You are currently viewing Τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο του Φαναρίου
Η Σύνοδος του Φαναρίου της τρέχουσας Συνοδικής περιόδου. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο του Φαναρίου

  • Reading time:1 mins read

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου με απόφαση της την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 ανύψωσε τον συνταξιούχο Επίσκοπο Ξάνθου Δημήτριο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, σε ενεργεία Μητροπολίτη του Οικουμενικού Θρόνου και εν προσώπω του ανύψωσε και την Επισκοπή Ξάνθου σε Μητρόπολη.

Ο Δημήτριος Κουτσογεώργας γεννήθηκε στο Γκρήνβιλ του Σπάρτανμπουργκ της Νότιας Καρολίνας των Ηνωμένων Πολιτειών το 1938. Αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή Τιμίου Σταυρού Βοστώνης το 1963. Στις 23 Ιουνίου 1998 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Ξάνθου, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Το 2008 απεσύρθη της ενεργού υπηρεσίας. Υπηρέτησε από διάφορες θέσεις την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ξεκινώντας από λαϊκός στην εφημερίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής «Ορθόδοξος Παρατηρητής», την οποία έκλεισε ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος λίγες εβδομάδες από την ανάληψη της Αρχιεπισκοπίας. Τελευταία του θέση ήταν εκείνη της προϊσταμενίας και διεύθυνσης του Ελληνορθοδόξου Προσκυνήματος του Αγίου Φωτίου στην πόλη του Αγίου Αυγουστίνου της Φλόριδας.

Αποκαλύπτουμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανακοίνωσε στη Σύνοδο ότι δεν θα συγκαλέσει σε συνεδρίαση τη Σύνοδο τον επόμενο μήνα Φεβρουάριο σε αντίδραση των όσων διέρρευσαν και αποκάλυψε ο «Εθνικός Κήρυκας» από τη συνεδρίαση της Συνόδου του Δεκεμβρίου 2022. Τα μέλη της Συνόδου άκουσαν έκπληκτα την ανακοίνωση αυτή του Πατριάρχη, ενώ  κάποιοι ιεράρχες ανέλαβαν την πρωτοβουλία να του μιλήσουν για να τον μεταπείσουν να αναθεωρήσει την απόφαση του.

Υπενθυμίζεται πως ένα από τα αποκαλυφθέντα από τον «Ε.Κ.» στις 7 Δεκεμβρίου 2022 ήταν και το ακόλουθο: «Ένα ζεύγος νεαρών μελλονύμφων που ανήκουν σε Μητρόπολη του κλίματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ζήτησε από τον οικείο Μητροπολίτη πιστοποιητικό ελευθερογαμίας προκειμένου να τελέσει τον γάμο του σε Μητρόπολη που ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Κατά την έρευνα της Μητρόπολης διαπιστώθηκε ότι ο μελλοντικός γαμπρός ήταν πρώτα γυναίκα και στην πορεία μετατράπηκε σε άνδρα, οπότε ο Μητροπολίτης απευθύνθηκε στο Πατριαρχείο ρωτώντας τι να κάνει, αν δηλαδή θα έπρεπε να εκδώσει πιστοποιητικό ελευθερογαμίας ή όχι.

Υπήρξε διχογνωμία εντός της Συνόδου κατά την οποία μερικοί υποστήριζαν να δοθεί το πιστοποιητικό, μερικοί άλλοι όχι, ενώ ηγέρθη το ερώτημα αν ο μελλοντικός νυμφίος γεννήθηκε εξ’ υπαρχής ως γυναίκα ή ερμαφρόδιτος φέρων αμφότερα τα γεννητικά όργανα και κατέστη άνδρας κατόπιν επεμβάσεως, αλλά ουδείς γνώριζε.

Τελικά ζητήθηκε η γνώμη της Εκκλησίας της Ελλάδος τι πράττει σε παρόμοιες περιπτώσεις, η οποία απάντησε πως δεν έχει τύχει μέχρι τώρα παρόμοια περίπτωση. Τελικά το ζήτημα παρέμεινε άνευ αποφάσεως».

Εξ’ άλλου η Αρχιγραμματεία της Συνόδου για τη συνεδρίαση της Τρίτης 10 Ιανουαρίου εξέδωσε το ακόλουθο ανακοινωθέν

«Συνήλθεν, υπό την προεδρίαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής σήμερον, Τρίτην, 10ην Ιανουαρίου 2023, προς εξέτασιν των εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένων θεμάτων.

Εν αρχή της συνεδρίας αντηλλάγησαν μεταξύ της Α.Θ.Παναγιότητος και του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, εκ μέρους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εόρτιοι προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη εισόδω εις το νέον έτος.

Κατ’ αυτήν, το Ιερόν Σώμα επληροφορήθη εν συνοχή  καρδίας και θλίψει τας διά των Γραμμάτων του Μακ. Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου ανακοινωθείσας ιεροκανονικάς αποφάσεις της κατ’ Αυτόν Εκκλησίας ως προς την εισπήδησιν της Εκκλησίας Ρωσσίας εις την δικαιοδοσίαν αυτής, ας αποδεχομένη, στηρίζει κατά πάντα το Παλαίφατον τούτο Πατριαρχείον εις τον δίκαιον αγώνα του υπέρ της κανονικής τάξεως.

Διαρκούσης της συνεδρίας η Α. Θ. Παναγιότης ενημέρωσε τους αγίους Αρχιερείς περί της εκδημίας του αειμνήστου Πατριάρχου πρ. Ιεροσολύμων κυρού Ειρηναίου, διό και κατά την διακοπήν των εργασιών, ο Πατριάρχης ημών, κατελθών εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής Αυτού, συμπροσευχομένων των Σεβ. αγίων Συνοδικών παρέδρων και της Πατριαρχικής Αυλής.

Εν συνεχεία, η Αγία και Ιερά Σύνοδος μετ’ αγαλλιάσεως ήκουσε το περιεχόμενον των Ειρηνικών Γραμμάτων του προσφάτως  εκλεγέντος και ενθρονισθέντος Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Μακ. κ. Γεωργίου και γηθοσύνως επεκρότησε την υπό της Α.Θ.Παναγιότητος γενομένην εγγραφήν του κανονικού Αυτού ονόματος εις τα Δίπτυχα της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Εξ άλλου, εισηγήσει της Κανονικής Επιτροπής, η Αγία και Ιερά Σύνοδος  ενέγραψεν εις το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Ιερεμίαν Α’ και τον μοναχόν Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην, τον Υμνογράφον,  ορίζουσα την ετήσιον μνήμην αυτών εις τας 13 Ιανουαρίου και 7 Δεκεμβρίου, αντιστοίχως.

Κατόπιν, αποδεξαμένη ασμένως εισήγησιν της Α. Θ. Παναγιότητος, προήγαγεν τους Θεοφιλ. Επισκόπους Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομον, Ελαίας κ. Θεοδώρητον και Ξάνθου κ. Δημήτριον εις εν ενεργεία Μητροπολίτας, άτε των Επισκοπών αυτών ανυψωθεισών εις Μητροπόλεις του Θρόνου εν τω προσώπω αυτών.

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 10η Ιανουαρίου 2023

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου».