You are currently viewing Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης

Στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης

  • Reading time:1 mins read

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πρόεδρο της Κύπρου κ. Νικόλαο Χριστοδουλίδη χθες το απόγευμα, Πέμπτη 11 Μαίου 2023 στην έδρα του στην Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ο Πρόεδρος φιλοξενήθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄ και επισήμως συνωδεύθηκε στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Ο Πατριάρχης απένειμε στον Πρόεδρο την τιμητική διάκριση του Μεγαλοσταύρου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου και προσεφώνησεν αυτόν διά της κάτωθι προσφωνήσεως ως έπεται:

«Εξοχώτατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

κ. Νικόλαε Χριστοδουλίδη, Χριστός Ανέστη!

Το Παλαίφατον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων μετά του Ιερού Τάγματος των Σπουδαίων, της Αγιοταφιτικής δηλονότι Αδελφότητος, υποδέχεται σήμερον τον εξοχώτατον Πρόεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας μετ’ ιδιαζούσης χαράς.

Η εις την Αγίαν Πόλιν Ιερουσαλήμ παρουσία Σας, κύριε Πρόεδρε, μετά των εκλεκτών συνεργατών Σας, ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν όχι μόνον εξ επόψεως πολιτικής και διπλωματικής, αλλά κυρίως και πρωτίστως εξ επόψεως θρησκευτικής και ηθικής.

Λέγομεν τούτο, διότι οι υφιστάμενοι ιστορικοί και αδελφικοί δεσμοί της πολυπαθούς Μεγαλονήσου Κύπρου και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ανανεώνονται διά της προσωπικής Υμών Παρουσίας και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι η ποτισμένη και αγιασμένη από το σταυρικόν και απολυτρωτικόν αίμα του Δικαίου, τουτέστιν του Χριστού, πόλις Ιερουσαλήμ αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνυπάρξεως και συμβιώσεως των πιστών των Μονοθειστικών θρησκειών του Ιουδαισμού, Χριστιανισμού και Ισλαμισμού παρά της συνεχιζομένης πολιτιστικοθρησκευτικής διενέξεως μεταξύ των κρατών του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αυτονομίας.

Το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, γνωστόν ως Rum Orthodox, εξακολουθεί να διαδραματίζη ρόλον εγγυήσεως, τόσον της διαφυλάξεως του Προσκυνηματικού Καθεστώτος όσον και του πολυπολιτισμικού, πολυθρησκευτικού και πολυεθνικού καθεστώτος της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ.

Η πνευματική και ηθική αποστολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δεν περιορίζεται μόνον εις την διαφύλαξιν των Παναγίων Προσκυνημάτων ως τόπων λατρείας και εις την διατήρησιν του χριστιανικού χαρακτήρος της Ιερουσαλήμ, αλλά επεκτείνεται και εις την ποιμαντικήν αυτού μέριμναν επί του Χριστιανικού ποιμνίου του, διεσπαρμένου εν τη επικρατεία του Ισραήλ, των Παλαιστινιακών εδαφών, της λωρίδος της Γάζης και του Εμιράτου του Qatar εις τον Αραβικόν κόλπον.

Περιττόν δε να αναφερθώμεν εις τα Μετόχια και Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, τα ευρισκόμενα εις την ελευθέραν Κύπρον ως και εις τα υπό των εισβολέων Τούρκων κατεχόμενα εδάφη αυτής.

Αγαπητέ μας, Κύριε Πρόεδρε, εις αναγνώρισιν του εμπράκτου ενδιαφέροντος της αδελφής Αποστολικής Εκκλησίας της Κύπρου πολλώ δε μάλλον των Κυβερνητών της φιλτάτης ημών Κύπρου, υπέρ του Παναγίου Τάφου γενικώτερον και εκπαιδευτικού αυτού έργου ειδικώτερον, παρακαλούμεν, όπως δεχθήτε εκ μέρους της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και Ημών προσωπικώς τα παράσημα του Παναγίου Τάφου προς ενίσχυσιν της υψηλής εθνικοθρησκευτικής αποστολής Υμών.

Ευχόμεθα δε όπως επί των ημερών της Κυβερνήσεως Υμών η τετραυματισμένη από τον βαρύν τραυματισμόν της εισβολής και του χωρισμού Κύπρος αποκαταστήση την διακοινοτικήν ενότητα Αυτής. Ευχαριστώ».

Ο Πατριάρχης Θεόφιλος και ο κ. Χριστοδουλίδης έκαναν μία εποικοδομητική συζήτηση για διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους.

Κατά την διάρκεια της συναντήσεώς τους ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος υπογράμμισε τις σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους, ιδίως τις δημιουργηθείσες εξαιτίας της πολιτικής ασταθείας, τα εγκλήματα μίσους και τις επίμονες προσπάθειες Ισραηλινών και ριζοσπαστικών ομάδων να απαλλοτριώσουν παρανόμως την Χριστιανική πολιτιστική κληρονομία και να λάβουν τον έλεγχο των εκκλησιαστικών περιουσιών, καθώς και τους βανδαλισμούς ιερών τόπων.

Ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος τόνισε την σημασία της τηρήσεως των συμφωνιών ‘Status Quo’, υπό την Επιμέλεια της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλέως Αμπντουλάχ Β΄ της Ιορδανίας, στους Μουσουλμανικούς και Χριστιανικούς Ιερούς Τόπους.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Πατριάρχη για τις πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και την Ευρωπαική Ένωση εν γένει. Αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν ομού την κοινή αυτών δέσμευση για επέκταση της συνεργασίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η Χριστιανική κληρονομιά και παρουσία στους Αγίους Τόπους.

Η συνάντηση αύτη αντεπροσώπευε ένα σημαντικό βήμα προόδου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, τις οποίες υφίστανται οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους, ιδιαιτέρως στην Ιερουσαλήμ. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναγνωρίζει με ευγνωμοσύνη την συνεχή υποστήριξη της Κύπρου και άλλων χωρών για την προστασία των συμφωνιών Status Quo και την διασφάλιση της ευημερίας και της ασφαλείας των Χριστιανών στην περιοχή.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι σταθερώς αφωσιωμένο στην προώθηση της συνεργασίας με διαφορετικά κράτη και παραμένει προσηλωμένο στην προστασία και την διατήρηση της Χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς στους Αγίους Τόπους.