You are currently viewing Τα Δελφικά παραγγέλματα και ο τελευταίος χρησμός της Πυθίας για την επάνοδο του Ελληνικού Πνεύματος

Τα Δελφικά παραγγέλματα και ο τελευταίος χρησμός της Πυθίας για την επάνοδο του Ελληνικού Πνεύματος

  • Reading time:5 mins read

Τα αθάνατα δελφικά παραγγέλματα είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ, αφού αν τα γνωρίζαμε και τα είχαμε ως τρόπο ζωής τίποτε από όλα αυτά που ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ δεν θα είχε συμβεί.Για αυτό φρόντισαν πρώτα να μας κάνουν αγράμματους, αμαθείς, και εξοργιστικούς απέναντι σε όσους ήθελαν να μας μάθουν κάτι.Καλόν είναι να στραφούμε ξανά στην φιλοσοφία των προγόνων μας , πιστέψτε το θα είμαστε πιο κερδισμένοι από το να παρακολουθούμε τούρκικα σήριαλ στην νεοταξίτικη ψευτορωμαίικη τηλεόρασή μας.

α) Έπου Θεώ …. να ακολουθείς τον Θεόβ) Νόμω πείθου…. να είσαι νομοταγήςγ) Θεούς σέβου… να σέβεσαι τους Θεούςδ) Γονείς σέβου… να σέβεσαι τους γονείς σουε) Ηττώ υπέρ δικαίου… να μάχεσαι για το δίκαιο , το καλό, το σωστό, το χρήσιμοστ) Γνώθι μαθών… να αποκτάς γνώση , να γνωρίζεις από τις εμπειρίεςζ) Ακούσεις νόει… να αντιλαμβάνεσαι με τα μάτια του νούη) Σ’ αυτόν ίσχε… να συγκρατείς τον εαυτό σου αυτόέλεγχος , αυτοπειθαρχίαθ)Φρονεί θνητά… να «σκέφτεσαι»ι πάντα ως θνητόςι) Εσίαν τίμα… να τιμάς το σπίτι σουια) Άρχε σε αυτού… να εξουσιάζεις τον ευατό σου αυτοπειθαρχίαιβ) Φίλοις βοήθει… τον φίλο πάντα να βοηθάςιγ) Θυμού κράτει… να συγκρατας τον θυμό σου αυτοπειθαρχίαιδ) Φρόνησιν άσκει… να καλλιεργείς το φρόνημά σουιε) Πρόνοιαν τίμα… να εκτιμάς την βοήθεια από όπου προέρχεταιιστ) Όρκω μη χρώ… να μην δίδεις όρκοιζ) Φιλίαν αγάπα… την φιλία να επιδιώκειςιη) Παιδείας αντέχου… να υπομένεις τις δυσκολίες της μόρφωσηςιθ) Δόξαν δίωκε… να επιδιώκεις (την δόξα ή) να μάθεις διαφορετικές γνώμεςκ) Σοφίαν ζήτει… να είσαι φιλομαθής φίλος της σοφίας κα) Καλόν το λέγε… να λέγεις το ορθό, το δίκαιο, την αλήθειακβ) Ψέγε μηδένα… μήν κατακρίνεις κανένακγ) Επαίνει αρετή… να επαινείς την αρετήκδ) Πράττε δίκαια… να είσαι δίκαιος στα έργα σουκε) Φίλοις ευνόει… να ευνοείς τις προσπάθειες των φίλωνκστ) Εχθρούς αμύνου… να αμύνεσαι πάντα από τους εχθρούς σουκζ) ευγένειαν άσκει… να είσαι ευγενικός κη) Κακίας απέχου… να απέχεις από κακίεςκθ) Κοινός γίνου… να είσαι κοινωνικόςλ) Ίδια φύλαττε… να προστατεύεις τα δικά σουλα) Αλλοτρίων απέχου… να απέχεις από κακίες, δολοπλοκίεςλβ) Εύφημος ίσθι… να είσαι ήπιος χαρακτήραςλγ) Άκουε πάντα… να ακούς τα πάνταλδ) Φίλω χαρίζου… να είσαι πάντα διαθέσιμος στους φίλους σουλε) Χρόνου φείδου… να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνολστ) Όρα το μέλλον… να σκέφτεσαι το μέλλον σουλζ) Ύβριν μίσει… να είσαι εχθρός της ύβρεωςλη) Ικέτας αιδού… να έχεις ηθικούς φόβους, φραγμούςλθ) Υιούς παίδευε… να δώσεις μόρφωση στα παιδιά σου στους γιούς σουμ) Έχουν χαρίζου… να χαρίζειςμα) Δόλου φοβού… να αμυνεσαι από δολοπλοκίες και φαύλους ανθρώπουςμβ) Ευλόγει πάντας… να μιλάς με ωραίο τρόπομγ) Φιλόσοφος γίνου… να επιδιώκεις την σοφία και να γίνεις φίλος τηςμδ) Όσια κρίνε… δίκαια να κρίνειςμε) Γνούς πράττε… να γνωρίζεις αυτό που κάνεις, αυτογνωσίαμστ) Φόνου απέχου… να μην φονεύσειςμζ) Εύχου δυνατά… να εύχεσαι αληθινά όχι προσποιητάμη) Σοφοίς χρω… να δίδεις την σοφία σου στους συνανθρώπους σουμθ) Ήθος δοκίμαζε… να κάνεις αυτοκριτική να είσαι ηθικόςν) Λαβών απόδος… όταν λαμβάνεις να δίνειςνα) Υφορώ μηδένα… κανέναν να μην υποβλέπειςνβ) Τέχνη χρω… να δίνεις την τέχνη σου για χρήσηνγ) Ο μέλλεις δος… να δίνεις φροντίδα σε όσους έχουν την ανάγκη, εθελοντισμόςνδ) Ευεγερσίας τίμα… να τιμάς όσους σε ευεργετούννε) Φθόνει μηδενί… κανέναν μην φθονείς ζηλεύεις ή να θέλεις το κακό τουνστ) Φυλακήν πρόσεχε…να είσαι προσεχτικός και να αποφεύγεις την παρανομίανζ) Ομοίοις χρω… τους όμοιους σου να δίνειςνη) Διαβολήν μίσει… να μην είσαι κακός να αποφεύγεις την μοχθηρίανθ) Δικαίως κτω… ότι αποκτάς να το κάνεις τίμιαξ) Αγάθους τίμα… να εκτιμάς τις καλές πράξεις των άλλωνξα) Κριτήν γνώθι… να γνωρίζεις εκείνον που θα σε κρίνειξβ) Γάμους κράτει… να σέβεσαι τον γάμο σουξγ) Τύχην νόμιζε… να έχεις υπ όψιν το τυχαίο που θα συμβεί πρόληψηξδ) Εγγύην φεύγε… μην εγγυάσαι εύκολα για κάτι ή κάποιονξε) Πάσι διαλέγου… να μιλάς σε όλους ξστ) Ελπίδα αίνει… να δοξάζεις την ελπίδαξζ) Δαπανών άρχου… να μην υπερβάλεις στις δαπάνες σου, όχι σπάταλοςξη) Κτώμενος ήδου… να ευχαριστιέσαι όταν αποκτάς με δίκαιο τρόποξθ) Αισχύνην σέβου… αυτοσεβασμόςο) Χάριν εκτέλει… να κάνεις χάρες με σύνεσηοα) Ευτυχίαν εύχου… να ευτυχείς να βλέπεις θετικά την πορεία σου, αισιοδοξίαοβ) Τύχην στέργε… να συμφωνείς με την τύχη σουογ) Ακούων όρα… όταν ακούς να βλέπειςοδ) Εργάζου κτητά… όταν εργάζεσαι αποκτάς εργατικότηταοε) Έριν μίσει… να μισείς τις φιλονικίεςοστ) Όνειδος έχθαιρε… να εχθρεύεσαι την κατάκρισηοζ) Γλώσσαν ίσχε… να συγκρατείς την γλώσσα σουοη) Ύβριν αμύνου… να μην υβρίζειςοθ) Κρίνε δίκαια… να είσαι δίκαιος στην κριτική σουπ) Χρώ χρήμασι… με σύνεση να χρησιμοποιείς τα χρήματά σου όχι σπατάλεςπα) Αδωροδόκητος δοκίμαζε… να μην δωροδοκείσαι-δωροδοκείς για προσωπικά οφέληπβ) Αιτιώ παρόντα… να αιτιολογείς όσα σου συμβαίνουνπγ) Λέγε ειδώς… να διακρίνεις την ομιλία σουπδ) Βίας μη έχου… να αποφεύγεις να είσαι βίαιοςπε) Αλύπως βίου… να επιδιώκεις να ζείς χωρίς λύπεςπστ) Ομίλει πράως… να είσαι ήρεμος στην ομιλίαπζ) Φιλοφρόνει πάσιν… όλους να τους αγαπάςπη) Υιοίς μη καταθάρρει… μήν αποκαρδιώνεις τα παιδιά σουπθ) Γλύττης άρχε… να κυριαρχείς στην γλώσσα σουS) Σ’ αυτόν ευ ποιεί… να κάνεις ότι καλύτερο δια τον ευατό σουSα) Ευπροσήγορος γίνου… να παρηγορείςSβ) Αποκρίνουν εν καιρώ… να αφήνεις περιθώρια χρόνου πριν αποφασίσεις οριστικάSδ) Πράττε αμετανοήτως… δια καλές πράξεις να μην μετανιώνειςSε) Αμαρτάνων μετανόει… να μετανοείς για τις ανομίες σουSστ) Οφθαλμού κράτει… να ελέγχεις ότι βλέπεις, όχι ηδονοβλεψίεςSζ) Βολεύου χρήσιμα… με καλό τρόπο να επιβιώνειςSη) Επιτέλει συντόμως… να πληρώνεις αμέσωςSθ) Φιλίαν φύλαττε… να κρατάς και διαφυλάτεις την φιλία σουρ) Ευγνώμων γίνου… να ευγνωμονείς τους ευεργέτας σουρα) Ομόνοιαν δίωκε… να επιδιώκεις την ομόνοιαρβ) Άρρητα μη λέγε… τα μυστικά μην αποκαλύπτεις προδίδειςργ) Το κρατούν φοβού… να σέβεσαι τον ανώτερορδ) Καιρόν προσδέχου… να δέχεσαι τον χρόνορε) Έχθρας διάλυε… να διαλύεις εχθρότητεςρστ) Γήρας προσδέχου… να δέχεσαι τα γηρατειάρζ) Επί ρώμη μη καυχώ… μη καυχιέσαι για τη δύναμη σουρη) Ευφημίαν άσκει… να έχεις τιμή στην κοινωνίαρθ) Απέχθειαν φεύγε… την κακία να αποφεύγειςρι) Πλούτι δικαίως… να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπορια) Δόξαν μη λείπε… να μην υποτιμάς την δόξαριβ) Κακίαν μίσει… την κακία να αποφεύγειςριγ) Κινδύνευε φρονύμως… με σύνεση και λογική να κινδυνεύειςριδ) Χρησμούς θαύμασε… να εκτιμάς τους χρησμούς που σου δίνουνριε) Ους τρέφεις αγάπα… να αγαπάς την οικογένειά σουριστ) Απόντι μη μάχου… τον απόντα μη μάχεσαι μην κακολογείςριζ) Πρεσβύτερον αιδού… να σέβεσαι τον ανώτερο σε ηλικία βαθμόριη) Νεώτερον δίδασκε… να μεταδίδεις την γνώση στους νεότερους εις την ηλικίαριθ) Πλούτω απίστει… μην έχεις «θεό» τον πλούτορκ) Σε αυτόν αιδού… να είσαι σεμνός όχι δούλος των παθών σουρκα) Μη άρχε υβρίζων… μήν διακατέχεσαι από ύβρειςρκβ) Προγόνου στεφάνου… να τιμάς τους προγόνους σουρκγ) Επι νεκρω μη γέλα… να σέβεσαι τους νεκρούςρκδ) Ατυχούντι συνάχθου… ενωμένος με άτυχο να είσαι, να παίρνεις το μέρος του αδυνάτουρκε) Χαρίζου ευλαβώς… λογικά και με σέβας να χαρίζειςρκστ) Εξ’ ευγενών γέννα… να προσπαθείς να συγγενεύσεις με καλούς ανθρώπουςρκζ) Επαγγέλου μηδενί… μη διατάζεις κανέναρκη) Τύχη μη πίστευε… μην είσαι έρμαιο της τύχης σου τυχοδιώκτηςρκθ) Τελεύτα άλυπος… να επιβιώνεις χωρίς λύπεςρκλ) Μέτρον άριστον… ότι κάνεις να το κάνεις με μέτρο άνευ ακροτήτωνρλα) Αδικείαν μίσει… να μισείς την αδικίαρλβ) Ευσέβειαν φύλαττε… να είσαι ευσεβήςρλγ) Ηδονής κραττείν… να μή είσαι ηδονολάτρης, ηθικοί φραγμοί όρια αυτοέλεγχοςρλδ) Βίαν μηδέν πράττειν… να μη είσαι υπερβολικά βίαιος σε τίποταρλε) Τέκνα παιδεύειν… μάθε στα παιδιά σου την αληθινή ζωή από νωρίςρλστ) Μη θρασύνου… να μη ν είσαι θρασύςρλζ) Νόμοις πείθου… να είσαι νομοταγής πολίτηςρλη) Μελέτει το παν… να μελετάς τα πάνταρλθ) Γαμείν μέλλον καιρόν γνώθι… να παντρεύεσαι την κατάλληλη στιγμήρμ) Μη επί παντί λύπου… μην λυπάσαι για κάθε τιρμα) Πίνων αρμόζες… όταν πίνεις να είσαι συγκρατημένος , η μέθη είναι ύβρηρμβ) Πέρας επιτελεί μη αποδειλιών… μην διστάζεις να τελειώσεις ότι άρχισεςρμγ) Το συμφέρον θηρώ… να κυνηγάς το καλό σουρμδ) Θνήσκε υπερ Πατρίδος… να πεθαίνεις δια την πατρίδα σου όταν χρειασθείρμε) Τω βίω μάχου… η ζωή είναι διαρκής αγώνας μάχηρμστ) Ευ πάσχε θνητός… να υπομένεις ότι συμβεί, είσαι θνητόςρμζ) Παις ων κόσμιος ίσθι, ηβών εγκρατής ,μέσος δίκαιος, πρεσβύτερος σοφός… παιδί να είσαι κόσμιος, έφηβος εγκρατής ,άνδρας δίκαιος, γέροντας σοφόςΟ τελευταίος χρησμός που δόθηκε από το Μαντείο των Δελφών, διά στόματος Πυθίας,μιλά για την επάνοδο και την εξάπλωση του Ελληνικού Πνεύματος..«Έστ’ ήμαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται καί ές αεί έσεται».Δηλαδή:«Θα έρθει ημέρα που ο Φοίβος (Απόλλων) θα επιστρέψει και θα μείνει για πάντα».

🔺Πηγή: visaltis.blogspot.gr