You are currently viewing Σερρών Θεολόγος: «Η Αγία μεγαλομάρτυς Αικατερίνη, ακένωτος πηγή χαρίτων και ευλογιών»

Σερρών Θεολόγος: «Η Αγία μεγαλομάρτυς Αικατερίνη, ακένωτος πηγή χαρίτων και ευλογιών»

  • Reading time:10 mins read

Η κατά Σέρρας και Νιγρίτα Εκκλησία, για τον αγιασμό, την πνευματική στερέωση και ενίσχυση του πιστού λαού του Θεού και μάλιστα των μαθητών και μαθητριών, που θα διαγωνισθούν σε λίγες ημέρες, στις εφετεινές Πανελλήνιες εξετάσεις, υποδέχθηκε σήμερα Τετάρτη 1 Ιου­νί­ου 2022, στις 7:00 το απόγευμα, στον προ­α­ύ­λει­ο χώ­ρο της ανδρώας ι­ε­ράς Μο­νής Αγ. Πα­ρα­σκευ­ής Σερρών, μέρος του μυροβόλου λει­ψά­νου της Αγί­ας, ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου, που ευρίσκεται αποθησαυρισμένο απὸ πολλοὺς αιώνες στην παλαί­φατο αυτοκρατορικὴ Μονὴ Αγ. Αικατερίνης του Θεοβαδί­στου ό­ρους Σινά, όπου ο Θεὸς παρέδωσε στον Προφήτη Μωϋσὴ τις πλάκες της Διαθήκης.

Η υποδοχή του θαυματοβρύτου λειψάνου, το οποίο εκόμισε για πρώτη φορά στην πόλη των Σερρών, ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθειάς συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο, τον ευαγή κλήρο, αντιπροσωπείες των ενοριακών, κατηχητικών συνάξεων της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης με τα λάβαρά τους, καθώς και πλήθος ευσεβών χριστιανών, που προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία της πανσόφου Νύμφης του Χριστού, Αικατερίνης.

Ο Σεβ. κ. Θεολόγος αμέσως μετά την πάνδημη υποδοχή του ιερού λειψάνου, χοροστάτησε στη Δοξολογία, που τελέσθηκε στην ως είρηται ιερά Μονή των Σερρών. Ο Σεβ. κ. Θεολόγος, αφού ευχαρίστησε δια θερμών λόγων τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Σινά κ. Δαμιανό, για την μεγίστη ψυχοστηρικτική αυτή ευλογία, την μεταφορά δηλαδή στην πόλη των Σερρών, του ιερού λειψάνου της Αγ. Αικατερίνης, ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την φιλόστοργη παρουσία και σκέπη των αγίων στην ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Άγιε Καθηγούμενε της ιεράς, αυτοκρατορικής μονής της Αγ. Αικατερίνης του Θεοβαδίστου όρους Σινά, κ. Δαμιανέ, με αισθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως, Σας υπεδέχθημεν στην πόλιν και Μητρόπολίν μας, κομίζοντα την μεγίστην ευλογίαν, το απότμημα δηλαδή εκ του χαριτοβρύτου λειψάνου της Αγίας, ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης της πανσόφου, το οποίο φυλάσσεται ως πολυτίμητος θησαυρός στην παλαίφατο Μονή του Σινά.

Η αγία  Εκκλησία μας, ως εργαστήριον αγιότητος και διδασκαλείον  των ευαγγελικών αρετών, πάντοτε εργάζεται για τον αγιασμόν και την εγχρίστωση του χριστεπωνύμου λαού του Θεού. Διά τούτο προστρέχει στα ιερά και χαριτόβρυτα λείψανα των αγίων μας, ως προς πηγήν ακένωτον χαρίτων και ευλογιών. Η Αγία μητέρα μας Ορθόδοξος Εκκλησία, καθὼς παρέλαβε απὸ τους αγίους Πατέρες μας, σέβεται και τιμά τα ιερὰ και χαρι­τόβρυτα των αγίων της πίστεώς μας λείψανα, διότι σύμφωνα με την διδασκαλία και την αρχαία παράδοσή Της, είναι δε­κτικά και μεταδοτικά της ζωηφόρου χάριτος του Παναγίου Πνεύματος, γι’ αυτό και ευωδιάζουν, μυροβλύζουν, θαυματουργούν και πηγάζουν ιά­ματα και θεραπείες. Η τιμητικὴ προσκύνησις των ιερών λειψάνων των αγίων μας, ως αρχαίο και πατροπαράδοτο έθος, βασίζεται στο δόγμα της ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου.

Οι άγιοι μας γνωρί­ζουν με έ­να συγ­κλο­νι­στι­κό τρό­πο, την χά­ριν και την δό­ξαν του Κυρί­ου μας Ι­η­σού Χρι­στού, την δύ­να­μιν του μυ­στη­ρί­ου της Αναστάσε­ώς Του, και τον προορισμό του κάθε ανθρώπου, που είναι, να γίνει με την χάρη του Θεού, θεούμενο Πρόσωπο. Η εν Χριστώ βεβαίως θέωσις του ανθρώπου αφορά στον σύνολο άνθρωπο, ψυχὴ και σώμα.

Ο πιστός πλησιάζοντας τα λείψανα των αγίων, αποκτά την εμπειρία του παραδείσου. Κατανύσσεται και παροτρύνεται να γνωρίσει καλύτερα τον άγιο και δι’ αυτού τον ίδιο τον Κύριό μας, ο Οποίος εθαυμάστωσε τους αγίους Του, να μελετήσει τον βίο του και να παραδειγματισθεί» ετόνισε ο Σεβ. και συνέχισε, «τα ιερά λείψανα είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της νέας ζωής, που έφερε στον κόσμο ο Χριστός και της δυνάμεως της Αναστάσεώς Του. Γι’ αυτό πρέπει να τα προσκυνούμε ευλαβικά με βαθειά πίστη, να τα ασπαζόμαστε προσευχητικά, να εκζητούμε τη βοήθεια των αγίων μας, να αγωνιζόμαστε στην πνευματική μας ζωή.

Με την σημερινή ευλογητή έλευση του ιερού λειψάνου της πανσόφου Νύμφης του Χριστού, Αικατερίνης, νοερώς και με βαθειά συγκίνηση στρέφουμε το νουν και την καρδίαν μας στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, στον τόπο της υπερφυούς θεοφανείας στους προκρίτους των προφητών Μωϋσή και Ηλία, όπου τελεσιουργήθηκαν τα μεγάλα, θαυμαστά, μοναδικά και άγια της πίστεώς μας, κατά την Παλαιάν και κατά την Καινήν Διαθήκην.

Εκεί, όπου κτυπά δυνατά η καρδιά κάθε ορθοδόξου χριστιανού, διακονεί θυσιαστικώς, αιώνες τώρα η Σιναϊτική αδελφότητα, που διαφυλάσσει θησαυρούς πολυτίμους και αγίους, με κόπους, αγωνίες, κινδύνους και θυσίες.

Τιμούμε και σεβόμεθα υπερβαλλόντως τους πατέρες της Μονής του όρους Σινά, που με πολλές δυσκολίες και αντιξοότητες την υπηρετούν, με πρώτον τον σεπτόν Αρχιεπίσκοπον και Καθηγούμενόν τους, Σεβασμιώτατον κ. Δαμιανόν. Αυτοί, οι διάδοχοι των μεγάλων Σιναϊτών πατέρων, ζουν καθημερινώς το μυστήριο του Σταυρού και γνωρίζουν εμπειρικώς την ακαταγώνιστη δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού! Ας έχωμεν την ευχή και την προσευχή τους».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Σεβ. στους νέους και νέες που σε λίγες ημέρες θα διαγωνισθούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις, ευχόμενος καλή επιτυχία και πλούσιο φωτισμό στον επίπονο αγώνα τους υπογραμμίζοντας και τα εξής:

«Λίγες ημέρες, αγαπητά μας παιδιά, πριν από την έναρξη των εφετεινών εξετάσεών σας, η τοπική μας Εκκλησία, για την πνευματική ενίσχυση όλων σας, έφερε κοντά μας, από το Θεοβάδιστο όρος Σινά, το ιερό και μυρίπνοο λείψανο της πανσόφου και πανεπιστήμονος μεγαλομάρτυρος του Χριστού, Αγ. Αικατερίνης. Να προσέλθετε, λοιπόν παιδιά μου, να ασπασθείτε, με θερμή πίστη, το ιερό λείψανό της, για να λάβετε την χάριν της. Ξεκινήστε την προσπάθειά σας, ζητώντας τον φωτισμό του Θεού, την μεσιτεία της πανσόφου Αγ. Αικατερίνης και όλων των αγίων Του και όλα θα πάνε καλά! Σας συνοδεύουμε όλοι, αυτές τις ιδιαίτερες ώρες, με την αγάπη και την προ­σευχή μας. Καλή επιτυχία»!

Ακολούθως, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός, αφού ευχαρίστησε εγκαρδίως τον φιλάγιο λαό του θεού και τον σεπτό Ποιμενάρχη της κατά Σέρρας Εκκλησίας κ. Θεολόγο, για την υποδοχή του ιερού λειψάνου, αναφέρθηκε στην διαχρονική ιστορική παρουσία και μαρτυρία της παλαιφάτου, αυτοκρατορικής Μονής του όρους Σινά.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, τελέσθηκε ο πανηγυρικός, Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της θ. Αναλήψεως.

Να σημειωθεί ότι το ιερό λείψανο της Αγ. Αικατερίνης θα πα­ρα­μεί­νει στην ιε­ρὰ Μο­νὴ Αγ. Πα­ρα­σκευ­ής Σερ­ρών έ­ως και την Τρίτη 7 Ιουνίου, όπου καθημερινώς θα τελού­νται ιε­ρὲς ακολου­θίες, προς αγια­σμὸ και πνευματικὴ ενί­σχυση των πι­στών, ιδί­ως δε των μα­θη­τών και μαθητριών, που εκείνες τις ημέρες θα διαγωνίζονται στις εφετει­νὲς Πανελλήνιες εξετάσεις.