, ὑπό τήν ἰδιότητα τοῦ Συνοδικοῦ Συνέδρου, παρακλήσεις μου πρός τήν Δ.Ι.Σ., ὅσον καί ἡ ἀπό 16ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 544 Ἀναφορά μου! Ἔχοντες, λοιπόν, ὡς ὁδηγόν μας τούς λόγους τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ «εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», δημοσιοποιοῦμεν τό ζήτημα, ὥστε τώρα πλέον νά πληροφορηθῇ τό ἐκκλησιαστικόν Πλήρωμα τά ἐν Κατερίνῃ τεκταινόμενα εἰς βάρος ἑνός γεγηρακότος Ἀρχιερέως, Ὅστις διατελεῖ εἰς κατάστασιν ἐκτάκτου ἀνάγκης, καί Τόν Ὁποῖον τόσον ὁ Διάδοχος αὑτοῦ Μητροπολίτης κ. Γεώργιος, ὅσον καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, φερομένη έν προκειμένῳ ὡς Μητρυιά, σχεδόν Τόν ἔχουν ἐγκαταλείψει εἰς τήν τύχην Του!

Ἐπί δε τούτοις διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Ἡ παροῦσα ἀναφορά διαβιβάζεται:

 • Πρός τήν Δ.Ι.Σ. διά τά κατ’Αὐτήν,
 • Πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, πρός ἐνημέρωσιν,
 • Πρός τήν Ἐρίτιμον Κυρίαν Πολυξένην Τσούλη, Ἀντεισ- αγγελέα Πρωτοδικῶν Κατερίνης, πρός ἐνημέρωσιν καί διά τά κατ’ Αὐτήν.
 • Πρός τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πρός ἐνημέρωσιν

Β΄

Επίσης απευθυνθήκαμε επανειλημμένως και προς την Δ.Ι.Σ. Ιδού δύο εκ των ενέργειών μας:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 595                                                  17ῃ Αὐγούστου 2015

Πρός

τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰω. Γενναδίου, 14

115 21   ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Οὐχί ἅπαξ τόσον προφορικῶς ὅσον καί γραπτῶς ἔχομεν ἀναφερθῆ πρός Ὑμᾶς διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ μή ἱκανοῦ νά προστατεύσῃ τόν ἑαυτόν του Σεβ. ἐν Χριστῷ Ἀδελφοῦ μας Μητροπολίτου πρ. Κίτρους κ. Ἀγαθονίκου.

Ἡ σιωπή ἤ και ἀδιαφορίας τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ.κ. Γεωργίου, συνετέλεσαν, ὥστε νά ξεχειλίσῃ ἡ ψυχή μου ἀπό ἀγανάκτησιν! Ὑπάρχει μία σταθερά ἀντιπαράθεσις μεταξύ τῆς ἐξ αἵματος συγγενοῦς τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου κ. Ἀγαθονίκου Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου-Φατούτου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, τήν ὁποίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος πεισμόνως και συστηματικῶς ἐξακολουθεῖ νά ἀγνοῇ, ἐπιδεικνύουσα οὕτω πως ἐν τῇ πράξει μίαν ἀνεξήγητον εὔνοιαν πρός τόν ἔνοχον ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην κ. Γεώργιον.

Τελικῶς ἡ ἀπό 27ης Ἰουλίου ἐ.ἔ. «Ἐξώδικη Διαμαρτυρία-Καταγγελία μετ’ἐπιφυλάξεως» τῆς κας Ἑλένης Ζαφειρίου, ἀπευθυνομένη πρός τήν Δ.Ι.Σ., κατά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου ὡδήγησε τά βήματά μου εἰς ἕνα ἀπονενοημένον διάβημα! Δι’ ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς μου πρός τόν Μητροπολίτην Κίτρους κ. Γεώργιον θέτω τον δάκτυλόν μου ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων καί δημοσιοποιῶ καταγγελτικῶς τήν ἀσύγγνωστον συμπεριφοράν του.

Διαισθάνομαι, ὅτι ἡ ἐνέργειά μου αὕτη θά ἐπιφέρῃ καί τάραχον τῶν πνευμάτων καί σκανδαλισμόν τῶν συνειδήσεων, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΔΥΝΑΜΗΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΩ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ! Ἕνας Ἀδελφός μας ἀργοπεθαίνει ἀπό τήν ἐγκατάλειψιν!

Ἐπισυνάπτω, λοιπόν, τήν καταγγελτικήν ἀνοικτήν Ἐπιστολήν μου προς ἐνημέρωσιν Ὑμῶν καί διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Ἐάν δεν ἐπιληφθῆτε ΑΜΕΣΩΣ τοῦ ζητήματος, δηλῶ πρός Ὑμᾶς έν ταπεινώσει ψυχῆς, ὅτι θά πέσω ἐπί τῶν ἐπάλξεων, ἕως ὅτου ἐλευθερωθῇ ὁ ἐν αἰχμαλωσίᾳ τοῦ Διαδόχου Του Μητροπολίτου κ. Γεωργίου τελῶν Σεβασμιώ-τατος Μητροπολίτης πρ. Κίτρους κ. Ἀγαθόνικος!

Ἐπί δε τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

*******************

Γ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 633                                          15ῃ Σεπτεμβρίου 2015

 2α ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός

Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος Κύριον κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ

Ἱεράν Μητρόπολιν

601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ

Σεβασμιώτατε,

Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε την αντιμαχίαν μας με ανοικτά χαρτιά.

Τον Οκτώβριον 2014 εις μίαν κατ’ ιδίαν συνομιλίαν μας  κατέ-στησα σαφές εις την αγάπην σας, ότι εγκαταλείπω οριστικά την σκέψιν καί πρότασίν μου περί μεταφοράς του Σεβ. Προκατόχου σας κ. Αγαθονίκου εις τό  Αίγιον.

Παρά ταύτα εις την από 22 Αυγούστου ε.έ. αναφοράν σας πρός τήν Ιεράν Σύνοδον, γράφετε επί λέξει και τα εξής (παρ.3):

“Δηλώνω καί αὗθις τήν σταθηράν καί ἀμετακίνητον ἀπόφασίν μου νά μήν ἐπιτρέψω τὴν μεταφοράν τοῦ Γέροντος Προκατόχου μου κ. Ἀγαθονίκου εἰς ἕτερον τόπον.  Οὗτος θά παραμείνη μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ Ἐπισκοπείω, ὡς ὤρισεν δι’ εἰδικῆς ἀποφάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὡς ἀπεφάνθη ὁριστικῶς ἡ Δικαιοσύνη, ὡς ὑπαγορεύει ἡ Ἀρχιερατική μου συνείδησις, ὡς ὑποδεικνύει ἡ κοινή λογική, ὡς ἀπαιτεῖ τό σύνολον κληρικῶν τε καί πιστῶν. “   (βλ. Υμέτερον με αριθμ. Πρωτ. 1235/ 22.08.2015)

ΑΛΛΑ, Σεβασμιώτατε και αγαπητέ μοι Αδελφέ,

ΓΙΑΤΙ, ΜΕΤΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΚΥΨΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

Διά της από 24ης Αυγούστου 2015 ανοικτής πρός υμάς επιστολής μας άλλα προβλήματα ετέθησαν και όχι αυτό της μετακινήσεως και μετεγκαταστάσεως του ασθενούντος Προκατόχου σας κ. Αγαθονίκου!

Μήπως, λοιπόν, η μετάθεσις του κέντρου του βάρους εις το ανακύψαν πρόβλημα πρέπει να οδηγήση την σκέψιν μας εις την παροιμίαν “απορία ψάλτου βήξ”!!!!! Μήπως δηλ. εμμένετε και επιμένετε εις το σημείον αυτό, μόνον καί μόνον, διότι δεν έχετε να μας δώσετε μίαν πειστικήν απάντησιν σε άλλα -πιό “καυτά”- σημεία της υποθέσεως;

Επιτρέψατέ μοι νά σας υπομνήσω ένα καί μόνον:

Τήν 1ην Αυγούστου περί ώραν 11ην πρωϊνήν ο Σεβ. Αγαθόνικος εξέφυγεν από τά χέρια του νοσηλευτού του, έπεσεν εις τό έδαφος, εκτύπησεν εις την κεφαλήν του, έρρευσεν αίμα από το δημιουργηθέν τραύμα  κλπ. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης αμέσως, ώς έδει νά πράξετε, αλλά παρέμεινεν εις το ενδιαίτημά του, αφου εδέχθη εκεί τας πρώτας περιποιήσεις του νοσηλευτού του.

Περί την 5ην απογευματινήν ώραν τον επεσκέφθη η νοσηλεύτρια ιατρός του Κοινωνικού Προγράμματος “κατ’ οίκον νοσηλεία”, η οποία ΕΦΡΙΞΕΝ από την κατάστασιν, την οποίαν είχεν ενώπιόν της! Ο ανίσχυρος νά προστατεύση πλέον τον εαυτόν του Μητροπολίτης κ. Αγαθόνικος πέρα του τραυματισμού του και των εξ αυτού συνεπειών,   επί πλέον υπέφερεν από υψηλόν πυρετόν εξ αιτίας ουρολοιμώξεως, από τήν οποίαν έπασχεν, χωρίς τινα ιατρικήν αντίληψιν!

Τότε η ιατρός κα Τσιρογιάννη, ἥτις ἔχει ἐπιφορτισθῆ ἀπό τό Πρόγραμμα τῆς “κατ’ οίκον νοσηλείας” καί ὡς ἐκ τούτου Τόν φροντίζει, διέταξε τήν άμεσον μεταφοράν του εις το Νοσοκομείον Κατερίνης, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος μέχρι της 11ης Αυγούστου.

Το ερώτημά μας, λοιπόν, είναι: Υμείς προσωπικά επεσκέφθητε αμέσως, ώς έδει να πράξετε, τον νοσηλευόμενον Μητροπολίτην; Επεδείξατε προσωπικόν ενδιαφέρον; Εδαπανήσατε προσωπικώς μερικές ώρες από το κατά τα άλλα βεβαρυμένον πρόγραμμά σας, ώστε να συμπαρασταθήτε και σωματικώς- δηλ. με την προσωπικήν σας παρουσίαν- εις τον νοσηλευόμενον Αδελφόν μας; 

Οι πληροφορίες λέγουν, ότι υμείς τόν επεσκέφθητε εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης μόλις το απόγευμα της 10ης Αυγούστου και δι’ ολίγα μόλις λεπτά της ώρας!  (Όχι της 9ης/08. Διόρθωσις της ημερομηνίας).

Εντάσσεται άραγε και η λεπτομέρεια αυτή εις τα συκοφαντικώς περί υμών διαδιδόμενα, ως διατείνεσθε,“αποτελεί δέ προϊόν ψευδών πληροφοριών….”, όπως αναφέρετε εις την Ιεράν Σύνοδον; (βλ. Υμέτερον με αριθμ. Πρωτ. 1235/ 22.08.2015)

Συνοδικός Μητροπολίτης, υπερασπιζόμενος υμάς, την 26ην παρεελθ. μηνός, κατέθεσεν εις τό Ιερόν Σώμα επί λέξει τα εξής:  “ο Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ επισκεπτόταν τόν κ. Αγαθόνικον εις τό Νοσοκομείον της Κατερίνης” !!!!! 

Η αναξιότης μου  όμως, εις κατ’ ιδίαν συζήτησιν, ίνα μη εκθέσω τόν Σεβ. υπερασπιστήν σας συνοδικώς, απέδειξα, ότι την 5ην και 6ην (όχι την 2αν και 3ην, όπως εγράφομεν) Αυγούστου ήσασταν εις τήν Σερβίαν διά κοινωνικήν τινα υποχρέωσιν, επομένως πως ήτο δυνατόν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ νά ήσασταν παρών εις το Νοσοκομείον; Και η πρός με απάντησις ήτο: “μά δέν είπα και ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ”!!

Η Ιερά Σύνοδος της 158ης Συνοδικής Περιόδου, χρωμένη του φιλαδέλφου κατά τρόπον απαράδεκτον, απέρριψεν εις τόν κάλαθον των αχρήστων τήν αναφοράν-Ανοικτήν πρός υμάς Επιστολήν μας! 

Ωστόσο το πρόβλημα δεν ελύθη! Το ερώτημα πλανάται καί μετεωρίζεται! Σας ερωτώ, λοιπόν, ευθέως και – φυσικά- δημοσίως: “Υμείς, μεταξύ 1ης και 11ης Αυγούστου ε.έ. επισκεφθήκατε τόν νοσηλευόμενον Μητροπολίτην-Προκάτοχον σας εις το Νοσοκομείον καί άλλην φοράν πλήν της 10ης Αυγούστου 2015;

Το ερώτημα πλανάται! Απάντησις δεν έχετε δώσει μέχρι της σήμερον. Αποδείξεις δέν έχετε προσκομίσει! 

Έάν η απάντησις είναι ΝΑΙ, τότε είμαι έτοιμος να έλθω εις την Κατερίνην καί να προσπέσω εις τους πόδας σας, ζητών δημοσίως συγγνώμην και συγχώρησιν διά την αδικίαν, τήν οποίαν, άθελά μου βέβαια, σας επροξένησα! 

Εάν όμως ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΤΕ  εις το Νοσοκομείον τον νοσηλευό-μενον κ. Αγαθόνικον ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΝ ΦΟΡΑΝ, ήτοι μόλις την 10ην Αυγούστου, ΤΟΤΕ, Σεβασμιώτατε Αδελφέ, είσθε ΕΝΟΧΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ! Είχετε εγκαταλείψει τόν Προκάτοχόν σας εις τό έλεος του Θεού, υμείς δέ περί άλλα φροντίζατε και ετυρβάζατε!  Ας μας κρίνει ο Κύριος, ο καρδίας τε και νεφρούς των ανθρώπων ετάζων! 

Κατόπιν τούτου, όσους επαίνους και άν εισεπράξατε από τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον, όπως αναγράφετε εις τήν σχετικήν Ανακοίνωσιν (βλ. lefteria.blogspot.gr της 10.09.201) σας, το έγκλημα της εγκαταλείψεως ενός ανήμπορου Αδελφού μας δεν παραγράφεται, αλλ’ ούτε και αμνηστεύεται! 
Η ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΝ!

Τα Μέλη της προλαβούσης 158ης Συνοδικής Περιόδου φέρουν βαρείαν ευθύνην ενώπιον Θεού και ανθρώπων, καθ’ όσον “εκουκούλωσαν” μίαν  κραυγαλέαν υπόθεσιν εκκλησιαστικής αταξίας!
Σας πληροφορώ, όμως ότι η ταπεινότης μου αισθάνεται, ότι έχει δικαιωθή ήδη από τό γεγονός, ότι η ανοικτίρμων συμπεριφορά σας έγινε δεόντως γνωστή διά μέσου του Διαδικτύου.

Την προσωπικήν μου ιστοσελίδα “mkka.blogspot.com” την 24ην Αυγούστου επεσκέφθησαν 7.475 επισκέπτες, πρωτοφανές γεγονός! Από της συστάσεως του ιστοτόπου μας ουδέποτε είχε σημειωθή τόσον μεγάλος αριθμός επισκεπτών! Κατεγράφη,  λοιπόν, ρεκόρ επισκέψεων!
Άλλην δε ιστοσελίδα εκκλησιαστικού περιεχομένου, όπου αναδη-μοσιεύεται η προς υμάς 1η  Ανοικτή Επιστολή, μέχρι χθές είχον επισκεφθή 66.663 επισκέπτες!!!!!     Ευλογητός ο Θεός πάντων ένεκεν!
Επισφραγίζοντας την παρούσαν  2αν επικοινωνίαν μας, επαναλαμβάνω τήν ερώτησιν: από της 1ης έως της 11ης Αυγούστου ε.έ., πλήν της 9ης του μηνός, πότε άλλοτε επισκεφθήκατε τόν Μητροπολίτην κ. Αγαθόνικον εις το Νοσοκομείον της Κατερίνης;

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός

+ Ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος

******************

Δ΄

Και η τελευταία προσπάθεια

*********

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 633                            15ῃ Σεπτεμβρίου 2015

Πρός

τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἰω. Γενναδίου, 14

115 21   ΑΘΗΝΑΣ

Μακαριώτατε,

Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Σύνεδροι,

Διά πολλοστήν φοράν ἐπενέρχομαι ἐπί τοῦ θέματος τῶν συνθηκῶν νοσηλείας, γενικώτερον δέ τῆς προστασίας, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Κίτρους κ. Ἀγαθονίκου. Ἡ προηγουμένη ἀναφορά μας -ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-, ἐξετασθεῖσα ὑπό τῶν Σεβ. Μελῶν τῆς προηγουμένης Συνοδικῆς Περιόδου, πανηγυρικῶς ἀπερρίφθη, τεθεῖσα εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων!

Πλήν ὅμως ἡ ἀπό 22ας Αὐγούστου Ἀναφορά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου μᾶς ὑποχρεώνει νά ἐπανέλθωμεν διά τῆς νεωτέρας 2ας Ἀνοικτῆς πρός Αὐτόν ἐπιστολῆς μας, τήν ὁποίαν καί εὐλαβῶς Σᾶς ὑποβάλλομεν.

Καί ὑποβάλλοντες, εὐλαβῶς ἐπίσης Σᾶς ἐρωτῶμεν:

Ἐάν ὁ Σεβ. κ. Ἀγαθόνικος παρέμεινε νοσηλευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 11ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ δέ Διάδοχος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος ἐπεσκέπτετο Αὐτόν καθημερινῶς, ὡς ἰσχυρίσθη ἐν Συνόδῳ ὁ Σεβ. Βερροίας κ. Παντελεήμων, τότε ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Ἐάν ὅμως ὁ Σεβ. κ. Ἀγαθόνικος περέμεινε νοσηλευόμενος εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης ἀπό τῆς 1ης ἕως καί τῆς 11ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ὁ δέ Διάδοχος Μητροπολίτης κ. Γεώργιος ἐπεσκέφθη Αὐτόν μόλις τήν 10ην Αὐγούστου, ΕΡΩΤΩΜΕΝ ΥΜΑΣ: ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπιτελεῖ κατά τρόπον ἄψογον τά καθήκοντά του πρός προστασίαν τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ μας, ὡς ἰσχυρίζεται οὗτος;

Θά τό ἐπαναλάβωμεν: Ἡ σιωπή ἤ καί ἡ ἀδιαφορία τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἐν συνδυασμῷ πρός τήν ἀπαράδεκτον συμπεριφοράν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ.κ. Γεωργίου, συνετέλεσαν, ὥστε νά ξεχειλίσῃ ἡ ψυχή μας ἀπό ἀγανάκτησιν! Ἐάν θέλετε, ἅγιοι ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, ἐρευνήσατε τήν ὑπόθεσιν καί δώσατέ μας μίαν ἀπάντησιν, ἵνα ἠρεμήσῃ ἡ ψυχή μας. Ὁ Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος εἶναι ἐν δυνάμει ἕνας ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ τοῦ Προκατόχου του κ. Ἀγαθονίκου!

Ὑπάρχει μία σταθερά ἀντιπαράθεσις μεταξύ τῆς ἐξ αἵματος συγγενοῦς τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου κ. Ἀγαθονίκου Κυρίας Ἑλένης Ζαφειρίου-Φατούρου καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κίτρους κ. Γεωργίου, τήν ὁποίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος πεισμόνως και συστηματικῶς ἐξακολουθεῖ νά ἀγνοῇ, ἐπιδεικνύουσα οὕτω πως ἐν τῇ πράξει μίαν ἀνεξήγητον εὔνοιαν πρός τόν ἔνοχον, τόν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην κ. Γεώργιον.

Ἐνώπιον Ὑμῶν τίθεται τό ἐρώτημα: Ἐάν μετέβη εἰς τό Νοσοκομεῖον τῆς Κατερίνης πρός ἐπίσκεψιν τοῦ ἐκεῖ νοσηλευομένου Μητροπολίτου κ Ἀγαθονίκου μόλις τήν 10ην Αὐγούστου, ὁ Σεβ. κ. Γεώργιος ἐπιτελεῖ ἄραγε κατά τρόπον ἄψογον τά πρός Αὐτόν καθήκοντά του; Ἀναμένομεν μίαν ἀπάντησιν!

Ἐπί δε τούτοις διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
****************

ΑΠΟ ΠΑΛΗΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΩΝΕΣ!

*

ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΑΝΑΖΗΤΕΙΣΤΕ ΕΥΘΥΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΚΙΤΡΟΥΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟ…

Δημοσιεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014 από K. T.

 • ••Να επέμβει άμεσα ο Εισαγγελέας, για να εξετάσει τις καταγγελίες  και κυρίως τις συνθήκες διαβίωσης του Γέροντα Μητροπολίτη!
  * ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ Μ. ΤΖΟΥΜΑ

  Δεν συνηθίζω να υιοθετώ άκριτα και αβασάνιστα καταγγελίες για σκάνδαλα και καταχρήσεις εξουσίας, στο χώρο της Εκκλησίας!
  Ούτε να λαμβάνω σοβαρά υπόψη εξώδικες καταγγελίες,απ´όπου κι αν εκσφενδονίζονται!
  Και το σημαντικότερο: δεν δημοσιοποιώ ποτέ το περιεχόμενο δικογράφων, όσο ενδιαφέρον και αν έχουν!
  Ολα αυτά τα θεωρώ και είναι επίδειξη κακότητας και ένδειξη.αν οχι και απόδειξη, έλλειψης στοιχείων και ουσιαστικών επιχειρημάτων!
  Ομως, όσο κι αν το παίζω ψύχραιμος και υπεράνω, δεν μπορώ να μείνω με κλειστά τα μάτια και απαθής, μπροστά σε αυτά που ακούω να συμβαίνουν στην Κατερίνη, με επίκεντρο τον σεβαστό μας από τα φοιτητικά μας χρόνια Γέροντα Μητροπολίτη Κίτρους Αγαθόνικο!
  Τί αμαρτίες μπορεί να πληρώνει ο σεβαστός Γέρων Ιεράρχης, για να αντιμετωπίζει αυτού του είδους την κατάσταση που φθάνει στα όρια του διασυρμού; Ποιός κακός δαίμων εβάσκανε την Αρχιερωσύνη του και φρόντισε να του επιφυλάξει αυτό το επώδυνο,επαίσχυντο και εμπόλεμο τέλος;
  Δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί λόγω ασθενείας από τον θρόνο του και επιτέλους να εφησυχάσει και η κατάσταση στη Μητρόπολη Κίτρους θυμίζει μέτωπο!
  Εχει γίνει το μήλον της έριδος, ως προς το ποιός θα αναλάβει την περίθαλψή του!
  Όλο αυτό γίνεται ανάμεσα σε τέσσερις αντιμαχόμενες πλευρές, που η κάθε μία από αυτές διεκδικεί για τον εαυτό της τον Γέροντα, λές και είναι κτήμα τους, εκθέτοντάς τον ανεπανόρθωτα και δημιουργώντας μία αποπνικτική και δυσώδη ατμόσφαιρα,που επιβαρύνει την υστεροφημία του Γέροντος Αγαθονίκου!
  Οι τέσσερις πλευρές, που ως μνηστήρες διεκδικούν τον Γέροντα, είναι (α) οι κατά σάρκα συγγενείς του Αγαθονίκου– εξαδέλφη και ανηψιά του, (β)ο νέος Μητροπολίτης Κίτρους Γεώργιος,ο οποίος δεσμεύτηκε από την εκλογή του οτι θα περιθάλψει με στοργή τον προκάτοχό του,( γ) ο πνευματικός του υιός, Μητροπολίτης Καστορίας Σεραφείμ και ( δ) ο πνευματικός του αδελφός και συμμοναστής, από τα πρώτα χρόνια της εκκλησιαστικής του πορείας Καλαβρυτων Αμβρόσιος!
  Όλοι αυτοί και οι τέσσερις πλευρές δηλαδή, υποτίθεται οτι θέλουν το καλύτερο για τον Γέροντα, αλλά κάποιοι εξ αυτών το επιδιώκουν με λάθος τρόπο!
  Μάλιστα ο κοινός αυτός στόχος, που θα έπρεπε μα τους ενώσει για το καλό του Γέροντα,δημιουργεί πρόσκαιρες συμμαχίες, μεταξύ των τεσσάρων πλευρών, εναλλάξ!
  Η αιχμή, όμως, του δόρατος παραμένει στα χέρια του Μητροπολίτη Κίτρους Γεωργίου και των συγγενών του Γέροντα Αγαθονίκου! Αυτές οι δύο πλευρές, πυροδοτούν την ατμόσφαιρα και οι άλλες δύο– Καστορίας Σεραφείμ και Καλαβρύτων Αμβρόσιος– παρεμβαίνουν για να βοηθήσουν την κατάσταση και να εκτονώνουν το κακό κλίμα!
  Η διένεξη έχει οδηγήσει τους δύο πρωταγωνιστές σε δικαστικές διαμάχες– για τις οποίες αφήνουν υπονοούμενα, για παραδικαστικές παρεμβάσεις– κατηγορώντας οι μεν τους δε για αμελή φροντίδα προς τον Γέροντα, για κακή νοσοκομειακή περίθαλψη, για φαρμακευτικές υπερβάσεις και πολλά έξοδα χωρίς έλεγχο και άλλα ηχηρά παρόμοια! Ολα αυτά δίνουν παράταση στο δράμα που διέρχεται ο Γέροντας– και όχι λύτρωση– και τον γελοιοποιούν και τον ρεζιλεύουν στα μάτια της κοινής γνώμης!
  Οι συγγενείς του Αγαθονίκου(εξαδέλφη και ανηψιά) ζητούν να πάρουν εκείνες και να περιθάλψουν τον Γέροντα Αγαθόνικο μέχρι το τέλος του!
  Τους λόγους τους καταγράφουν σε ένα πολυσέλιδο εξώδικο το οποίο κοινοποιούν στον Εισαγγελέα αλλά και στον Αρχιεπίσκοπο και τη ΔΙΣ.
  Για του λογου το αληθές δημοσιεύουμε φωτογραφικά ,το εξώδικο χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία του περιεχομένου του και χωρίς να αναλύουμε τα όσα καταγγέλλονται σε αυτό, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και θα πρέπει να υπάρξει εισαγγελική έρευνα για ενδελεχή έλεγχο των καταγγελομένων και διαπίστωση για τις αλήθειες ή τα ψέματα! Θα πρέπει επίσης να ενδιαφερθεί και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος και να ζητήσει ευθύνες για όλα όσα λέγονται και ακούγονται– έστω κσι ως κουτσομπολιά! Να επισημάνουμε οτι στο εξώδικο αυτό γίνεται ευθαρσώς καταγγελία οτι για απρεπή και υβριστική συμπεριφορά του Γεωργίου προς τις δύο κυρίες συγγενείς του Αγαθονίκου αλλά και προς επισκέπτες του Αρχιερείς που έρχονται να πάρουν την ευχή του! Επίσης γίνεται λόγος οτι οι δύο βραχίονες του Αγαθονίκου– οι δύο έμπιστοι κληρικοί του– έως ότου παραδώσει την εξουσία ήταν κοντά του αλλά από την επομένη κιόλας ημέρα, ετάχθησαν στο πλευρό του νέου προϊσταμένου των Μητροπολίτη Γεωργίου– αδειάζοντας ανοικτά τον Γέροντα Αγαθόνικο και τους συγγενείς του!
  Επίσης ένα ευτράπελο που παρουσιάζεται στο εξώδικο είναι η κατά δήλωση της ανηψιάς του Γέροντος Αγαθονίκου ομολογία του Κίτρους Γεωργίου ο οποίος της είπε οτι …<<εγώ δεν ήθελα να γίνω Κίτρους αλλά Λαγκαδά!!>>. Αν αυτό είναι αληθές τότε είμαστε κυριολεκτικά για γέλια και για κλάματα !!
  Από την πλευρά του ο Γεώργιος, όπως είναι φυσικό, τα αρνείται όλα αυτά ! Και έχει στηλώσει τα πόδια και αρνείται να δώσει τον Γέροντα Αγαθόνικο, επικαλούμενος την δέσμευσή του, από τη στιγμή που εξελέγη Κίτρους οτι θα γηροκομήσει τον Γέροντα!
  Στην Ιεραρχία του Ιουνίου ,είχε δημιουργηθεί μία σοβαρά διένεξη μεταξύ του Κίτρους Γεωργίου με τον Καλαβρύτων Αμβρόσιο–στον οποίο έχουν προσφύγει οι συγγενείς του Γέροντος Αγαθονίκου, δεδομένου οτι γνωρίζονται από πολλά χρόνια. Ο Γεώργιος στην αξίωση αυτή αντεπιτέθηκε έχοντας ως εναλλακτική πρόταση την φιλόξενία του Γέροντος στη Μονή Δοβρά , στην Μητρόπολη Βεραίας και ξεσήκωσε με σκηνοθετικά άψογο τρόπο,τον έτερο ενδιαφερόμενο Καστορίας Σεραφείμ να φωνάζει οτι διεκδικεί και αυτός τον Γέροντά του! Τα ακούσαμε με τα αφτιά μας να τα λέει ο ίδιος ο Γεώργιος από τους διαδρόμους της Συνόδου τηλεφωνικά σε αποδέκτη που περίμενε αυτή την ενημέρωση!
  Οι συγγενείς πάντως εξακολουθούν να αντιδρούν σε όλα αυτά και ζητούν να περιθάλψουν τον Γέροντα Κίτρους οι ίδιοι και μάλιστα χωρίς να έχουν οποιαδήποτε αξίωση!
  Συμβιβάζονται τελικά να τον πάρει και να τον περιθάλψει ως πατέρα του, μόνον ο Μητροπολίτης Καστορίας, ο οποίος έχει και το θετικό προηγούμενο της υποδειγματικής πως περίθαλψης τον Γέροντα Μωυσή!
  Δεν ξέρουμε την εξέλιξη των πραγμάτων και ποιά πλευρά θα επικρατήσει σε αυτή την άχαρη διαμάχη!!
  Εκείνο που θεωρούμε απαραίτητο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να βρεθεί μία λύση αποδεκτή από όλους! ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ!!