You are currently viewing Η 1η Εγκύκλιος του Μητροπολίτη κ. Ειρηναίου για τη διενέργεια του Εράνου της Αγάπης

Η 1η Εγκύκλιος του Μητροπολίτη κ. Ειρηναίου για τη διενέργεια του Εράνου της Αγάπης

  • Reading time:1 mins read

Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας Εἰρηναῖος πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὲς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί

Προετοιμαζόμαστε νὰ ζήσουμε πνευματικὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων. Ὅλος ὁ κόσμος θὰ γιορτάσει τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ δεύτερου προσώπου τῆς ἁγίας Τριάδος τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ποὺ μόνο ἀπὸ ἀγάπη στὸν ἄνθρωπο ἦρθε στὴ γῆ, ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ λυτρώσει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τὸν ἀνεβάσει στὸν οὐρανό. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διδάσκει ὅτι τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης εἶναι ν’ ἀγαπᾶμε χωρὶς ὅρια. Ἡ λέξη καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἀγάπης ἔχει παρεξηγηθεῖ στὴν ἐποχή μας. Γίνεται πολὺς λόγος γιὰ τὴν ἀγάπη ἀλλὰ τὸ περιεχόμενο τῆς λείπει ἀπὸ τὴν καρδιά μας.  Εἶναι τὸ δυνατὸ καὶ κορυφαῖο αἴσθημα τῆς ζωῆς μας ποὺ ἂν ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τὸν Χριστὸ τότε βιώνεται ὡς ἐγωκεντρικὴ κατάσταση ποὺ διαλύει τὴν μέγιστη ἀρετὴ τῆς ἀγάπης. Δόξα τὸν Θεὸ στὴν περιοχή μας, τῆς Φλωρίνης , τῆς Ἐορδαίας, τοῦ Ἀμυνταίου καὶ τῶν Πρεσπῶν ἔνιωσα ἀπὸ τὴν πρώτη ὥρα τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα, τὴν πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ τὴν ἀρχοντιὰ τῶν κατοίκων. Ἡ πηγαία ἀγάπη τῶν Χριστιανῶν μας, ἐμπνέει τὴν τοπική μας ἐκκλησία νὰ λειτουργεὶ μέχρι σήμερα, ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια ἀλλὰ καὶ νὰ σχεδιάζει γιὰ αὔριο, συσσίτια, Ἐνοριακὰ Φιλόπτωχα ταμεῖα, Κεντρικὸ Φιλόπτωχο ταμεῖο, ἔκτακτες ἐπιχορηγήσεις σὲ ἀσθενεῖς γιὰ ἔξοδα νοσηλείας ἢ φαρμακευτικῶν ἀγωγῶν. Σὲ πολλοὺς ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφούς μας ἐνισχύει μὲ καύσιμη ὕλη, μὲ πληρωμὲς λογαριασμῶν μὲ διανομὲς προϊόντων. Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἔργα δικά σας μέσα ἀπὸ τὴν τοπική μας Ἐκκλησία, ποὺ ἐξυπηρετοὺν καὶ καλύπτουν τὶς δικές σας ἀνάγκες καὶ δίνουν ἀξιοπρέπεια στοὺς δικοῦ σας ἀνθρώπους.

Γι’ αὐτὸ ἀπευθύνομαι σήμερα σὲ ὅλους σας. Δὲν προσπαθὼ νὰ σᾶς πείσω ἐπειδὴ ἀκόμα δὲν μὲ γνωρίζετε. Οἱ ἡμέρες τῶν ἅγιων Χριστουγέννων δίνουν τὴν δυνατότητα σὲ ὅλους μας νὰ προσφέρουμε κάτι περισσότερο στοὺς δικούς μας ἀνθρώπους ποὺ χρειάζονται τροφὴ ἢ χρήματα, ἡ νοσηλεία ἢ πάνω ἀπὸ ὅλα τὴν ζεστασιὰ καὶ τὴν φροντίδα τὴν δική μας. Ἂς γίνομε ἐμεὶς γιὰ τοὺς συμπατριῶτες μας, τοὺς ἀδελφούς μας ποὺ ἔχουν ἀνάγκη ἡ θεραπεία γιὰ τὴν πληγωμένη ἀξιοπρέπειά τους, τὸ χαμόγελο γιὰ τὸν βουβὸ πόνο τους ἡ γιατρειὰ στὴν ξαφνικὴ ἀσθένεια τους, ἡ στήριξή τους στὸ ἐπαχθὲς οἰκονομικὸ δάνειο τους, ἡ παρέα στὴν μοναξιά τους.

Γιὰ αὐτοὺς τοὺς λόγους δὲν δυσκολευόμαστε νὰ σᾶς ζητήσουμε νὰ συμμετέχετε καὶ νὰ ἐνισχύσετε τὸν ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ χωριὰ στὶς 17 Δεκεμβρίου και ἀπὸ 18 ἕως καὶ 19 Δεκεμβρίου στὶς πόλεις.

Σᾶς παρακαλὼ ὁλόψυχα μὴν ἐνοχληθεῖτε, μὴν στεναχωρηθεῖτε. Ὁ Χριστὸς θὰ μᾶς ἀνταποδώσει στὸ πολλαπλάσιο ἀκόμη καὶ τὴν ἐλάχιστη συμβολή μας στὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης.

Μὲ εὐχαριστίες καὶ εὐλογίες πρὸς ὅλους σας.

Με εὐχὲς γιὰ καλὰ Χριστούγεννα με κέντρο το Χριστό.

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ