You are currently viewing Ο Απόστολος Παύλος τιμήθηκε “Αντίκρυ Χίου”

Ο Απόστολος Παύλος τιμήθηκε “Αντίκρυ Χίου”

  • Reading time:4 mins read

Μέ τήν βοήθεια καί τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἑορτασε τήν μνήμη τοῦ  Ἁγίου, Ἐνδόξου καί Πρωτοκορυφαίου Ἀποστόλου Παύλου, σέ ἀνάμνηση τῆς «ἐκεῖθεν διελεύσεως τοῦ Ἁγίου, κατά τήν τρίτην αὐτοῦ Ἱεραποστολικήν Περιοδείαν» (Πράξ. Κεφ. κ’) μέ τήν τέλεση τοῦ καθιερωμένου Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. ΜΑΡΚΟΥ, μέ τή συμμετοχή Ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί Ἱεροψαλτῶν τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Χίου «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛῼΔΟΣ»,  στήν Πλατεῖα Ναυτοσύνης τῶν Οἰνουσσῶν τήν Τρίτη 29ην Ἰουνίου 2021 καί ὥραν 19.00.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀκολούθησε ὁμιλία τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Δογματικῆς στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, διδάσκοντος καί στό Ἑλληνικό Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο, μέ θέμα: «Ἡ συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καί Χριστιανισμοῦ στόν Ἀπόστολο Παῦλο», ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων, εἶπε: «Πρᾶγμα παράδοξο, ὁ κοσμοπολίτης αὐτὸς Ἰουδαῖος τῆς Διασπορᾶς, Ρωμαῖος πολίτης καὶ Ἕλληνας, σκεπτόταν ἰουδαϊκὰ καὶ ἔγραφε ἑλληνικὰ κληρονομώντας στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν κόσμο κείμενα μὲ διαχρονικὴ πνευματικὴ καὶ λογοτεχνικὴ σπουδαιότητα. Τὰ κείμενα-ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου, ὅπως διασώζονται στὴν Καινὴ Διαθήκη, εἶναι τὰ ἀρχαιότερα χρονολογικὰ κείμενά της. Ἐὰν τὰ ἑνοποιήσουμε, δὲν εἶναι πάνω ἀπὸ ὀγδόντα σελίδες. Ὡστόσο, τέτοια εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ θεολογική τους πυκνότητα, ὥστε αὐτὲς οἱ συχνὰ ἐλλειπτικὲς καὶ σχεδὸν κοφτὲς φράσεις τοῦ Παύλου, ποὺ χαράχτηκαν μέσα στὸν πυρετὸ τοῦ κηρύγματος καὶ τῶν δοκιμασιῶν του ἀπὸ πόλη σὲ πόλη, εἴτε ὁδοιποροῦσε εἴτε ταξίδευε μὲ κάποιο πλοῖο – ἔτσι ἔπλευσε καθ’ ὁδὸν πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα μετὰ τὴ γ΄ περιοδεία του καὶ ἔφτασε ἐδῶ στὶς Οἰνοῦσσες, «ἀντικρὺ Χίου» (Πρ. 20,15) – καθόρισαν τὴ μετέπειτα ἐξέλιξη ὁλόκληρης τῆς θεολογίας, δηλαδὴ τῆς πίστης, τῆς λατρείας καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν ὁ Φίλων προέβη στὴν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης μέσα ἀπὸ τὰ σχήματα τοῦ Μέσου Πλατωνισμοῦ, ὁ Παῦλος ποὺ γνώριζε τὴν ἀλληγορικὴ μέθοδο καὶ τὴ στωικὴ σκέψη παραμένει πιστὸς στὴν ἰουδαϊκὴ παράδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Αὐτὸ ποὺ ὄντως ἀλλοιώνει τὴν ἑβραϊκὴ νοοτροπίατου εἶναι τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σταυρωθεῖς καὶ ἀναστάςΧριστος εἶναι μωρία γιὰ τοὺς Ἕλληνες καὶ σκάνδαλο γιὰ τοὺς Ἰουδαίους. Συνάμα, ὁ Χριστὸς ὡς ὑπέρβαση τοῦ Νόμου παρέχει τὴ δυνατότητα νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος πρὸς τὸν Ἑλληνισμό. Τοῦτο ὅμως δὲν γίνεται δίχως προϋποθέσεις, δίχως τὴν καλήν ἀλλοίωσιν καὶ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ».

Στή συνέχεια, ἐπεδόθησαν τά βραβεῖα τοῦ διαγωνισμοῦ καθώς ἐπίσης καί τά ἀναμνηστικά Διπλώματα συμμετοχῆς τῶν μαθητῶν τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Χίου στόν φιλολογικό καί καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τόν ὁποῖον διωργάνωσε καί ἐφέτος, γιά ἔνατη συνεχῆ χρονιά, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν σέ  συνεργασία μέ τόν Δῆμο Οἰνουσσῶν, τήν Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης καί τόν Σύλλογο «ΦΙΛΟΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» μέ θέμα: «Τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστός ἠλευθέρωσεν∙ στήκετε οὗν καί μή πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε»,(Γαλ.5,1).

Στήν Ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ καί στήν ἐκδήλωση πού ἀκολούθησε παρέστησαν  οἱ Πολιτικές καί Στρατιωτικές Ἀρχές τοῦ Νομοῦ καί πλῆθος κόσμου.

Στόν ἐφετεινό φιλολογικό καί καλλιτεχνικό διαγωνισμό γιά τόν Ἀπόστολο Παῦλο ἐβραβεύθησαν οἱ κάτωθι μαθητές τῆς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως Π.Ε.Χίου:

Δοκίμιο

Α΄ Βραβεῖο: Κατσάλα Εὐαγγελία, Γυμνάσιο Βροντάδου, Γ΄ Τάξη.

Β΄ Βραβεῖο: Παντελίδη Μαρκέλλα,4ο Γυμνάσιο Χίου, Γ΄ Τάξη.

Ποίημα

Α΄ Βραβεῖο:  Νεαμονίτης Λάμπρος, Γυμνάσιο Βολισσοῦ με Λυκειακές Τάξεις, Γ΄ Τάξη Γυμνασίου.

Β΄ Βραβεῖο:   Γαρρῆ Κωνσταντίνα, Γυμνάσιο Καλλιμασιᾶς, Α΄ Τάξη Γυμνασίου.

Ζωγραφική

Α΄ Βραβεῖο:  Κάτσουρας Σταῦρος, ΕΠΑΛ Οἰνουσσῶν, Β΄ Τάξη Λυκείου.

Β΄ Βραβεῖο:   Σύλλα Ἀγάπη, Γυμνάσιο Καλλιμασιᾶς,Β’ Τάξη Γυμνασίου.