You are currently viewing Ο πρόεδρος του Π.Ι.Σ. στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò óõíáíôçèçêå óçìåñá ìå ôçí Åéäéêç Ãñáììáôåá Áíáðôõîçò ê. Íéêç Äáíäïëïõ êáé ôïí Ðñïåóñï ôïõ Ðáíåëëçíéïõ Éáôéêïõ Óõëëïãïõ Áè.Åîáäáêôõëï Óôç öùôï ï Áñ÷éåðéóêïðïóò Éåñùíõìïò ìå ôïí Ðñïåäñï Èáí.Åîáäáêôõëï --ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Ο πρόεδρος του Π.Ι.Σ. στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

  • Reading time:1 mins read

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο συνοδευόμενος από τον Γενικό γραμματέα του Συλλόγου κ. Γεώργιο Ελευθερίου.

Ο πρόεδρος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πορεία της πανδημίας του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα, αλλά και στην πορεία του εμβολιασμού.

Φωτο: Χρ. Μπόνης

ΠΗΓΗ: ecclesia.gr