You are currently viewing Φθιώτιδος Συμεών: «Ἡ ἀκοινωνησία, πού μᾶς ἐπεβλήθη κατ᾿ οἰκονομίαν ,ἕνεκα ἀνωτέρας βίας, ἄς ἀποτελέσει ἕνα ἰσχυρό μάθημα»

Φθιώτιδος Συμεών: «Ἡ ἀκοινωνησία, πού μᾶς ἐπεβλήθη κατ᾿ οἰκονομίαν ,ἕνεκα ἀνωτέρας βίας, ἄς ἀποτελέσει ἕνα ἰσχυρό μάθημα»

  • Reading time:1 mins read

Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί ἐν Χριστῷ.

Σέ συνέχεια τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 2/341/12.3.2020 ἡμετέρας Ἐγκυκλίου, μέ θέμα «Ἄμεσα πρακτικά μέτρα ἐναρμόνισης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί τῶν ἑποπτευομένων ὑπό αὐτήν Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων μέ τίς ὁδηγίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», στήν ὁποία μεταξύ τῶν ἄλλων τονίσαμε, ὅτι «εἴμαστε σέ ἑτοιμότητα καί ἐγρήγορση γιά ὁποιαδήποτε νεότερη ὁδηγία» καί κατόπιν τοῦ ὑπ΄ ἀριθ. πρωτ. 1371/619/ 17.3.2020 Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὁποίου διαβιβάζεται εἰς ἅπαντα τά Ἐκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα πρός ἐφαρμογή καί ἐκτέλεση ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. 2867/Υ1 Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως καί Ὑγείας κ. Βασιλείου Κικίλια (ΦΕΚ 872/Β΄/16.3.2020), μέ θέμα «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020», την ὁποία σᾶς διαβιβάζουμε συνημμένως, ὁρίζουμε τά κάτωθι:

Α. Ἐντελλόμεθα τήν πιστή τήρηση τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης, ὅλων τῶν σημείων αὐτῆς, μέ εὐθύνη τῶν ἀσκούντων κατά νόμον τήν διοίκηση τῶν οἰκείων Ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων (Ἱερῶν Ναῶν, Ἱερῶν Μονῶν, Ἱερῶν Παρεκκλησίων, ἑκκλ. Ἱδρυμάτων κλπ).

Β. Σέ ἐφαρμογή τῆς παραγράφου 6 (τοῦ μοναδικοῦ ἄρθρου) τῆς προμνημονευθείσης Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης, στήν Μητρόπολή μας, καί μόνο στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας, στήν Καθέδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, θά ἔχουμε τίς ἑξῆς Ἱερές Ἀκολουθίες:

•     Παρασκευή 20.3.2020, ὥρα 18:30, Ἀκολουθία Γ΄ Χαιρετισμῶν.

•     Κυριακή 22.3.2020, ὥρα 7:30 π.μ., Θεία Λειτουργία (Γ΄ Νηστειῶν – Ἑορτῶν

Σταυροπροσκυνήσεως καί Φθιωτῶν Ἁγίων).

•     Τετάρτη 25.3.2020, ὥρα 7:30, Θεία Λειτουργία ἑορτῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς

Θεοτόκου-Δοξολογία Ἐθνικῆς ἐπετείου.

•     Παρασκευή 27.3.2020, ὥρα 18:30, Ἀκολουθία Δ΄ Χαιρετισμῶν.

•  Κυριακή 29.3.2020, ὥρα 7:30 π.μ. Θεία Λειτουργία (Δ΄ Νηστειῶν – Ἰωάννου

Κλίμακος).

«ἀποκλειστικά πρός τό σκοπό μετάδοσης ἀπό ἐθνικῆς ἤ τοπικῆς ἐμβέλειας τηλεοπτικό ἤ ραδιοφωνικό μέσο, μέ τήν παρουσία τοῦ ἀπολύτως ἀναγκαίου προσωπικοῦ τοῦ μέσου».

Κατά συνέπεια, οἱ συγκεκριμένες Ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί θά μεταδοθοῦν καί τηλεοπτικά καί ραδιοφωνικά. Προς διευκόλυνση δέ τῶν πιστῶν θά ὑπάρξει ἐπανάληψη τῆς ἀναμεταδόσεως σέ ὧρες, πού θά ἀνακοινωθοῦν ἀπό τά ἀντίστοιχα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα, τά ὁποῖα ἐκ τῶν προτέρων εὐχαριστῶ γιά τήν εὐγενή τους διάθεση νά μεταδώσουν τίς σχετικές ἀκολουθίες.

Γιά ὁποιαδήποτε ἀπορία ἤ διευκρίνιση, σχετικά μέ τήν ἐφαρμογή τῆς Κοινῆς Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης, παρακαλοῦμε νά ἐπικοινωνεῖτε μέ τά ἁρμόδια πρός τοῦτο ὑπηρεσιακά πρόσωπα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἤτοι τόν ἅγιο Πρωτοσύγκελλόμας, π. Ἄγγελο Ἀνθόπουλο καί τόν ἅγιο Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπό μας, π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη.

Ἀγαπητοί μου Πατέρες.

Ἀδελφοί μου καί Συλλειτουργοί μου.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.

Σᾶς ἐπαναλαμβάνω τά ὅσα σᾶς ἔγραψα στήν τελευταία Ἐγκύκλιό μου λίγες μέρες πρίν:

«Ἡ προσωρινή ὅμως ἀπουσία μας ἀπό τόν Ναό δέν θά πρέπει καί νά μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν προσευχή, τήν νήψη καί τήν ἡσυχία. Οἱ μοναχοί καί οἱ μοναχές εἶναι ἕνα καλό παράδειγμα γιά μᾶς. Ὅποτε δέν ἔχουν Ἱερέα γιά τις Ἀκολουθίες τους, τίς «τελοῦν» μέ τό «Δι΄ εὐχῶν» καί μέ τό κομποσχοίνι λέγοντας τήν «εὐχή» τοῦ Ἰησοῦ, δηλαδή τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν» και ἄλλες προσευχές καί ἰκεσίες, ὅπως την Παράκληση, τό Ἀπόδειπνο, τούς Χαιρετισμούς, τό Ψαλτῆρι καί ἄλλα. Εὐκαιρία λοιπόν, γιά ὅσους δέν θά προσέλθουν στούς Ναούς, γιά ἐσωτερική ἡσυχία καί ἐπιστροφή στό «ταμεῖον» μας, στό κελλάκι μας.

Ἄς ἀνάψουμε τό καντηλάκι μας, τό θυμίαμά μας καί ἄς προσευχηθοῦμε. Καί ἄς παρακαλέσουμε τόν Θεό σύντομα νά βρεθοῦμε καί πάλι στό Ναό, γιά να προσευχηθοῦμε ὅλοι μαζί.

Εἶναι εὐκαιρία νά ρίξουμε καί κανένα δάκρυ μετανοίας γιά τίς φορές, πού ἐνῶ ἤμασταν ὑγιεῖς καί ὅλα ἔβαιναν καλῶς δέν πηγαίναμε στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ μπορούσαμε. Καιρός μετανοίας, ἀδελφοί μου!».

Ἀδελφοί μου.

Γιά τίς ἁμαρτίες μας, γιά τά λάθη μας, γιά τίς ἀστοχίες μας, γιά τις φορές, πού μεταλάβαμε ἀναξίως τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, τούτη την ὥρα δοκιμάζουμε τήν ὁδύνη τῆς προσωρινῆς  στερήσεως τῆς κοινῆς λατρείας καί μυστηριακῆς ζωῆς.

Εὐκαιρία, λοιπόν, καθώς εἴμαστε ἔγκλειστοι στά σπίτια μας, νά ξαναδοῦμε λίγο τήν ζωή μας, νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τόν βίο μας καί νά προσευχηθοῦμε ὡς οἱ Τρεῖς Παῖδες, οἱ ἐν καμίνῳ: «ἡμάρτομεν καί ἠνομήσαμεν ἀποστάντες ἀπό σοῦ, καί ἐξημάρτομεν ἐν πᾶσιν καί τῶν ἐντολῶν σου οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδέ συνετηρήσαμεν οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλω ἡμῖν ἵνα εὖ ἡμῖν γένηται…» (Δανιήλ Γ΄, Προσευχή Ἀζαρίου 5-6).

έν εἶναι καιρός γιά ἐχθροπάθειες, γιά πόλωση, γιά διχασμούς. Εἶναι καιρός μετανοίας, ἐγρηγόρσεως καί ἀνανήψεως. Ἡ ἀκοινωνησία, πού μᾶς ἐπεβλήθη κατ᾿ οἰκονομίαν ἕνεκα ἀνωτέρας βίας, ἄς ἀποτελέσει ἕνα ἰσχυρό μάθημα γιά την νέα πορεία τῆς ζωῆς μας, μετά τό τέλος τῆς μεγάλης δοκιμασίας, πού διανύουμε, καί ἡ ὁποία ἐλπίζω, εὔχομαι καί προσεύχομαι ἔντονα νά ἔχει συντομότατα αἴσιο τέλος.

Ἀδελφοί μου:

«Πάντοτε χαίρετε,  ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς.

Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.

Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν· ἀμήν.» (Α΄ Θεσσ. 16-18,23, 28)

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη, μέ εὐθύνη καί πόνο ψυχῆς.

Ὁ Ἐπίσκοπος τῆς καρδιᾶς σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Φθιώτιδος Συμεών