You are currently viewing Βουκουρέστι: Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για την εορτή του Μυροβλήτη Αγ. Δημητρίου

Βουκουρέστι: Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για την εορτή του Μυροβλήτη Αγ. Δημητρίου

  • Reading time:2 mins read

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου το πρωί στον αύλειο χώρο του Πατριαρχικού Ιερού Ναού των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Βουκουρέστι τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτη.

Στο Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξήρχε και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων και συμμετείχαν εικοσιεπτά ακόμα Ιεράρχες του Πατριαρχείου Ρουμανίας με την παρουσία πλήθους πιστών που συνέρρευσαν στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας προκειμένου να συμμετάσχουν στους αυριανούς εορτασμούς του πολιούχου της πόλεως, του Αγίου Δημητρίου του Νέου.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Βουκουρέστι όπου μετέφερε την θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας Σουμελά και τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτη, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ.

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Τοῖς ἁγίοις τῆς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος».

 

Καί ἐάν ὁ λόγος τοῦ ψαλμωδοῦ Δαβίδ ἰσχύει γιά ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἁγίους, ἰσχύει, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, κατά μείζονα λόγο γιά τόν ἑορταζόμενο σήμερα ἅγιο μεγαλομάρτυρα καί μυροβλύτη Δημήτριο, τόν προστάτη καί πολιοῦχο τῆς Θεσσαλονίκης, τόν ὑπέρμαχο πάσης τῆς οἰκουμένης. Ἰσχύει, διότι ἡ γῆ εἶναι πλήρης τῶν θαυμάτων τοῦ μεγαλομάρτυρος ἁγίου· εἶναι πλήρης τῆς χάριτος καί τοῦ μύρου του, τό ὁποῖο ἀναβλύζει μέχρι σήμερα καί πληροῖ εὐωδίας ὄχι μόνο πνευματικῆς ἀλλά καί αἰσθητῆς τά πνευματικά καί σωματικά μας αἰσθητήρια.

 

Γι᾽ αὐτό καί τιμᾶται καί γεραίρεται ὁ μεγαλώνυμος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Δημήτριος σέ ὅλη τή γῆ. Γι᾽ αὐτό καί εἶναι χιλιάδες οἱ πιστοί, οἱ ὁποῖοι σπεύδουν αὐτή τήν ἡμέρα τῆς ἐτησίου μνήμης του ἀλλά καί καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου στόν περικαλλῆ ἱερό ναό του στή Θεσσαλονίκη, γιά νά προσκυνήσουν καί νά ἀσπασθοῦν τό χαριτόβρυτο ἱερό λείψανό του καί νά λάβουν τή χάρη του.

 

Γι᾽ αὐτό καί σεῖς ἐδῶ, ὁ εὐλαβής λαός τοῦ Βουκουρεστίου, τιμᾶτε καί πανηγυρίζετε κατ᾽ ἔτος τή μνήμη τοῦ στεφανίτου μεγαλομάρτυρος ἁγίου Δημητρίου τοῦ Θεσσαλονικέως, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει καί ὁ ἑορταζόμενος κατά τήν αὐριανή ἡμέρα ἅγιος Δημήτριος ὁ νέος καί θαυματουργός, ὁ προστάτης καί πολιοῦχος τῆς πόλεώς σας.

 

Δέν ἔχουν ὅμως μόνο κοινό τό ὄνομα οἱ δύο ἅγιοι. Δέν ἔχουν μόνο κοινά τά θαύματα. Δέν ἔχουν κοινές τίς θαυμαστές ἐπεμβάσεις γιά τή σωτηρία τῶν κατοίκων τῶν πόλεων, τῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ Βουκουρεστίου, τίς ὁποῖες ἀπό ὑπερβάλλουσα ἀγάπη καί κατά θεία παραχώρηση προστατεύουν. Ἔχουν κοινούς καί τούς ἀγῶνες ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ, κοινή καί τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό, κοινό καί τόν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν πού κοσμοῦσαν τήν ψυχή τους καί ἁγίαζαν καί τά σώματά τους.

 

Δέν χρειάζεται νά ἀνατρέξει κανείς μόνο στήν ἱστορία γιά νά διδαχθεῖ τά θαύματα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου. Δέν χρειάζεται νά μελετήσει τά βιβλία τῶν θαυμάτων του, τά ὁποῖα τά περιγράφουν, γιατί τά θαύματα συνεχίζονται καί στίς ἡμέρες μας, συνεχίζονται καί ἀνάμεσά μας, συνεχίζονται καί ἐνώπιόν μας, ἀποδεικνύοντας ὅτι ἡ ἁγιότητα δέν εἶναι κάτι πού ἔρχεται καί παρέρχεται σάν τά κοσμικά πράγματα, τά ὁποῖα ἐξαφανίζονται σύντομα καί χάνονται, ἀλλά παραμένει καί ἀκτινοβολεῖ καί εὐωδιάζει γιά νά ἑλκύει καί ἐμᾶς καί νά μᾶς παρακινεῖ νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά τήν ἀποκτήσουμε. Καί γιά νά τήν ἀποκτήσουμε θά πρέπει νά θέσουμε ὡς στόχο τῆς ζωῆς μας τήν κάθαρση τῆς ψυχῆς καί σώματός μας ἀπό τήν ἁμαρτία, ἀπό τά πάθη καί τά ἐλαττώματα, ἀπό τίς κακίες καί τίς ἀδικίες, ὥστε νά μπορεῖ νά ἐνοικεῖ μέσα μας ὁ Θεός, ὁ μόνος καθαρός καί ἀκήρατος, καί μέ τή χάρη του νά ὁλοκληρώνει τό ἔργο τῆς καθάρσεώς μας.

 

Διότι, ἐάν ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Δημήτριος ἐπέτυχε νά φθάσει σέ τέτοιο ὕψος ἁγιότητος, ὥστε νά ἀξιωθεῖ νά ὑπομείνει καί τό χριστομίμητο πάθος τοῦ λογχισμοῦ τῆς πλευρᾶς του, καί ἔλαβε τόσο μεγάλη χάρη ἀπό τόν Θεό, ὥστε τά ρεῖθρα τοῦ μύρου καί τῶν θαυμάτων του νά κατακλύζουν τήν οἰκουμένη, αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἡ ζωή του, τό σῶμα του καί ἡ ψυχή του ἦταν καθαρά «ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος».

 

Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος ἦταν αὐτή πού ἔκανε τόν Θεό νά ἐπιλέξει τήν ταπεινή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἀνάμεσα ἀπό ἑκατομμύρια γυναῖκες, καί νά τήν ὑψώσει «ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν», νά τήν ἀξιώσει νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του ἀλλά καί μητέρα τῶν ἀνθρώπων, χάριν τῶν ὁποίων θαυματουργεῖ διά τῶν ἱερῶν της εἰκόνων.

 

Μία ἀπό τίς παλαιότερες καί πολύ θαυματουργές εἰκόνες τῆς Παναγίας μας μεταφέραμε καί ἐμεῖς αὐτές τίς ἡμέρες, κατόπιν εὐγενοῦς προσκλήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ, στήν πόλη σας, γιά νά συνεορτάσει μαζί σας τή μνήμη τοῦ πολιούχου σας ἁγίου Δημητρίου τοῦ νέου, ὁ ὁποῖος ἐπίσης διεκρίνετο γιά τήν καθαρότητα καί τήν ὁσιότητα τοῦ βίου του.

 

Μεταφέραμε τήν ἱστορική καί χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τῆς Παναγίας τοῦ Πόντου, ἀπό τό ὁμώνυμο Ἱερό Προσκύνημα στό Βέρμιο τῆς Ἠμαθίας, στό ὁποῖο εὐλαβῶς φυλάσσεται τά τελευταῖα ἑβδομήντα περίπου χρόνια, μετά τόν ἄδικο καί βάναυσο ξερριζωμό τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τίς πατρογονικές του ἑστίες, γιά νά τήν προσκυνήσετε καί νά τήν ἀσπασθεῖτε, ἀλλά καί γιά νά λάβετε τή χάρη καί τήν εὐλογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς θαυματουργῆς της εἰκόνος.

 

Εἶναι γνωστή, ἄλλωστε, ἡ εὐλάβεια τῶν πατέρων σας πρός τό ἱστορικό μοναστήρι τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τοῦ Πόντου, καί αὐτή μᾶς παρακίνησε νά ἀνταποκριθοῦμε μέ μεγαλύτερη ἀκόμη χαρά στήν πρόσκλησηκαί νά μεταφέρουμε αὐτές τίς ἡμέρες τή θαυματουργό εἰκόνα τῆς Σουμελιώτισσας Παναγίας στήν πόλη σας μέ τήν εὐκαιρία τοῦ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ πολιούχου σας ἁγίου Δημητρίου τοῦ νέου.

 

Καθώς ὅμως σήμερα τιμοῦμε καί τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τόν μυροβλύτη, θελήσαμε νά σᾶς φέρουμε καί τήν εὐλογία τοῦ ἱεροῦ καί χαριτοβρύτου λειψάνου του, κομίζοντας τμῆμα του τό ὁποῖο κατέχει ὡς ἀνεκτίμητο καί οὐράνιο θησαυρό ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Ἔτσι τιμοῦμε σήμερα τόν μεγαλομάρτυρα τοῦ Χριστοῦ ἅγιο Δημήτριο μέ τήν παρουσία καί τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας μας, κατά τήν παλαιά συνήθεια τῶν Θεσσαλονικέων, καί ἀπολαμβάνουμε διπλῆ τή χάρη καί τήν εὐλογία, ὥστε νά ἐνισχυόμεθα στόν ἀγώνα τῆς παρούσης ζωῆς, γιά νά ἐπιτύχουμε καί ἐμεῖς διά τῆς καθαρότητος τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς μας νά προσεγγίσουμε τόν Θεό καί νά κληρονομήσουμε μέ τή χάρη του τήν αἰώνιο ζωή μετά πάντων τῶν ἁγίων.

 

Ἐπιτρέψτε μου κλείνοντας νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνη καί τίς θερμότατες εὐχαριστίες μου καί ἐκ μέρους τῶν πατέρων πού μέ συνοδεύουν ἀλλά καί ἐκ μέρους τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου «Παναγία Σουμελᾶ» πρός τόν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ρουμανίας κ.κ. Δανιήλ γιά τήν φιλόφρονα πρόσκλησή του καί τήν εὐλογία νά λειτουργήσω σήμερα ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου στή δική του πατριαρχική καθέδρα.

 

Εὔχομαι ταπεινά ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου νά τόν ἐνισχύουν στή θεοφιλῆ πατριαρχεία του καί νά σκέπουν πάντοτε τόν εὐσεβῆ καί φιλάγιο ἱερό κλῆρο καί λαό τῆς Ρουμανίας.

 

 

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ