You are currently viewing Τα μηνύματα της Μονής Καρακάλλου και το ανακοινωθέν της διάψευσης

Τα μηνύματα της Μονής Καρακάλλου και το ανακοινωθέν της διάψευσης

  • Reading time:1 mins read

Από τη μια η Ιερά Μονή Καρακάλλου του Αγίου Όρους στέλνει μηνύματα έστω μέσω μοναχών της, προς άγραν ψήφων για το νεοφανές χριστιανικό κόμμα ΝΙΚΗ και από την άλλη  διαψεύδει επισήμως  ότι έχει ανάμειξη στις εθνικές εκλογές και ότι δήθεν όλα όσα λέγονται και γράφονται για την Μονή  είναι πληροφορίες ανυπεύθυνες και ανυπόστατες.

Σας παραθέτουμε το μήνυμα που δημοσίευσε σήμερα η εφημεριδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ το οποίο αποδεικνύει την κατεύθυνση που δίνουν Μοναχοί της Μονής προς τα πνευματικά τους τέκνα. Λέει ξεκάθαρα ότι… « ο Γέρων Φιλόθεος κι μείς όλοι στη Μονή, χωρίς να ‘εξαναγκάζουμε’πνευματικά( Σ.Σ. Αλήθεια τίνι τρόπω θα γινόταν ο εξαναγκασμός) προσανατολίζουμε (Σ.Σ. εννοεί προφανώς…προσανατολιζόμαστε)στη ΝΙΚΗ..». 

Τι χρείαν έχομεν άλλων μαρτύρων; Διαβάστε το μήνυμα και βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Παραθέτουμε και το ανακοινωθέν της Μονής με το οποίο προσπαθεί να ανασκευάσει τα πράγματα και να βγει από τη σέντρα που η ίδια έριξε τον εαυτό της με άστοχες ενέργειες και κινήσεις.

Η Ι.Μ. Καρακάλλου ξεκαθαρίζει ότι οι μοναχοί και οι κληρικοί δεν πολιτεύονται και γενικώς δεν αναμιγνύονται στα πολιτικά δρώμενα και χαιρόμαστε γιαυτό το ξεκαθάρισμα αλλά κάποιοι Μοναχοί της έχουν ενεργό δράση όπως αποδεικνύεται στο θέμα αυτό!

 Ανακατεύονται άθελά τους στην πολιτική ζωή του τόπου.  Και το θέμα αυτό δεν το γνωρίζουν αλλά  και δεν καταλαβαίνουν ότι η ζημιά που ήδη γίνεται  είναι χειρότερη από το υποτιθέμενο κέρδος στο οποίο στοχεύουν και ελπίζουν, να μπουν δηλαδή μέσα στη Βουλή κάποιοι άνθρωποι της δίκης τους επιρροής. Αλλά ακόμη και αν καταφέρει να  μπει η ΝΙΚΗ στη Βουλή οι μόνοι οφελημένοι θα είναι αυτοί  οι ίδιοι βουλευτές που θα εκλεγούν οι οποίοι θα απολαύσουν τα βουλευτικά προνόμια και αμφιβάλλουμε αν θα ανοίξουν ποτέ το στόμα τους. Ποιος θυμάται τους βουλευτές που βγήκαν με μικρά κόμματα στις εκλογές των τελευταίων εκλογικών διαδικασιών; Κανείς! Πότε και που σταμάτησαν τα μεγάλα κόμματα στο όποιο καταστροφικό έργο τους και στην άλωση που επέφεραν στη φυσιογνωμία της χώρας μας; Πουθενά! Πέρασαν και δεν ακούμπησαν! Τραγικό! Και αυτό κάποιοι θέλουν να διαιωνίζεται στον τόπο μας εις βάρος του ελληνικού λαού! Αλλά ο λαός κοτόσουπα τρώει, κουτόχορτο δεν τρώει! 

Σ.Μ.Τ. 

🔺Ιδού το μήνυμα το οποίο διακινούσε η Μονή: 

🔺Ιδού το ανακοινωθέν της Καρακάλλου

Ἐξ ἀφορμῆς διαφόρων δημοσιευμάτων στό διαδίκτυο καί στίς ἐφημερίδες, τά ὁποῖα παρουσιάζουν τήν Ἱεράν ἡμῶν Μονήν ὡς ἀναμιχθεῖσαν μέ ἀνακοινώσεις εἰς τάς προσφάτους ἐθνικάς ἐκλογάς, ἐπιθυμοῦμεν νά γνωστοποιήσωμεν πρός πάντας ὅτι ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή δέν προέβη εἰς οὐδεμίαν σχετικήν δήλωσιν, τά δέ φερόμενα ὡς συνταχθέντα ἐκ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς εἶναι ἀνυπεύθυνα καί ἀνυπόστατα, δίχως ἔγκρισιν καί ὑπογραφήν τοῦ Καθηγουμένου καί Γέροντος ἡμῶν Ἀρχιμανδρίτου Φιλοθέου.

Ὡς γνωστόν, ἡμεῖς ὡς μοναχοί καί κληρικοί, δέν πολιτευόμεθα καί γενικῶς δέν ἀναμιγνυόμεθα εἰς τά πολιτικά δρώμενα, ἐν τούτοις ἔχομεν ὑποχρέωσιν καί καθῆκον νά προσευχώμεθα διά τήν πατρίδα ἡμῶν, ὥστε νά ἀναδεικνύωνται ἐκ τοῦ λαοῦ πολιτικοί ἄξιοι, πεφωτισμένοι, εὐλαβεῖς, ἐμφορούμενοι μέ τά πατροπαράδοτα ἰδανικά καί ἰδεώδη, προκειμένου νά προάγουν παντοιοτρόπως τήν εὐλογημένην ἡμῶν χώραν, ὅπως τῆς πρέπει καί ἀξίζει.

Κατακλείοντες δηλώνομεν ὑπευθύνως, καί πάλιν, ὅτι ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μέ τάς οἱασδήποτε δηλώσεις πού ἐκυκλοφόρησαν ὁπουδήποτε, οὔτε εἴμεθα ἐνήμεροι διά τήν σύνταξιν καί διάδοσιν αὐτῶν.

Διά τοῦτο ἐνυπογράφως διαψεύδομεν αὐτάς, προκειμένου νά σταματήση κάθε ἄλλη περαιτέρω συζήτησις καί νά δοθῆ τέλος εἰς τό, ὡς μή ὤφειλε, ἀνακῦψαν ζήτημα.

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου