You are currently viewing Η 5η Ιερατική Σύναξη για την  Ι.Μητρόπολη  Περιστερίου από την ημέρα της ενθρόνισης του αεικίνητου Σεβ. Κλήμεντος

Η 5η Ιερατική Σύναξη για την Ι.Μητρόπολη Περιστερίου από την ημέρα της ενθρόνισης του αεικίνητου Σεβ. Κλήμεντος

  • Reading time:1 mins read

Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου ἐ.ἔ. ἡ Β΄ Γενική Ἱερατική Σύναξις διά τό τρέχον Ἐκκλησιαστικόν ἔτος καί ἡ 5η ἀπό τήν εὐλογητή ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου.

Τό πρωί τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἐντός τοῦ Ἐπισκοπείου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, μέ τήν παρουσία ἁπάντων τῶν ἱερέων καί Διακόνων.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος παρέθεσε πρωινό σέ ὅλους τούς Πατέρες μέσα σέ κλίμα ἀγαπητικῆς οἰκογενειακῆς ἀτμόσφαιρας.

Ἐν συνεχείᾳ, στήν αἴθουσα τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων πραγματοποιήθηκε ἡ 5η Γενική Ἱερατική Σύναξις ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος ἐνημέρωσε ἀρχικά τό Ἱερό Σῶμα γιά τρέχοντα ἐκκλησιαστικά-διοικητικά θέματα.

Εἰδικώτερα δέ, ἀναφέρθηκε στήν λειτουργία τοῦ Α΄ Σεμιναρίου τοῦ Ἱδρύματος Ποιμαντικῆς Ἐπιμόρφωσης τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέ τό ὁποῖο συνετάχθη Σύμφωνο Συνεργασίας ἀπό τῆς 18ης Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ., μέ θέμα: “Κοινωνικοπρονιακή Ἐκκλησιαστική Παρέμβαση σέ προβλήματα τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας” καί διανεμήθηκαν οἱ σχετικές αἰτήσεις συμμετοχῆς πρός τούς ἱερεῖς καί ὁρίσθηκε ἡ ἔναρξη αὐτοῦ ἐντός τοῦ τρέχοντος μηνός.

Ἐνημέρωσε τούς Ἱερεῖς περί τοῦ Ὡραρίου Λειτουργίας τῶν Γραφείων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί παρακάλεσε τούς Πατέρες ὅπως ἀντί δώρων, ὡς ἔκφραση σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τό πρόσωπο του,νά ἐνισχύουν τό εἰδικό Ταμεῖο ἀριστευσάντων πρωτοετῶν φοιτητῶν ἐκ τῆς Πόλεως τοῦ Περιστερίου.

Ὡσαύτως ἔδωσε ὁδηγίες γιά τήν πνευματική περίοδο τοῦ Ἱεροῦ Σαρανταημέρου τῶν Χριστουγέννων (40λείτουργο, Μυστήριο ἐξομολογήσεως, διακονία φιλανθρωπίας).

Ἐνημέρωσε περί τοῦ κληρωθέντος τήν 29ην Μαΐου 2018 αὐτοκινήτου καί τήν δωρεά αὐτοῦ στό ὑπό τῆς φονικῆς πυρκαϊάς πληγέντος Λυρείου Ἱδρύματος, πρός διευκόλυνση τῶν μετακινήσεων τῶν παιδιῶν καί τῶν μοναζουσῶν.

Ἀκόμη, ἐνημέρωσε τό Ἱερό Σῶμα περί τοῦ φλέγοντος καί λίαν ἐπικαίρου θέματος τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν. Πρός τούτοις ἀνεγνώσθη πρός τό Ἱερό Σῶμα ἡ ὑπ΄ ἀριθμ. 2959/5055/2414/29.10.2014 ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δι΄ ἧς:

“Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί ἀνθρωπολογικούς λόγους.

Πρός ἀποφυγήν οἱασδήποτε θεολογικῆς, κανονικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς ἐκτροπῆς, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ σεβασμός τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί ἡ διακρίβωση τῆς οἰκείας βουλήσεως τοῦ κεκοιμημένου καί ὄχι ἡ βούληση ἤ ἡ δήλωση τῶν οἰκείων του.

Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμένως οἰκειοθελῶς ἐδήλωσε τήν ἐπιθυμία περί καύσεως τοῦ σώματός του, δηλώνει τήν αὐτονόμησή του καί ὡς ἐκ τούτου δέν τελεῖται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καί Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ αὐτοῦ.

Παρά ταῦτα, ἐπαφίεται στήν ποιμαντική σύνεση καί τήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἡ τέλεση ἁπλῶς Τρισαγίου”.

Τό Ἱερό Σῶμα ὁμοφώνως ἐδήλωσε τήν πλήρη συμμόρφωσή του ὡς καί τήν εὐλαβική τήρηση τῶν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀναφερθέντων εἰς τήν σχετικήν Ἐγκύκλιον αὐτῆς.

Τοῦ Σεβασμιωτάτου εἰπόντος τό “Δι΄ εὐχῶν” περί τῆς 13.30 μεσημβρινήν ἐπερατώθη ἡ λίαν ἐποικοδομητική καί πνευματική 5η Γενική Ἱερατική Σύναξις τῆς Μητροπόλεως Περιστερίου.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

2105719777 – 2105721148 (ἐσωτ. 9)