You are currently viewing Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τη δραματική κατάστασης στην Ειδομένη, ζητά ο Μητροπολίτης Γουμενίσσης Δημήτριος

Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τη δραματική κατάστασης στην Ειδομένη, ζητά ο Μητροπολίτης Γουμενίσσης Δημήτριος

  • Reading time:1 mins read

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλε ο Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος με την οποία παρουσιάζει τη δραματική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή της Ειδομένης, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι χιλιάδες πρόσφυγες. Ο Μητροπολίτης Δημήτριος σημειώνει ότι “στη συνοριακή περιοχή μας υπάρχουν σε αναμονή έκρηξης τεράστιες ανθρωπο-βόμβες μεγατόνων” και κάνει λόγο για “διεθνική και κρατική ανοργανωτικότητα” που δεν μπορούν να υπομείνουν οι “απεγνωσμένοι” κάτοικοι της περιοχής.Το κείμενο της επιστολής αν και σκληρό παρουσιάζει ρεαλιστικά το πρόβλημα. Να δούμε τί θα απαντήσει και αν θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Μητροπολίτη Δημητρίου στον Πρωθυπουργό Α.Τσίπρα έχει ως ακολούθως:

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ, ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ κ΄ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μάρτιος 2016

Εξοχότατο

Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα

Ἀγαπητέ κ. Πρωθυπουργέ, Χαίρετε και ὑγιαίνετε,

Σᾶς χαιρετοῦμε διαμαρτυρόμενοι ἀπό τή συνοριακή μας Μητρόπολη μέ τόν ἀδιαχώρητο προσωρινό “προσφυγοχῶρο” τῆς Εἰδομένης καί τόν καταυλισμό-hotspot τῆς Νέας Καβάλας, ὅπου καί ἡ, πρό ἡμερῶν, διήμερη μέχρι στιγμῆς διαμαρτυρία ἀποκλεισμοῦ τῆς ἐθνικῆς μας ὁδοῦ!

Καί νά μήν τό διαδηλώσουμε ἐμεῖς, ὡστόσο, ὅπως εἶναι σιωπηλά ἀναγνωρισμένο ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος ἀπό ὅλους, ὅπως περίπου τό δήλωσαν σέ Σᾶς καί τό κοινολόγησαν παντοῦ ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Κιλκίς καί οἱ κ.κ. Δήμαρχοι Παιονίας καί Κιλκίς, στή συνοριακή περιοχή μας ὑπάρχουν σέ ἀναμονή ἔκρηξης τεράστιες ἀνθρωπο-βόμβες μεγατόνων!

Δέν μποροῦν νά ὑπομείνουν τή διεθνική καί τήν κρατική ἀνοργανωτικότητα οἱ ἀπεγνωσμένοι κάτοικοί μας, εὑρισκόμενοι ὑπό ἰδιότυπο διωγμό τῶν ἀντοχῶν τους καί τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς τους!

Δέν γίνεται νά παραμείνει ἄλλο στήν Εἰδομένη καί στήν πλησιέστερη συνοριακή γραμμή συνωστισμένος καί πολλαπλασιαζόμε-νος ὅλος ὁ ἀπελπισμένος προσφυγικός κόσμος! Ἐξάλλου καί οἱ καταυλισμοί τους σέ Ν. Καβάλα καί Χέρσο (hotspots) δέν εἶναι τό “ὄνειρο” τοῦ ἀρχικοῦ καί τοῦ συνεχοῦς προγραμματισμοῦ τους: “στόχος” τους ἦταν καί παραμένει ἡ Γερμανία. Προσπαθοῦν νά διαφύγουν παντί τρόπῳ, καί οἱ Σκοπιανοί μέ βίαιο τρόπο τούς ἐπαναπροωθοῦν στήν Ἑλλάδα μας, τ.ἔ. στή συνοριακή Εἰδομένη!

Ὅσο ἀκόμη ἦταν ἀνοιχτά τά σύνορα μέ τήν πΓΔΜ χωρίς νά σταματᾶ ἡ συνεχής ροή ἑκατοντάδων καί χιλιάδων ἀνθρώπων προσφύγων ἤ καί μεταναστῶν (ὅπως καί στό 3/μηνο πού ἔκλεισαν), ἐπί μῆνες συνεισφέρουμε συλλογικά σάν συνοριακή ἐκκλησιαστική κοινωνία ἀπό δωρεές τοῦ παραμεθορίου πληθυσμοῦ τῆς Μητροπόλεώς μας, μέσῳ τῶν Ἐνοριῶν: παιδικές τροφές καί ἐνδύματα, γλυκίσματα, τρόφιμα, φάρμακα, παρουσία στοιχειώδους παρηγοριᾶς ὡς χρέος πρός συνανθρώπους καί τρόπο ἐξημέρωσης τῆς πληγωμένης καί ἰδεολογικά ἀγριωμένης διάθεσής τους. Ἡ ἀποδοχή τῶν δράσεών μας ἐπί μακρόν ὑπῆρξε ἐνθουσιώδης, καί αὐτό εἶναι ἀποτυπωμένο σέ video γιά κάθε ἐνδεχόμενο ἀμφισβήτησης.

Ἀποβλέπαμε παράλληλα σέ πολλούς στόχους:

― στήν ἀφειδώλευτη καί ἀνιδιοτελῆ ἀγαπητική ἀντιμετώπιση τῶν πασχόντων ἀναιτίως ἀδελφῶν μας κατά τῆς προσφυγικῆς ἐκκρεμοῦς ἀθλιότητας, σύμφωνα μέ τήν Κυριακή ἐπιταγή·

― στήν δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου στοιχειώδη διασφάλιση τῶν ἐνοριτῶν μας διαβιούντων στήν παραμεθόριο περιοχή πού κινδυνεύουν ἀνά πᾶσαν στιγμή ἀπό ἐνδεχόμενη ὄξυνση τοῦ προσφυγικοῦ δράματος στήν Εἰδομένη (διακινδυνεύεται ἡ ἐπιβίωση τῶν ἀκριτῶν ἀπό κάθε ἄποψη)·

― (τό λιγότερο) στή διεθνή προβολή τῆς αὐθόρμητης ἑλληνικῆς λεβεντιᾶς καί τοῦ μόνου ἀπεριόριστου ἀνθρωπισμοῦ, στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, μέ αὐθόρμητη εἰλικρινή θέαση κάθε ἀνθρώπου ὡς εἰκόνας Του (αὐτό ὁμολόγησε ρητά σέ ἐπίσκεψη αὐτοψίας τοῦ προβλήματος καί ὁ λουθηρανός πάστορας Ὄλαφ Φίσκε Τβέιτ – Γεν. Γραμματέας τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν μετά τῆς συνοδείας του πρός τόν ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων τοῦ Π.Σ.Ε. Σεβ. Μητροπολίτη Σασίμων κ. Γεννάδιο τοῦ Οἰκ/κοῦ Πατριαρχείου).

Σήμερα, αὐτό δέν γίνεται πλέον νά συνεχιστεῖ. Τουλάχιστον σέ καθημερινούς ρυθμούς.

Κάθε ἀνθρωπιστική μας προσέγγιση (ἀνθρωπινῆς-προσωρινῆς-καθημερινότητας) ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας στούς πρόσφυγες ἔχει φθάσει σέ ὁριακό σημεῖο καί συναντᾶ πλέον πολλαπλές ἀντιρρήσεις:

― λόγων εἴτε μισόλογων σέ ἐπίπεδο δικῶν μας, πού μεταθέτουν τήν αἴσθηση τῆς ἀγανάκτησης γιά τήν Κρατική ἀδυναμία τῆς προσφυγικῆς διαχείρισης ἀκόμη καί σέ μᾶς (!), ὡς δῆθεν τροφοδότες τῆς παράτασης παραμονῆς τῶν προσφύγων μέ τήν παροχή βοηθείας (!)· ὅπερ σημαίνει σαφέστατη προσδοκία τοῦ συνοριακοῦ μας πληθυσμοῦ γιά μετακίνηση τοῦ πολυανθρώπινου προσφυγικοῦ ὄγκου ἀλλοῦ, γιά νά ἀνασάνουν ἐπιτέλους τά συνοριακά μας χωριά ἀπό τό πολυειδές καί ἀσήκωτο ἀναγκαστικό βάρος τοῦ προσφυγισμοῦ·

― ἀντιρρητικῶν μεμψιμοιριῶν, σέ ἐπίπεδο δικῶν μας τοπικῶν ὑπηρεσιῶν, ἀκόμα καί στό ἐδῶ hotspot ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Μητρόπολής μας (μέ περίπου ἀνάλογα συναισθήματα)·

― ἀπόρριψης κατενώπιον στά φανερά καί διαρπαγῆς ἐκ τῶν ὄπισθεν στά ἡμι-κρυφά ἀπό τούς ἴδιους τούς πρόσφυγες (!). Ἐπιπλέον, εἶναι συνηθέστατα καί τά φαινόμενα τῆς μεταπώλησης τῶν εἰδῶν ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας ἀπό πρόσφυγες σέ πρόσφυγες. Εὔλογα ὅλα αὐτά, ἀλλά πάντως ρεαλιστικῶς ἀποτρεπτικά γιά κάθε μελλοντική γενναιοδωρία ἀνθρωπιᾶς, ἀπό μέρους μας.

― ὑποδαυλισμοῦ τῶν ἐρχομένων ἐξ Εὐρώπης καί ἀλλαχόθεν ἰμάμηδων πού τούς παρωθοῦν νά μήν δέχονται ἀνθρωπιστική βοήθεια ἀπό τούς χριστιανούς ὡς… μολυσμένους, παρότι μερικοί θαρραλέοι ἀντιλέγουν περί τῆς παντοειδοῦς ἀνθρωπιστικῆς ἀδιαφορίας ἐκείνων.

― ἀκόμη καί χριστιανοί διαφόρων δογμάτων πού παρακληθήκαμε νά τούς φιλοξενήσουμε καί νά τούς ἀσφαλίσουμε ἔναντι τῶν μουσουλμάνων, σέ ἐνοριακούς χώρους, ζοῦν μέ τήν αἴσθηση τῆς ὀργάνωσης τῆς προσφυγικῆς τους μετανάστευσης πρός τή Γερμανία ἀπό μέρους μας! Κι αὐτό βεβαίως εἶναι μιά πρόκληση στήν ὑπομονετική μας ἀντοχή μέχρι σήμερα. Καθώς κάθε τέτοιο ἐνδεχόμενο ἀφορᾶ τή γενικότερη πολιτική τῆς χώρας μας, σέ συνεργασία μέ τίς ἀντίστοιχες χῶρες, ὅπως προβλέπει τό Εὐρωπαϊκό δίκαιο σχετικά.

Ὅλα αὐτά συνιστοῦν βαρύτατο καί ἀσήκωτο γιά μᾶς πρόβλημα.

Πρέπει νά δοθεῖ λύση, καί παρακαλοῦμε γιά ἄμεση δική Σας παρέμβαση.

Διότι, πρόσφατα, διά στόματος τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, λέχθηκε ὅ,τι λέχθηκε καί στήν προηγηθεῖσα Διεθνή Σύσκεψη γιά τό Μεταναστευτικό: ἐκεῖ δημογραφική… ἀνανέωση τῆς Εὐρώπης καί ἐδῶ δημογραφική… ἀνανέωση τῆς Ἑλλάδας διά τῶν προσφύγων αὐτῶν! Τουτέστιν ἐξοβελίζεται ἐπίσημα “τό ὅμαιμον, τό ὁμόγλωσσον, τό ὁμόπιστον” ὡς στοιχειώδης κανόνας ἐθνικῆς γονιδίωσης καί διαχρονικῆς ἐπιβίωσης!

Πάντως, ἡ συνοριακή μας γραμμή προσδοκᾶ νά ἀνασάνει.

Καί τό ἀπαιτοῦν ὁ ἀκριτικός λαός πού ἐπαγρυπνεῖ καί φυλάσσει νεώτερες Θερμοπύλες, τά ἰδανικά τοῦ Γένους μας καί ἡ ἐπαυξημένη, λόγῳ τῶν περιστάσεων, ἱστορική εὐθύνη Σας πού θά καθορίσει τό μέλλον τῶν ἐπερχόμενων γενεῶν τῆς Πατρίδος μας.

Μέ ἀπερικλυδώνιστη ἐκτίμηση

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ