You are currently viewing Ο πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος επανέρχεται στους αφορισμούς και απαντά με σκληρό και αυστηρό τρόπο στον Αρκαλοχωρίου Ανδρέα

Ο πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιος επανέρχεται στους αφορισμούς και απαντά με σκληρό και αυστηρό τρόπο στον Αρκαλοχωρίου Ανδρέα

  • Reading time:1 mins read

Στο θέμα του  και των αντιδράσεων που υπήρξαν επανήλθε ο .

 

Ο Ιεράρχης κάνει λόγο για αγώνα που συνεχίζεται και χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου “αμαρτωλή”.

Παράλληλα, έστειλε επιστολή στον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Ανδρέα τον οποίον χαρακτηρίζει υβριστή

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Ζητώ την κατανόηση όλων υμών, όσοι επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, διότι θα επιμείνουμε στο θέμα του Αφορισμού. Και σήμερα δηλ. θα σας κουράσουμε, διότι θα σας απασχολήσουμε και πάλι με το ζήτημα αυτό. Δεν είναι θέμα αξιοπρέπειας, όπως εύκολα κάποιος θα μπορούσε να σκεφθεί Είναι ζήτημα αλλοιώσεως της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Η αλήθεια του Χριστού και η Διδαχή των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας δεν πρέπει να μολύνωνται με γνώμες ή και γνωμοδοτήσεις κάποιων Προσωπικοτήτων, δηλ. κοινωνικά ισχυρών προσώπων τα οποία θέλουν να αρέσουν στους ισχυρούς της ημέρας!

________Έτσι, λοιπόν, έπειτα από την αμαρτωλού περιεχομένου, δαιμονικής δε εμπνεύσεως, Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, κατά την οποίαν ο επιβληθείς Αφορισμός είναι “ανυπόστατος και ανίσχυρος ” με μεγάλη έκπληξη αναγνώσαμε ένα σχετικό άρθρο του Σεβ. Μητροπολίτου Αρκαλοχωρίου (της Κρήτης) κ.κ. Ανδρέα, ο Οποίος τυγχάνει και Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο: “Επισκόπηση: Μεταξύ Κορωνοϊού καί Αφορισμού”. Το άρθρο αυτό αρχικά δημοσιεύθηκε στη Romfea.gr την 25ην Μαΐου, έπειτα δε και στην Εφημερίδα “ΚΙΒΩΤΟΣ” της 4ης ‘Ιουνίου, (σελ. 30-31), το περιεχόμενο του οποίου όχι απλώς μας εξέπληξε, αλλά και βαθύτατα μας πλήγωσε!

________Έτσι, λοιπόν, η μάχη συνεχίζεται! “Θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνουν”, καθώς λέγει και η λαϊκή παροιμία! Με κανένα τρόπο δεν μπορούμε να χωνέψουμε τα υβριστικά και ανάδελφα, τα δαιμονικά, λόγια του Σεβασμιώτατου, ο Οποίος γράφει: “Η χάρις του Παρακλήτου δεν έχει σχέση με τα στεγανά ιδεολογικών σκοπιμοτήτων ή αγκυλώσεων. Άλλωστε τα δύο αυτά συνδέονται. Ο δε Νυμφίος της Εκκλησίας Χριστός τραυματίζεται βαθύτατα, όταν Τον εγκλωβίζουμε σε απνευμάτιστες ιδεοληψίες”!!!!

__________ Σεβόμενος τον εαυτό μου ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ να αφήσω αναπάντητη μια τόσο μεγάλη ύβρη! Ο Σεβασμιώτατος και εν Χριστώ Αδελφός μου κ. Ανδρέας με κατηγορεί δημοσίως, ότι “ετραυμάτισα τον Χριστόν, τον Νυμφίον της Εκκλησίας”!

_________Επειδή, λοιπόν, “πάσσαλος πασσάλω εκκρούεται” απάντησα στον Σεβασμιώτατο υβριστή μου με μια σκληρή, δυστυχώς πολύ σκληρή, επιστολή. Σας την παραθέτω, ζητώ δε την επιείκειάν σας και την προσευχήν σας.

_________Τέλος, από τον Σεβ. Μητροπολίτην Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέαν ζητώ να σέβεται τους Αδελφούς και Συλλειτουργούς του και μάλιστα τους ¨προβεβηκότας εις ηλικίαν”και αναλώσαντας τη ζωή τους στη Διακονία του Ευαγγελίου και του φρικτού Θυσιαστηρίου.
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αίγιον, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 08.06.2020

*********************

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Εν Αιγίω τη 16η Μαΐου 2020

Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου κλπ.
Κύριον κ. ΑΝΔΡΕΑΝ
Πολιτιστικόν Πολύκεντρον
703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

Ἐλλογιμώτατε καί Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ἐλλογιμώτατε, διότι ἀνήκετε εἰς τούς «σοφούς» τοῦ κόσμου τούτου, ὡς Καθηγητής τοῦ Α.Π.Θ.,
Σεβασμιώτατε, διότι ἀνήκετε εἰς τήν χορείαν τῶν ἐκλεκτῶν τοῦ Νυμφίου Χριστοῦ δούλων, ὁ Ὁποῖος, κατά τήν ἄκραν Αὑτοῦ ἀγαθότητα, ἐξελέξατο καί Ὑμᾶς καί ἐμέ τόν ἀνάξιον ὡς Ἐπίσκοπον, «εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ»!

Καί
Ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, διότι επιθυμῶ νά Σᾶς τονίσω τό ἀφιλάδελφον τῆς πρός με συμπεριφορᾶς Σας, καθώς τοῦτο, δηλ. τό ἀφιλάδελφον, ἐκφράζεται διά τῶν σκέψεων καί τῶν στοχασμῶν Σας, αἵτινες ἐμπεριέ-χονται εἰς τό ἄρθρον Σας μέ τίτλον: «Επισκόπηση: Μεταξύ κορωνοϊού καί αφορισμού», τό ὁποῖον ἐδημοσιεύθη χθές μόλις εἰς τήν ἠλεκτρονικήν Ἐφημερίδα «romfea.gr»”.
Ἐπιτρέψατέ μοι, λοιπόν, εἰς ἐμέ τόν ἀδαῆ καί ἀνάξιον, νά ἀντιτάξω τάς ἡμετέρας ταπεινάς σκέψεις καί ἀντιρρήσεις εἰς τό Ὑμέ-τερον ἄρθρον ὡς σοφοῦ Πανεπιστημιακοῦ Διδασκάλου, χρησιμοποι-ῶν τόν εὐθύν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου: «ἔστω δέ ὁ λόγος ὑμῶν τό ναί, ναί, οὔ, οὔ∙ τό δέ περισσόν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε΄, 37).

Ἐπιτρέψατέ μοι δέ νά ἀρχίσω τήν παροῦσαν ἀντιφώνησιν καί διαμαρτυρίαν μου μέ τόν Ὑμέτερον σοφόν λόγον, τόν ἐμπεριεχό-μενον εἰς τήν ἱστοσελίδα Σας:
«Στη διαδικτυακή περιήγηση συναντάμε το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, την αγάπη και το μίσος, τον Χριστό και τον αντίδικο, την Εκκλησία και την πλάνη»!!!!

Μετά πολλῆς προσοχῆς, λοιπόν, ἀνέγνωσα τάς σκέψεις καί τούς στοχασμούς Σας. Ἡ κεκαλυμμένη περιφρόνησις πρός ἕνα ταπεινόν ἐν Χριστῷ Ἀδελφόν Σας ἐκφράζεται τεχνηέντως μέν, πλήν ὅμως καί σαφῶς!
Ἰδού, λοιπόν, ἡ ἀπόδειξις:

«Ο Αφορισμός. Το ουράνιο και επίγειο επιτίμιο της πανδημίας του κορωνοϊού μας έθεσε σε εμπόλεμη κατάσταση. Κερδίσαμε τη μάχη. Αντί να δοξάζουμε οι χριστιανοί τον Θεό, αντί να προσευχόμεθα…..έχομε εισ-έλθει στον πειρασμό λογισμών και διαλογισμών….Ο πειρασμός έφθασε μέχρι την ανάγνωση αφορισμού για τους: Κυριάκο, Νίκη και Νικόλαο. Πρόκειται για αφορισμό που διαβάστηκε εκ του ασφαλούς. ….
Οι χαρισματικοί Άγιοι Γέροντες Πορφύριος, Παΐσιος…., οι Άγιοι σιωπούσαν, προέβλεπαν και προέλεγαν.
Και ερωτώ, γιατί όταν για όλους μας ξεκινούσε το πνευματικό επιτίμιο του κορωνοϊού, δεν έπεφτες (ἐννοείτε τήν ἀναξιότητά μου) σε προσευχή……Στη συνέχεια, γιατί ως χαρισματικός επίσκοπος, δεν ανέλαβες την ευθύνη….να μεταβείς σε Ορθόδοξη χώρα…..Η χάρις του Παρακλήτου δεν έχει σχέση με τα στεγανά ιδεολογικών σκοπιμοτήτων ή αγκυλώσεων…..Ο φωτισμός της Χάριτος του Παρακλήτου δεν εγκατέλειψε τον έχοντα την ευθύνη Πρωθυπουργό….».

Εἰς τό «σοφόν»(;;;;;) ὡς πρός τό περιεχόμενόν του Σημείωμά Σας μεταξύ των άλλων ἐμπεριέχεται καί ἡ ἀκόλουθος φρᾶσις:
«Ο δαίμονας, εκτός βέβαια και αν αρνιόμαστε την ύπαρξή του, πανηγυρίζει και με τους αφορισμούς της επισκοπικής μας εξουσιαστικής αυθεντίας. Εδώ όμως το ζήτημα είναι ἡ επίσκεψη, ο φωτισμός του Παρακλήτου».
Καί τώρα, Σεβασμιώτατε Ἱεράρχα τῆς Ὀρθοδοξίας καί σοφέ Πανεπιστημιακέ Καθηγητά κ.κ. Ἀνδρέα ἄς ἔλθωμεν εἰς τήν διερεύνησιν τῶν ὕπερθεν διατυπωθέντων ἰσχυρισμῶν Σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΠΡΩΤΗ:
Ὡς Ἐπίσκοπος ψεύδεσθε ἀσυστόλως καί ὡς Πανεπιστημιακός Καθηγητής διαστρέφετε τήν ἀλήθειαν, ὅταν γράφετε: «Οι χαρισματικοί Άγιοι Γέροντες Πορφύριος, Παΐσιος…., οι Άγιοι σιωπούσαν…..»

ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ:
Ἡ ἐλαχιστότης μου ἠρώτησε τόν Ἅγιον Παΐσιον, ἔλαβε δέ τήν ἑξῆς ἀπάντησιν:
«Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τόν ἀφορισμό………Και τελικά ποιοί κυβερνούν; Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση; ………Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι πρόγονοί μας από τούς τάφους. Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία, με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της, να πολεμείται από τούς ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μη μιλάμε; Είναι φοβερό! Αν οι Χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα»!!! ([1])

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ:
Γράφετε εἰς τό Σημείωμά Σας: «Ο δαίμονας, …. πανηγυρίζει και με τους αφορισμούς της επισκοπικής μας εξουσιαστικής αυθεντίας».

Σᾶς ἐρωτῶ ἐντίμως, ἀλλά καί ἀδελφικῶς: Πῶς γνωρίζετε, ὅτι ὁ δαίμων πανηγυρίζει, ἐπειδή ὁ ὑποσημειούμενος, χρησιμοποιῶν τήν ἐξουσιαστικήν αὐθεντίαν του, προέβη εἰς τόν Ἀφορισμόν «του Κυριάκου, της Νίκης καί τοῦ Νικολάου;», ὅπως ἐπί λέξει γράφετε; Συνομι-λεῖτε ἆραγε μέ τούς δαίμονες καί αὐτοί Σᾶς ἀποκαλύπτουν τίς σκέψεις των, τά μυστικά των, τόν πόνον των; ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ! Ἄρα καί πάλιν ψεύδεσθε, διότι βάζετε εἰς τό στόμα τῶν δαιμόνων λόγια, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό τήν φαντασίαν Σας καί τά ὁποῖα χρησιμο-ποιεῖτε ὡς βέλη κατά τοῦ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοῦ Σας!

Ἡ ἐλαχιστότης μου, λοιπόν, ὁμιλεῖ μέ τόν Ὅσιον Παΐσιον καί τό ἀποδεικνύει! Ὑμεῖς δέ, χωρίς νά τό ἀντιλαμβάνεσθε, γράφοντες, ὅτι «ο δαίμονας …πανηγυρίζει..», ἐμφανίζεσθε ὡς νά συνομιλεῖτε μέ τούς δαίμονας, συγχρόνως δέ καί ἐπιβεβαιώνετε, ὅτι με τόν ἐπιβληθέντα Ἀφορισμόν τά πρόσωπα αὐτά ἀπεκόπησαν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀπε- στερήθησαν τῆς ἀγκάλης τοῦ Θεοῦ καί, συνεπῶς, παρεδόθησαν εἰς τόν μισόκαλον Διάβολον, τοῦ ὁποίου τά σχέδια ὑπηρετοῦν! Ἔκλεισαν τούς Ναούς! Ἀπηγόρευσαν τήν τέλεσιν τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, κατήργησαν τό Πάσχα, εἰσήγαγον τήν πλάνην, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία μεταδίδει τόν ἰόν, διέλυσαν τήν Ἐκκλησίαν….!

Ὑμεῖς καί ὡς Ἐπίσκοπος καί ὡς Πανεπιστημιακός Διδάσκαλος, προφανῶς, ἐπικροτεῖτε ταῦτα πάντα, διό και ἐπισφραγίζετε τό ἀπα-ράδεκτον ἄρθρον Σας μέ τά λόγια:

«Άν όμως. …η δοκιμασία του κορωνοϊού επανέλθει, η συνεργασία Εκκλησίας-Πολιτείας, μέσα από την πρόσφατη εμπειρία μας, θα είναι χρησιμότατη για να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε το πνευματικό επιτίμιο του κορωνοϊού», δηλ. θά συνεχισθῇ τό κλείσιμον τῶν ἱερῶν Ναῶν κλπ. !!!!!
Ὅθεν, κατακλείων τήν παροῦσαν αἰχμηράν διαμαρτυρίαν μου, Σᾶς ἐρωτῶ: Ἀφοῦ ἀναγνωρίζετε τόν κορωνοϊόν «ως πνευματικό επιτίμιο», ἤ ὡς «ουράνιο και ἐπίγειο ἐπιτίμιο…», διατί δέν στρέφετε τά ὄμματα τῆς ψυχῆς Σας καί εἰς τόν Οὐρανόν;

Σᾶς εὐχαριστῶ, λοιπόν, διά τήν περιφρόνησιν καί Σᾶς συγχωρῶ ἐκ βάθους καρδίας! Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Μετ’ ἀδελφικῶν ἀσπασμῶν
(Υπογραφή)
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:
α) Ίεράν Ἐπαρχιακήν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης
Ἁγ. Μηνᾶ, 25 – 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
β) Ιστοσελίδα «romfea.gr»