You are currently viewing Κορυφώνονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά στη Δοβρά. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Κορυφώνονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον Άγιο Λουκά στη Δοβρά. (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

  • Reading time:1 mins read

Το απόγευμα της Τρίτης, 11ης Ιουνίου, στον πανηγυρίζοντα υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας τελέστηκε ο Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της Αποδόσεως του Πάσχα και εψάλη η Ιερά Παράκληση του Θαυματουργού Αγίου.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά γέμισε ασφυκτικά από ευλαβείς προσκυνητές, οι οποίοι προσήλθαν για να προσκυνήσουν αφενός την άφθαρτη χείρα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους για να συνεορτάσει με τον Θαυματουργό Άγιο και αφετέρου το χαριτόβρυτο Ιερό Λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού που θησαυρίζεται στην Αποστολική Μητρόπολη της Βεροίας. Η ηγιασμένη χείρα της Αγίας Μαρίας πρόκειται να αναχωρήσει την Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 12:30 μ.μ.

Νέες, νέοι, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά περίμεναν υπομονετικά εντός και εκτός του Ιερού Ναού για να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα, να ζητήσουν τη χάρη και την ευλογία των δύο Αγίων και να ευχαριστήσουν τον Άγιο Λουκά για τα πολυάριθμα θαύματα που επιτελεί καθημερινά.

Στην Ιερά Ακολουθία χοροστάτησε ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κηρύττοντας τον θείο λόγο ευχαρίστησε για ακόμη μία φορά τον Γέροντα Ελισσαίο και της αδελφότητα την Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρου για τη μεγάλη ευλογία, λέγοντας μεταξύ άλλων: Ἑορτάσαμε καί πανηγυρίσαμε σήμερα τή μνήμη τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, ἔχο­ντας φέτος καί μία ἰδιαίτερη καί μεγάλη εὐλογία: ἔχοντας στόν ἱερό μας ναό καί στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ἐκτός ἀπό τό ἱερό λείψανο τοῦ ἁγίου Λουκᾶ καί τό ἄφθαρτο ἱερό λείψανο, τήν χεῖρα, τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγ­δα­ληνῆς, τῆς μυροφόρου. Τό χέρι, δηλαδή, ἐκεῖνο τῆς πιστῆς μαθη­τρίας τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο ἔτεινε γιά νά ἀγγίξει τόν Διδάσκαλό της, τόν ἀναστημένο Χριστό, ὅταν τόν συνάντησε τό πρωί τῆς Ἀναστά­σεως στόν κῆπο τοῦ Ἰωσήφ, καί ἄκουσε ἀπό τά χείλη του τό, «Μή μοῦ ἅπτου», ἀλλά καί τήν ἐντολή του νά μεταφέρει τό μήνυμα τῆς Ἀναστάσεώς του στούς μαθητές του.

Ποιός ἦταν ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ὅμως ἀξιώθηκε ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή αὐτή τήν τιμή ἀπό τόν Κύριό μας, ἀπό τόν ἀναστημένο Χριστό;

Ἄς ἀκούσουμε τί λέγει γιά τίς ἁγίες μυροφόρες γυναῖκες καί τήν ἁγία Μαρία τή Μαγδαληνή ὁ ἅγιος μας, ὁ ἅγιος Λουκᾶς.

Αὐτές οἱ γυναῖκες, λέγει, οἱ μυρο­φόρες ἀγάπησαν μέ ὅλη τους τήν καρδιά τόν Κύριό μας καί τόν ὑπη­ρετοῦσαν. Φρόντιζαν γιά ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἀνάγκες του καί μαζί μέ τούς ἀποστόλους ἄκουαν τούς λόγους του. Μία ἐξ αὐτῶν, ἡ πρώτη καί πιό φλογερή, ἦταν ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή πού ὀνομάζεται καί ἰσαπόστολος.

Ὁ Κύριος, συνεχίζει ὁ ἅγιος Λου­κᾶς, ἤξερε ὅτι ἡ γυναικεία καρδιά εἶναι ἐξαιρετικά εὐαίσθητη καί γε­μά­τη ἀγάπη, ὅτι συλλαμβάνει ὅλα τά μεγάλα καί ἅγια μυστήρια πολύ πιό εὔκολα καί ἁπλά ἀπό ὅ,τι οἱ ἀνδρικές καρδιές πού εἶναι πιό σκλη­ρές. Καί ἡ καρδιά εἶναι τό ὄρ­γα­νο τῆς ἀνωτάτης γνώσεώς μας, τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τόν Θεό, καί ἡ γυναικεία καρδιά κατέχει σέ πολύ μεγάλο βαθμό αὐτή τήν ἱκα­νό­τητα.

Γι᾽ αὐτό καί δέν πρέπει νά ἀπο­ροῦ­με γιά τό γεγονός, γράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὅτι ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή του ἐμφανίσθηκε ἀρχικά στήν ἁγία Μαρία τή Μαγ­δαληνή καί στίς ἄλ­λες μυροφόρες καί μόνο μετά στούς ἀποστόλους. Γνώριζε ὅτι οἱ μαθητές του εἶχαν καρδιές ἀνδρι­κές καί ὅτι γι᾽ αὐτούς ἦταν δυσκο­λό­τερο νά προσλάβουν τήν ἀλή­θεια τῆς Ἀναστάσεώς του σέ σχέση μέ τίς μυροφόρες, καί γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο ἔγινε ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί οἱ ἄλλες μυροφόρες πρῶτες μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεώς του.

Βλέπουμε, λοιπόν, ποιός εἶναι ὁ λόγος αὐτῆς τῆς μεγάλης τιμῆς καί εὐνοίας τοῦ Χριστοῦ πρός τήν ἁγία Μαρία τή Μαγδαληνή, καί ποιός εἶναι ὁ τρόπος νά ἀξιωθοῦμε καί ἐμεῖς νά γινόμαστε μάρτυρες μεγά­λων καί θαυμαστῶν γεγονότων, τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ ὁ Θεός, ἐπιτελοῦν οἱ ἅγιοί μας.

Διότι, βεβαίως, ἡ Ἀνά­στα­ση τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας ἀξιώ­θηκε νά γίνει μάρτυς ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγ­δαληνή, εἶναι ἕνα μοναδικό καί ἀνε­πανάληπτο θαῦ­μα. Ἀλλά τά θαύ­ματα τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται. Γίνονται καθημερι­νά, γίνονται καί σήμερα. Θαῦμα δέν εἶναι ὅτι τό χέρι τῆς ἁγίας Μα­ρίας τῆς Μαγ­δα­ληνῆς παραμέ­νει ἄφθαρτο εἴκοσι αἰῶνες τώρα; Θαύματα δέν εἶναι αὐτά τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ ὁ ἅγιος Λου­κᾶς ὄχι μόνο ἐδῶ στόν ναό του, ἀλλά σέ ὅλο τόν κόσμο; Σέ ἀνθρώ­πους πού ἐπικα­λοῦνται τή βοήθειά του, ἀλλά καί σέ πολλούς οἱ ὁποῖοι οὔτε κἄν τόν γνωρίζουν. Κι ὅμως, ὁ ἅγιος Λου­κᾶς τούς ἐπισκέπτεται στά νοσο­κομεῖα, στά χειρουργεῖα καί τούς θεραπεύει, ὅπως οἱ ἴδιοι ὁμολο­γοῦν, ὅταν στή συνέχεια βλέ­πουν τήν εἰκόνα του καί ἀνα­γνωρίζουν τή μορφή του καί λέ­γουν ὅτι τόν εἶδαν μέσα στό χει­ρουργεῖο μέ τήν ἰατρική στολή.

Γίνονται θαύματα καί στίς ἡμέρες μας, καί τά θαύματα αὐτά εἶναι ἀπό­δειξη καί συνέπεια τῆς Ἀνα­στά­­σεως τοῦ Κυρίου μας, τήν ὁποία ἑορτάζαμε ὅλο αὐτό τό διάστημα τῶν σαράντα ἡμερῶν καί αὔριο θά ἑορτάσουμε τήν ἀπόδοση τῆς μεγά­λης αὐτῆς ἑορτῆς, τήν ὁποία πρώ­τη ἐκήρυξε στούς ἀποστόλους καί στόν κόσμο ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγ­δα­ληνή, ἡ μυροφόρος καί μαθήτρια τοῦ Κυρίου μας.

Γίνονται θαύματα, ἀρκεῖ οἱ ψυχές μας νά εἶναι δεκτικές, ὅπως εἶπε ὁ ἅγιος Λουκᾶς, σάν τῆς ἁγίας Μα­ρίας τῆς Μαγδαληνῆς, γιά νά δεχό­μα­στε τά θαύματα, γιά νά τά κατα­νοοῦμε καί νά ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό, ὅπως ἔκανε καί ἐκείνη, τῆς ὁποίας εἴχαμε τήν εὐλογία νά προσκυνήσουμε καί νά ἀσπασθοῦ­με τό χέρι της μαζί μέ τόν τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας.

Ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε τίς καρδιές μας μαλακές καί εὐαί­σθητες, ὅπως ἦταν ἡ καρδιά τῆς ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ἀλλά καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ, τοῦ ἰατροῦ καί θαυματουργοῦ, καί ὄχι σκληρές σάν πέτρα, γιά νά μποροῦ­με νά ἀντιλαμβανόμεθα καί ἐμεῖς τά μυστήρια τοῦ Θεοῦ καί νά ἀπο­λαμβάνουμε τή συνάντηση μαζί του καί τή χάρη του, ὅπως καί ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή ἀλλά καί ὁ ἅγιος Λουκᾶς, ὁ ὁποῖος μέ τήν πολλή του ἀγάπη γιά τόν Χριστό παρά τίς διώξεις καί τίς φυλακίσεις, παρά τίς ταπεινώσεις τίς ὁποῖες ἐδέχθη, ὄντας ἀρχιερεύς καί καθηγητής Πανεπιστημίου, δέν ὑποχώρησε. Ἀγωνίσθηκε, φορώντας τό τίμιο ράσο του μέσα στήν ἀθεΐα πού ἐπικρατοῦσε τότε στή Ρωσία, νά ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι μαθητής τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό καί τόν ὁμολογοῦσε καί μέ τή ζωή του καί μέ τήν ἐμφάνισή του.

Ἄς ἔχουμε τίς εὐχές καί τοῦ ἁγίου Λουκᾶ καί τῆς ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς τῆς μυροφόρου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ