You are currently viewing Ο Αρχιεπίσκοπος στα εγκαίνια Μουσείου του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην Κοίμηση Αγίου Στεφάνου Αττικής- Δωρητής ο Άρχων Αθαν. Μαρτίνος

Ο Αρχιεπίσκοπος στα εγκαίνια Μουσείου του Μικρασιατικού Ελληνισμού στην Κοίμηση Αγίου Στεφάνου Αττικής- Δωρητής ο Άρχων Αθαν. Μαρτίνος

  • Reading time:4 mins read

 

Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα τα εγκαίνια του Μουσείου της Ενορία της Κοίμησης  Αγίου Στεφάνου Αττικής. Την ακολουθία του αγιασμού των εγκαινίων τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, ενώ παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Νιγηρίας κ. Αλέξανδρος από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ο οικείος Μητροπολίτης Κη­φι­σί­ας, Αμα­ρου­σί­ου, Ω­ρω­πού και Μα­ρα­θώ­νος κ. Κύ­ριλ­λος, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους και μέγαλος ευεργέτης της Εκκλησίας  κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, υπουργοί. εκπρόσωπος της Περιφέρειας, ο Δήμαρχος Διονύσου, κλήρος και λαός.

Το Μουσείο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου και φι­λο­ξε­νεί ευ­άριθ­μα εκκλησιαστικά, και όχι μόνο, κειμήλια που μετέφε­ραν οι πρό­σφυ­γες από τις αλησμόνητες πατρίδες (Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, Μικρά Α­σί­α, Πόντο – Καππαδοκία). Εικόνες, ιερά σκεύ­η, έγ­γρα­φα, βιβλία, φωτογραφίες και πλεί­στα άλλα τεκμήρια χρο­νο­λο­γού­με­να από τον 15ο αι­ώ­να, συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ελληνορθόδοξου στοι­χεί­ου και ιδίως της τοπικής κοινότητας του Α­γίου Στε­φά­νου, παρουσιάζοντας χρονολογικά και εννοιολογικά τόπους, πρόσωπα και γεγονότα που έμειναν χαραγμένα βαθιά στη μνήμη του λαού, από την πρώτη σκη­νή-να­ό της ε­νο­ρί­ας του 1924 έως το 2020 και τα εγ­καί­νι­α του νέ­ου να­ού.

Μετά τον αγιασμό και τους επίσημους χαιρετισμούς, ο Αρχιεπίσκοπος και ο κ. Μαρτίνος ο οποίος είναι ο κτίτωρ αυτού του έργου ,έκοψαν την κορδέλα στην είσοδο του Μουσείο και ακολούθησε ξενάγηση από τον Αρχιτέκτονα του Μουσείου και την Μουσειολόγο. Εν­τός του Μου­σεί­ου βρίσκε­ται άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νο με τον υ­πό­λοι­πο χώ­ρο, πα­ρεκ­κλή­σι­ο α­φι­ε­ρω­μέ­νο στον Ά­γι­ο Γρηγόριο Επίσκοπο Δέρ­κων, τι­μών­τας δι’ αυ­τού τον τό­πο κα­τα­γω­γής των προ­σφύ­γων της Κων­σταν­τι­νούπολης, από τα ιστορικά Δέρκα.

Παράλληλα, στον προαύλιο χώρο του ναού έλαβε χώρα μουσική εκδήλωση με παραδοσιακά όργανα από τις αλησμόνητες πατρίδες. Οι ερ­γα­σί­ες κα­τα­σκευ­ής και προ­ε­τοι­μα­σί­ας του χώ­ρου δι­ήρ­κη­σαν τρί­α χρό­νι­α και έγι­ναν με την αρω­γή του εν­τι­μό­τα­του κ. Αθα­να­σί­ου Μαρτίνου καὶ τὴν συν­δρο­μὴ της Πε­ρι­φέ­ρει­ας Ἀτ­τι­κής.

Το Μου­σεί­ο σχε­δι­ά­στη­κε καὶ α­να­πτύ­χθη­κε απὸ τον αρ­χι­τέ­κτο­να κ. Ἰ­ω­άν­νη Δέ­δε καὶ τὴν μου­σει­ο­λό­γο κ. Μάρ­θα Στρούμ­που. Τον γραφιστικὸ σχεδιασμὸ είχε η κ. Φωτεινὴ Πετράκη.

Με­τὰ τὰ Ἐγ­καίνι­α ο χώρος του Μου­σεί­ου θὰ δι­α­τε­θεί γι­α επι­σκέ­ψεις ενο­ρι­ών, σχο­λεί­ων, συλ­λό­γων και παν­τὸς ἐν­δι­α­φε­ρο­μέ­νου γι­ὰ τὸν πο­λι­τι­σμό μας.

 Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση για ένα έργο που θα μείνει στις επόμενες γενιές για να θυμίζει τις αλησμόνητες πατρίδες. Ψυχή του έργου αυτού ο Εφημέριος του ναού της Κοίμησης Πρωτοπρ.Χρυσοβαλάντης  Θεοδώρου.

🔺Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος

🔺Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Μ. ΤΖΟΥΜΑΣ