You are currently viewing Η θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη διακοπή της Κοινωνίας από το Πατριαρχείο Αντιοχείας

Η θέση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη διακοπή της Κοινωνίας από το Πατριαρχείο Αντιοχείας

  • Reading time:1 mins read

Ακολουθεί ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφορικά με την απόφαση του Πατριαρχείου Αντιοχείας για τη διακοπή της μεταξύ τους κοινωνίας:

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐκφράζει τήν λύπην αὐτοῦ διά τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας νά διακόψῃ τήν κοινωνίαν μετ’ αὐτοῦ καί ἐνημερώνει τάς ἀδελφάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας καί τό ποίμνιον αὐτοῦ ἐν εἰλικρινείᾳ καί ἀληθείᾳ διά τῶν κάτωθι:

1ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀνταπεκρίθη εἰς πρόσκλησιν τῶν Χριστιανῶν τοῦ Qatar, γεωγραφικήν περιοχήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ, καί ἀπέστειλε ὡς λειτουργόν ἱερέα τόν νῦν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τό ἔτος 1997, ὅτε οὔτε ναός ὑπῆρχε ἐκεῖ οὔτε χριστιανική λατρεία ἐξησκεῖτο. Ἔκτοτε, ἄχρι τῆς σήμερον, ὑπῆρξε συνεχής ἡ λειτουργική διακονία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἰς Qatar, ἀρχικῶς εἰς εὐκτηρίους οἴκους, ἀπό δέ τοῦ 2009 εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, τόν ὁποῖον ἵδρυσεν ἐκεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς ἔκτασιν γῆς παραχωρηθεῖσαν παρά τοῦ Ὑψηλοτάτου Πατρός Ἐμίρη Hamad bin Khalifa Al Thani.

2ον. Ὁ μακαριστός Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος ἐπραγματοποίησε ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς Qatar τό ἔτος 1999, ὁ δέ νῦν Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τό ἔτος 2010. Διαρκούσης τῆς δεκαοκταετοῦς ποιμαντικῆς ταύτης δραστηριότητος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί πολλῷ πρό ταύτης, οὐδεμία παρουσία ὑπῆρχεν ἐκεῖ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί οὐδεμία διαμαρτυρία ἠκούσθη παρ’ αὐτοῦ. Αἱ διαμαρτυρίαι αὐτοῦ ἤρξαντο, ὅτε τό Πατριαρχεῖον ἐχειροτόνησεν εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Καττάρων τόν ἐκεῖ ὑπηρετοῦντα ἀπό τοῦ 2004 Ἀρχιμανδρίτην Μακάριον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἀνέπτυξε τό εἰς Qatar ἀρξάμενον ἔργον αὐτοῦ εἰς Διορθόδοξον πολύγλωσσον λειτουργικόν κέντρον μετά ποιμνίου 12.000 ψυχῶν περίπου ἄνευ οὐδεμιᾶς φυλετικῆς διακρίσεως. Ἀντιθέτως, τό Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας τοποθετεῖ τό θέμα ἐπί ἐθνοφυλετικῆς βάσεως, ὡς ἐμφαίνεται καί ἐκ τῆς ἐπιστολῆς αὐτοῦ, ἡ ὁποία ἀπηυθύνθη εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τοῦ Qatar, καί ἡ ὁποία «διαλαμβάνει ὅτι ὁ Πατριάρχης Ἰωάννης Ι΄, Πατριάρχης Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, εἶναι ὁ μοναδικός ἀνεγνωρισμένος Πατριάρχης ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος (Τάϊφε) εἰς ὁλόκληρον τήν Μέσην Ἀνατολήν καί ἐκπροσωπεῖ τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα εἰς ὅλας τάς Ἀραβικάς χώρας, μή ἐξαιρουμένων ὡς ἐπί παραδείγματι (τοῦ Ἰράκ, τῆς Συρίας, τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Λιβάνου, τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Μπαχρέϊν, τῶν Ἐμιράτων, τοῦ Ἰράν)».

3ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διαψεύδει κατηγορηματικῶς τόν ἀνυπόστατον ἰσχυρισμόν τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας περί γενομένης δῆθεν συμφωνίας μετονομασίας τοῦ τίτλου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων Μακαρίου εἰς συνάντησιν εἰς τήν Διεύθυνσιν Ἐκκλησιῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος τόν Ἰούλιον τοῦ 2013. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἰς τό σημεῖον τοῦτο ἐπικαλεῖται τήν μαρτυρίαν τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν.

4ον. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων παραμένει ἀμετακίνητον εἰς τήν στάσιν τῆς συνδιαλλαγῆς καί τοῦ διαλόγου, τήν ὁποίαν ἐτήρησεν εὐθύς ἐξ ἀρχῆς καί προτείνει τήν Σύστασιν Ἐπιτροπῆς εἰδημόνων Κανονολόγων διά γνωμάτευσιν ἐπί τοῦ θέματος, χωρίς νά διακόπτῃ τό μνημόσυνον τῆς ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, χάριν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.