You are currently viewing Η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στην Ι. Μ. Ιερισσού

Η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στην Ι. Μ. Ιερισσού

  • Reading time:1 mins read

Στίς 7 καί 8 τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας πανηγυρίζει τό Γενέθλιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Μητρός τοῦ Κυρίου μας μέ κάθε μεγαλοπρέπεια. Πρόκειται οὐσιαστικά γιά τό ξεκίνημα, δηλαδή τήν ἐκκίνηση τῆς σωτηριώδους Ἁγιοτριαδικῆς ἀποφάσεως γιά τήν ἐπανάκαμψη τοῦ ἀνθρωπίνου γένους στό προπτωτικό του κάλλος καί τήν ἐπιστροφή τοῦ ἀνθρώπου στό κλῖμα του, τόν Παράδεισο, τήν Ἐδέμ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποτέ δέν τιμᾶ καί δέν ἑορτάζει τά γενέθλια τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἀντιθέτως τιμᾶ ήν ἡμέρα τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἁγίου πού φέρει κάθε χριστιανός. Ὅμως αὐτῆς τῆς προθέσεώς της ἐξαιροῦνται τά πρόσωπα πού μετέχουν στή κατά Χριστόν Οἰκονομία, στά μεγαλεῖα δηλαδή πού ἔπραξε ὁ Θεός στό πρόσωπο καί μέ τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Δηλαδή, τιμᾶ τά γενέθλια τοῦ Χριστοῦ μας, τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Προδρόμου, ὅσων προσωπικά ἐπελέγησαν γιά νά σαρκώσουν καί νά πραγματώσουν τό σεσιγημένο Μυστήριο τῆς Ἐνσαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τό μαγευτικό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Σταγείρων, τό λεγόμενο Παναγία ἡ Σπηλαιώτισσα καί προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ. Τόν ὑπεδέχθησαν ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Γιαννούλης καί οἱ Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐστράτιος Λιασῆς καί π. Εὐθύμιος Μαρμαλίδης.

Τόν ὅλο χῶρο τοῦ Ἐξωκκλησίου ὑπερεπλήρωσαν οἱ χριστιανοί μας τιμῶντας τήν Προστάτιδά τους, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο κ. Στέλιο Βαλιάνο, τούς Ἀντιδημάρχους κ. κ. Νικόλαο Αὐγερινό καί Νικόλαο Κεφαλᾶ, τήν Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Κατερίνα Ζωγράφου, τόν Πρόεδρο τῆς Δημοτικῆς Κοινωφελοῦς Ἐπιχείρησης Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, τήν Πρόεδρο τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς Α΄βάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Εὐγενία Γιαννούση, τούς Προέδρους τῶν Κοινοτήτων Σταγείρων κ. κ. Δημήτριο Φαναρᾶ καί Στρατονίκης Νικόλαο Ἀντωνίου.

Τήν κυριώνυμο ἡμέρα ὁ Σεβασμιώτατος ἀκολουθούμενος κάι πάλι ἀπ’ τόν Διάκονό του προέστη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Ἱερισσοῦ. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν οἱ Παν. Ἀρχιμ. π. Ἰγνάτιος Ριγανᾶς Πρωτοσύγκελλος, π. Βαρθολομαῖος Χατζόγλου, π. Εὐθύμιος Μαρμαλίδης, ὁ Αἰδ. Πρωτ. π. Ἰωάννης Καραγιάννης στατιωτικός ἱερεύς καί οἱ Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωάννης Ἀγγελίδης, π. Βασίλειος Ἀνυφαντῆς καί ὁ ἐκλέκτός καί λίαν ἀγαπητός στόν Ἐπίσκοπόν μας Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ π. Μακάριος Ζωνάρας. Καί πάλι ὁ Λαός ὑπερεπλήρωσε τόν Καθεδρικό τῆς Παναγίας μας, τόν ὁποῖο εὐπρέπισε μέ παραδοσιακό μεράκι ὁ π. Μακάριος, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Δήμαρχο κ. Στέλιο Βαλιάνο, τούς Ἀντιδημάρχους κ. Ἀλέξιο Ἀντωνίου, κ. Νικόλαο Αὐγερινό, τήν Πρόεδρο τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Μαρία Ἐνεχηλίδου, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Βασίλειο Καλαϊτζῆ, τόν Λιμενάρχη Ἱερισσοῦ κ. Εὐθύμιο Πέτρου, τήν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Περιβάλλοντος κ. Εἰρήνη Μάρκου κ. α.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του στάθηκε στό γεγονός ὅτι στό τροπάριο τῆς ἡμέρας ἡ Ἐκκλησία διατυμπανίζει τή Χαρά Της ἐπί τῷ Γενεσίῳ τῆς Θεοτόκου. Τιμᾶ δηλαδή τήν Παναγία, τήν ἁγνή Κόρη τῆς Ναζαρέτ, γιατί ἡ γέννησή Της σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη τῆς κατά Χριστόν Οἰκονομίας, τῆς ἔνσαρκης δηλαδή παρουσίας τοῦ Κυρίου μας στά γήϊνα. Τό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα ἀπό τήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Ἁγιοτριαδικός Θεός ἀπέστειλε τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος γιά νά σαρκωθῆ στά γήϊνα: “ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός… ” (Γαλ. δ΄ 4), ἐβοήθησε τόν ὁμιλητή ὥστε νά γίνη ἀντιληπτό ὅτι “πολυμερῶς καί πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός … ” (Ἑβρ. α΄, 1) ὡμίλησε στούς ἀνθρώπους γιά τήν ἐπερχόμενη σωτηρία τους μετά τήν πτώση, ἀλλά τώρα ἔφθασε ὁ καιρός ὁ Θεός νά γίνη ἄνθρωπος γιά νά ὁδηγήση καί πάλι τόν ἄνθρωπο στόν Πατέρα του.

Μάλιστα ὁ Δεσπότης ἀνέφερε χωρία ἀπό τήν τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί ἀντιστοίχως τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὅπου κατά τήν Εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς γίνεται λόγος ἐκτενῆς γιά τό Πρωτευαγγέλιο καί τήν πραγμάτωσή του μέ τήν ἐνοίκηση τοῦ Κυρίου μας στά σπλάγχνα τῆς Θεοτόκου. Καί κατέληξε ὁ Ἐπίσκοπός μας λέγοντας ὅτι “ἡ Θεοτόκος εἶναι ἡ ὑπάκουη διακονία ἀπό μέρους τοῦ ἀνθρώπου στό προαιώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία κόσμου καί ἀνθρώπου καί κυρίως ἡ ὑπάκουη ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί ἡ συνεργία του στή Θεοενσάρκωση, στή μέ σάρκα καί ὀστᾶ Παρουσία τοῦ Θεοῦ στή γῆ, γιά νά ἀνέβη ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό.”

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ