You are currently viewing Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην Πόντια Μάνα Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στην Πόντια Μάνα Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο

  • Reading time:1 mins read

Την Κυριακή 14 Αυγούστου το απόγευμα άρχισαν οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για τη Θεομητορική Εορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου, όπου φυλάσσεται το Θαυματουργό Ιερό Εικόνισμα της Κυράς του Πόντου, της Προσφυγομάνας Παναγιάς, της Παναγίας της Σουμελιώτισας.

Στον λαμπρό Πανηγυρικό Πολυαρχιερατικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος και συμμετείχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, Φθιώτιδος κ. Συμεών, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο και ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων.

Πλήθος ευσεβών προσκυνητών προσήλθαν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις φιλόξενες πλαγιές του Βερμίου για να προσκυνήσουν, να ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν την Υπεραγία Θεοτόκο, το καύχημα του Ποντιακού Ελληνισμού.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ευχαρίστησε τους Αγίους Αρχιερείς για την υψηλή παρουσία τους και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κό­σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε».

Μέ αὐτή τήν πεποίθηση καί αὐτή τή βεβαιότητα συρρέουν τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων σήμερα, παραμο­νή τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς ἑορτῆς, τῆς πανσέπτου καί ἐνδόξου Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, πρός ὅλους τούς πανηγυρί­ζοντες ἱερούς ναούς της σέ ὅλα τά μέρη τοῦ κόσμου, σέ στεριά καί θά­λασσα, καί ἰδιαιτέρως στήν πα­τρίδα μας.

Μέ τήν ἴδια πίστη καί τήν ἴδια βε­βαιότητα ἀνηφορίσαμε καί ἐμεῖς ἐδῶ, στό ὄρος Βέρμιο, στό ἱερό Κέ­ντρο τοῦ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Πο­ντια­κοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ ὅπου φυλάσσεται ἡ χαριτόβρυτος καί θαυματουργός εἰκόνα τῆς μητέρας τῶν Ποντίων, τῆς Παναγίας τῆς Σουμελᾶ, γιά νά τιμήσουμε καί νά ὑμνήσουμε τήν Κυρία Θεοτόκο.

Καί μπορεῖ αὔριο νά διερωτηθοῦ­με καί ἐμεῖς μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνο­γράφο «πῶς ἡ Παρθένος ἀπαίρει ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω», ἀλλά δέν ἔχουμε καμία ἀπολύτως ἀμφιβο­λία ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εὑρί­σκεται ἐδῶ, ἀνάμεσά μας, ἀνάμεσα στά εὐλαβῆ καί πιστά τέκνα της, τά ὁποῖα ἔσπευσαν ἀπόψε σέ ὅλα τά ἱερά Προσκυνήματά της γιά νά τήν ὑμνήσουν καί νά τήν τιμήσουν. Εἶναι καί ἐδῶ, ἀνάμεσα σέ ὅλους ἐμᾶς, πού τηρώντας τίς παραδόσεις καί τά ἔθιμα τῶν πατέρων μας ἤλθαμε γιά νά καταθέσουμε τήν εὐγνωμοσύνη καί τήν ἀγάπη μας στήν Παναγία μητέρα μας, τήν πρόσφυγα Παναγία, ἡ ὁποία στά 100 χρόνια πού πέρασαν ἀπό τίς ἡμέρες τοῦ ἄδικου καί βάρβαρου ξεριζωμοῦ τῶν πατέρων καί τῶν μητέρων μας ἀπό τή Μικρά Ἀσία, τόν Πόντο, τήν Καππαδοκία, τήν Ἀνατολική Θράκη, δέν μᾶς ἐγκατέ­λειψε ποτέ. Παρά τίς δυσκολίες, παρά τά προβλήματα, παρά τίς τα­λαι­πωρίες καί τίς κακουχίες πού ὑπέ­στησαν οἱ πρόγονοί μας, μπόρε­σαν νά σταθοῦν καί πάλι ὄρθιοι, χάρη στή βοήθεια τῆς Παναγίας μας, μπόρεσαν νά διατηρήσουν τήν πίστη τους, τίς παραδόσεις τους, τόν πολιτισμό τους, τήν ἱστορία τους, τίς ἀναμνήσεις τῶν προγό­νων τους καί τῶν ἀλησμόνητων πατρίδων τους, καί νά καταφεύ­γουν πάντοτε μέ πίστη καί εὐ­γνωμοσύνη στήν Παναγία μητέρα μας, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν προστάτιδα καί φρουρό τῆς ζωῆς μας.

Αὐτή τήν εὐγνωμοσύνη ἐκφρά­ζου­με καί ἐμεῖς ἀπόψε γιά τήν προστασία πού μᾶς προσφέρει ἡ Κυ­ρία Θεοτόκος καί γιά τά ἀναρί­θμητα θαύματα πού ἐπιτελεῖ γιά χάρη μας, καί συγχρόνως τήν παρακαλοῦμε νά μήν μᾶς ἐγκατα­λείψει στή δύσκολη αὐτή συγκυ­ρία, τήν ὁποία διέρχεται ὄχι μόνο ἡ πατρίδα μας ἀλλά καί ὅλος ὁ κό­σμος. Τήν παρακαλοῦμε νά συνεχί­σει νά πρεσβεύει στόν Υἱό της καί νά διαλύει τά νέφη τῶν λυπηρῶν πού κυκλώνουν τήν ψυχή μας, τή ζωή μας καί τόν κόσμο μας, καί νά καταπαύει τόν κλύδωνα τῶν ἀνα­γκῶν καί τῶν προβλημάτων πού ταράσσουν τήν ζωή μας.

Συμπροσευχόμενοι ἀπόψε μαζί μας ἀλλά καί συμπανηγυρίζοντες στή μεγάλη αὐτή πανήγυρη τοῦ Πα­νελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνή­μα­τος τῆς Παναγίας Σουμελᾶ καί ὅλου τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδῶ ὅπου κτυπᾶ ἡ καρδιά του στούς παλμούς τῆς καρδιᾶς τῆς Παναγίας τῆς Σουμελιώτισσας, εἶναι ὁ Σεβασμιώτατος Μητρο­πο­λίτης Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βο­ρείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπο­λί­της Φθιώτιδος κ. Συμεών καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ὡρεῶν κ. Φιλόθεος, οἱ ὁποῖοι λαμπρύνουν μέ τή σεπτή παρουσία τους τήν ἱερά Πανήγυρη καί τιμοῦν τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.

Ἐκφράζω ταπεινά πρός ὅλους τή βα­θύ­τα­τη εὐγνωμοσύνη καί τίς θερμότα­τες εὐχαριστίες μου, καί ἰδιαιτέρως πρός τόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ὡρεῶν καί Ἀρχιγραμματέρα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Φιλόθεο, ὁ ὁποῖ­ος χορο­στατεῖ κατά τόν Ἑσπε­ρινό καί πρός Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος θά μᾶς ὁμι­λήσει στή συνέχεια.

Εὐχαριστῶ θερμότατα καί τούς ἐκπροσώπους τῆς πολιτείας, τούς ἄρχοντες μας, στρατιωτικούς καί πολιτικούς, τά μέλη τῶν Διοικη­τι­κῶν Συμβουλίων τοῦ Ἱεροῦ Προ­σκυ­νήματος καί τοῦ Σωματείου Παναγία Σουμελᾶ καί πρός ὅλους τούς εὐσεβεῖς λάτρεις τῆς Πανα­γίας, τούς ἀδελφούς μας Ποντίους καί ὅσους τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τόν Ποντιακό Ἑλληνισμό.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ