You are currently viewing Η Ιερά Πανήγυρις του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Η Ιερά Πανήγυρις του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

  • Reading time:1 mins read

Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, ἑορτάζει καὶ ἐφέτος τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, τὸν μεγάλο αὐτὸ Ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, στὸν ὁμώνυμο ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ του.

Ἐντὸς τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἀφιερώνεται στὴν μνήμη τοῦ θαυματουργοῦ αὐτοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Θεσσαλονίκης – τοῦ καὶ συμπολιούχου της μετὰ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου- καὶ στοὺς ἀγῶνες του ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐναντίον τῶν αἰρέσεων καὶ γιὰ τὴν χριστιανική μας παράδοση.

Τὸ ἅγιο λείψανό του, ποὺ ὡς μοναδικὸς πνευματικὸς θησαυρὸς φυλάσσεται στὸν περικαλλῆ καὶ ὡραῖο Μητροπολιτικὸ μας Ναό, προβάλλεται καὶ τιμᾶται ἀπὸ τὴν τοπικὴ μας Ἐκκλησία, ἰδιαιτέρως αὐτὲς τὶς ἡμέρες.

Στὸν ἐφετινὸ πανηγυρικὸ Ἀρχιερατικὸ Ἐσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου κ.κ. Ἀπόστολος, καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Βασιλικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς ἁγίας Ἀναστασίας Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος καὶ προσῆλθε κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στὸ ἐμπνευσμένο κήρυγμά του ὡμίλησε ἐπικαίρως περὶ τῆς προσωπικότητος τοῦ ἁγίου καὶ περὶ τῆς ταραχώδους ἐποχῆς στὴν ὁποία ἔζησε, καθώς καὶ γιὰ τὸ πολύπλευρο θρησκευτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο ποὺ ἐπετέλεσε γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα μας, ὡς Μητροπολίτης τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς εὶς τὴν πορεία τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ἀνθίμου, τόσο γιὰ τὴν τριακονταετὴ τοῦ ἀφοσίωση καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση εἰς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐπὶ σχεδὸν εἰκοσαετία ποιμαντορία του εἰς τὸ πηδάλιο τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῆς πόλεως τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τὴν ὁποία καὶ τοῦ ἀνέθεσε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ὁ Σεβασμιώτατος πρὸ τῆς ἀπολύσεως εὐχαρίστησε ἐνθέρμως, τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμο γιὰ τὴν συμμετοχὴ του στὴν Ἱερᾶ Πανήγυρι τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Είς τὴν ἀντιφώνηση τοῦ, ὁ Παναγιώτατος, εὐχαρίστησε τὸν ἐπίσημο προσκεκλημένο διὰ τὸ κατηρτισμένο κήρυγμά του, τὸ ὁποίο καὶ ἐγαλούχησε πνευματικῶς τὸ παρευρισκόμενο ἐκκλησίασμα καὶ ἐπευλόγησε πατρικῶς τοὺς συνελθόντας διὰ νὰ τιμήσουν τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου, κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς.

Τὴν Κυριώνυμο ἡμέρα, ἐτελέσθῃ ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ Πανηγυρικὴ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Τὸν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Φώτιος Ζαρζαβατσάκης ὁ ὁποίος ἀπὸ ἄμβωνος ἀναφέρθηκε διὰ ἐμπνευσμένου καὶ μεστοῦ βαθέως θεολογικοῦ περιεχομένου κηρύγματος, εἰς τὸ μεγάλο πρόσωπο τοῦ Ἁγίου μας, τὸν ὁποίον καὶ ἐχάρισε ὁ Θεὸς εὶς τὴν ἁγιοφρούρητη πόλη μας, τὶς δύσκολες ἐκείνες ἐποχές τῶν αἰρέσεων. Ὡμίλησε περὶ τοῦ βίου, τῶν μεγάλων πνευματικῶν ἔργων ἀλλὰ καὶ συγγραμμάτων τὰ ὁποία καὶ μας ἄφησε αἰώνια καὶ ἱερὰ παρακαταθήκη.

Ἐν συνεχείᾳ πραγματοποιήθηκε ἡ Λιτάνευσις τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου καὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν ἱερέων τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν τῆς πόλεώς μας εἰς τὴν παραλιακὴ Λεωφόρο Νίκης.

Παρευρέθησαν, ὁ νέος Σωματάρχης, Διοικητής τοῦ Γ´ Σώματος Στρατοῦ, ΑΝΤ/ΓΟΣ Πάρις Καπραβέλος, ὁ νεος Διοικητής τῆς Σ. Σ. Α. Σ. ΥΠ/ΓΟΣ κ. Θεόδωρος Ἀθανασόπουλος, ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντῖνος Ζέρβας καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.

DSC_3962

DSC_1804