You are currently viewing Παραδόθηκε το έργο Συντήρησης και αποκατάστασης του Καθολικού Αγίας Μονής Αρείας Ναυπλίου

Παραδόθηκε το έργο Συντήρησης και αποκατάστασης του Καθολικού Αγίας Μονής Αρείας Ναυπλίου

  • Reading time:1 mins read

Η Μονή Αρείας, ευρύτερα γνωστή μόνο με την ονομασία «Αγία Μονή». Χτίστηκε από τον επίσκοπο Άργους και Ναυπλίου Λέοντα Ατζά, το 1149 και είναι σπουδαίο καλοδιατηρημένο δείγμα βυζαντινού ναού, τόπος συνεχούς προσκυνήματος και αντικείμενο ζωηρών περιγραφών εκ μέρους των κατά καιρούς περιηγητών της Αργοναυπλίας, είναι σε οπτική επαφή με το Ναύπλιον, στις ανατολικές υπώρειες του φρουρίου «Παλαμήδι».
Η Μονή επί Φραγκοκρατίας (1212-1389) έλαβε ειδικά προνόμια από το Λατίνο επίσκοπο Άργους Σεκούνδο Νάνι, παρέμεινε σε χέρια Ελλήνων Ορθοδόξων μοναχών και επί Ενετοκρατίας (1835-1540), κατά δε την επόμενη Τουρκοκρατία παρεχωρήθη με πράξη του νοταρίου (συμβολαιογράφου) Ναυπλίου (1679) στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ως μετόχιο του Πανάγιου Τάφου.
Παρέμεινε πνευματικό κέντρο της περιοχής και προσφιλής τόπος διαμονής λογίων ανδρών – αντιγραφέων χειρογράφων. Κλείνοντας εδώ τη σύντομη αυτή επίσκεψη στις εκκλησίες του Ναυπλίου, επισημαίνουμε τη μεγάλη ηθική αξία και σημασία που είχαν για το ντόπιο πληθυσμό οι νησίδες αυτές της ελληνικότητας και της ορθοδοξίας και της συνεπακόλουθης ψυχικής ανάτασης, μέσα στις αντιξοότητες της πολυκύμαντης Ναυπλιακής ιστορίας.

Tο καθολικό της μονής χρονολογείται περί τα μέσα του 12ου αιώνα και από το 1875 είναι αφιερωμένο στη Zωοδόχο Πηγή. Σύμφωνα με την κτητορική του επιγραφή, που είναι εντοιχισμένη εξωτερικά, στα δεξιά της κεντρικής εισόδου, ο ναός αποτελεί χορηγία του επισκόπου Άργους και Nαυπλίου Λέοντα, ο οποίος τον ανήγειρε το έτος 1149. Έχει κτιστεί στον τύπο του σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο και αποτελεί μαζί με άλλους ναούς του 12ου και 13ου αιώνα της Aργολίδας μια ιδιαίτερη ενότητα στο πλαίσιο της Eλλαδικής Σχολής Αρχιτεκτονικής.
Οι εργασίες, που που πρόσφατα υλοποιήθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Πελοποννησου, με κόστος 517.000 €  είναι οι ακόλουθες:

 

1) Καθαίρεση σκυροδέματος νεώτερων επεμβάσεων.

2) Συμπληρώσεις λίθων σε όλα τα δομικά στοιχεία, όπου έχουν καταρρεύσει και λιθοσυρραφές ρωγμών

3) Αρμολόγημα των λιθοδομών.

4) Τσιμεντενέσεις σε όλη τη μάζα των λιθοδομών.

5) Ανακατασκευή κλιμάκων στα τμήματα που έχουν παραμορφωθεί ή καταστραφεί.

6) Ανακατασκευή του λιθόστρωτου δαπέδου του προμαχώνα για την απορροή όμβριων υδάτων.

) Τοποθέτηση ελκυστήρων στην οροφή του ισογείου του δεξιού τμήματος των κελιών και στην οροφή του αριστερού τμήματος.

8) Αποκατάσταση του καμπαναριού.

9) Κατασκευή νέων ξύλινων κουφωμάτων.

10) Αποκατάσταση της στέγης του καθολικού και της στέγης του αριστερού τμήματος των κελιών

11) Αποξήλωση και αποκατάσταση του νεώτερου δαπέδου του δώματος του δεξιού τμήματος των κελιών που αποτελεί συγχρόνως και τον αύλειο χώρο του καθολικού.

12) Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και αποχωματώσεις στο εσωτερικό των κελιών και στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου.

13) Αρχαιολογική διερεύνηση και καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και αποτύπωσή τους σε ενημερωτικό φυλλάδιο.

14) Στερέωση των τοιχογραφιών του καθολικού.

15) Αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

16) Ανακατασκευή της εξωτερικής λιθόκτιστης ράμπας πρόσβασης στο εσωτερικό του συγκροτήματος της Μονής.

17) Αποκατάσταση δαπέδου Καθολικού μετά από έρευνα.
Στη μνημείο υλοποιήθηκαν συμπληρώσεις λιθοδομών 40 κ.μ., Ενέματα 30.000lt, αρμολογήματα εσωτ. κ εξωτ. 1200τ.μ., ξύλινες κατασκευές (ξυλοδεσιές – ελκυστήρες κ κουφώματα), ανακατασκευή βατού δώματος 40 τ.μ., αποκατάσταση του καμπαναριού, της στέγης του καθολικού και του αριστερού τμήματος των κελιών, στερέωση των τοιχογραφιών του καθολικού, διαμόρφωση λιθόστρωτου στον περιβάλλοντα χώρο 55τ.μ. και ανακατασκευή κλιμάκων, ανακατασκευή της ράμπας στην είσοδο 40 τ.μ., αναβάθμιση υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (2 ηλεκτ. Πίνακες, φωτιστικά σώματα).

 

Επίσης τοποθετήθηκαν 4 μόνιμες πληροφοριακές πινακίδες και 1 επεξηγηματική του έργου.  Τέλος εκδόθηκε δίγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο 800 τεμ.

Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο μνημείο, καθίσταται δυσχερής λόγω του ανώμαλου εδάφους. Για τον λόγο αυτό, στο χώρο του παρκινγκ, προ της Α΄ πύλης, διαμορφώθηκε χώρος θέασης του μνημείου και τοποθετήθηκε μόνιμη πληροφοριακή πινακίδα με ενημερωτικό και φωτογραφικό υλικό, ώστε ο επισκέπτης ΑΜΕΑ να έχει μια συνολική εικόνα του μνημείου.

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, θα ορίσει ένα μόνιμο πρόγραμμα για την επισκεψιμότητα του μνημείου από το κοινό. Το μνημείο αποτελεί προορισμό για οργανωμένες επισκέψεις σε αυτό συλλόγων της ευρύτερης περιοχής.

 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών παραδόθηκε προς χρήση ένα μνημείο πλήρως στερεωμένο και αποκαταστημένο. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου απασχολήθηκε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό.