You are currently viewing Η τρίτη ημέρα του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου στην Ι.Μονή Φανερωμένης Λευκάδος

Η τρίτη ημέρα του 3ου Μοναστικού Συνεδρίου στην Ι.Μονή Φανερωμένης Λευκάδος

  • Reading time:1 mins read

Τήν Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου διεξήχθη στήν Ἱερά Μονή Φανερωμένης ἡ τελευταία φάση τῶν ἐργασιῶν τοῦ 3ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου.

Στό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τελέστηκε ὁ Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσου Ἰωσήφ. Συλλειτούργησαν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος καί οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς Ν. Κρήνης και Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος καί Λευκάδος και Ἰθάκης κ. Θεόφιλος ἐνῶ στο Ἱερό Βῆμα συμπροσευχήθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος.

Ἰδιαιτέρως συγκινητική ὑπῆρξε ἡ στιγμή τῆς έπιμνημόσυνης δεήσεως γιά τούς ἀειμνήστους Μητροπολῖτες Λευκάδος καί Ἰθάκης κυρό Νικηφόρο καί Κερκύρας καί Παξῶν κυρό Πολύκαρπο, στούς ὁποίους εἶναι ἀφιερωμένο τό παρόν Συνέδριο.

Στήν Ζ΄, τελευταία, Συνεδρία προήδρευσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Ἰγνάτιος Γενικός Άρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱερισσοῦ καί Ἀγίου Ὄρους.

Ὁ Ἀρχιμ. Ἀλέξιος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ποιμαντική διακονία τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί Ἡσυχαστηρίων στόν σύγχρονο κόσμο». Ὁ ὁμιλητής ἐξῆρε την προσφορά τοῦ μοναχισμοῦ διαχρονικῶς ἀλλά καί ἰδιαιτέρως στόν σύγχρονο κόσμο καί ἀνέφερε «ὅτι ὁ ἀληθινός Μοναχός εἶναι μία λειτουργική ὕπαρξη, γι΄αὐτό καί τό κατ΄ἐξοχήν ἔργο τοῦ Ἡγουμένου εἶναι νά ἀνάψει τό θεῖο πύρ τῆς μετά τοῦ Θεοῦ κοινωνίας ἐντός τοῦ μέσω τῆς ἁγιαστικῆς καί προσευχητικῆς ἀσκήσεως».

Ἀκολούθως ὀ αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Καλλιακμάνης στήν εἰσήγησή του μέ θέμα «Ὁ μοναχικός βίος κατά τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό» ἐπισήμανε ὅτι ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός μέ τή μακραίωνη παράδοσή του καλλιέργησε και διατήρησε τήν εὐαγγελική καί ἀποστολική ἀλήθεια. Στή συνέχεια προσδιόρισε τά βασικά στοιχεῖα τοῦ μοναχικοῦ βίου, μέ βάση τά ὁποῖα προσέφερε τήν διακονία του ὀ Ἅγιος Κοσμᾶς καί ἔθεσε τίς ταπεινές του δυνάμεις στην ὑπηρεσία τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τεκμηριώνοντας τόν λόγο του μέ χωρία ἀπό τις διδασκαλίες τοῦ Ἁγίου.

Στήν τελευταία εἰσήγηση τοῦ 3ου Μοναστικοῦ Συνεδρίου ὁμίλησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Μάξιμος, Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁσίου Διονυσίου τοῦ έν Ὀλύμπῳ μέ θέμα «Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ». Ὁ Πανοσιολογιώτατος ἀφοῦ ἀφηγήθηκε σύντομα βιογραφικά στοιχεῖα γιά τόν Γέροντα ἀναφέρθηκε στό ἀπαράμιλλο πνευματικό ἀνάστημα τοῦ Γέροντα καί προσδιόρισε τά χαρακτηριστικά πού συνιστοῦσαν τήν προσωπικότητά του, ὅπως τόν ὑψηλό και θεολογικό του λόγο, την ὑποστατική προσευχή, τόν θυσιαστικό ἀγῶνα καί τήν ἐνόραση τοῦ θείου φωτός.

Ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα ἀνταλλαγή ἀπόψεων ἐπί τῶν ἀναφερθέντων θεμάτων καί οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν ἀνάγνωση τῶν τελικῶν πορισμάτων.

Μετά τή λήξη τῶν ἐργασιῶν παρατέθηκε μοναστηριακή τράπεζα καί κατόπιν πραγματοποιήθηκε προσκυνηματική ἐπίσκεψη στίς Ἱερές Μονές Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κόκκινης Ἐκκλησίας Πλατυστόμων καί Ἁγίου Ἰωάννου στό Λιβάδι Καρυᾶς. Ἡ περιήγηση ὁλοκληρώθηκε μέ τόν περίπλου τῶν Συνέδρων στο Μεγανῆσι, στό Σκορπιό και την Μαδουρή.