You are currently viewing Ἀφιέρωσις Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ στούς ὁρκοδοτήσαντας μουσουλμάνους βουλευτάς καθώς καί στούς αὐτουργούς τῆς ἀνιδρύσεως καί ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό.

Ἀφιέρωσις Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ στούς ὁρκοδοτήσαντας μουσουλμάνους βουλευτάς καθώς καί στούς αὐτουργούς τῆς ἀνιδρύσεως καί ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στό Βοτανικό.

  • Reading time:1 mins read

Του Σεβ. Πειραιώς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μέ τήν παρουσίαση ἀπό τήν τηλοψία τῆς ὁρκοδοσίας τοῦ νέου Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου ἀκούστηκε, ὅπως ἐπιτάσσει ἡ Δημοκρατία, καί ἡ ὁρκοδοσία τῶν τριῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων Βουλευτῶν «στό ὄνομα τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ καί τοῦ μόνου Προφήτου Αὐτοῦ Μωάμεθ». Τό γεγονός αὐτό ταυτόχρονα μέ τήν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν ἀνεγέρσεως τοῦ νέου Ἰσλαμικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα, στή γῆ τῆς ὁποίας κύλισε ποταμηδόν τό μαρτυρικό αἷμα τῶν ἁγίων ἐνδόξων Νεομαρτύρων Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας καί Μιχαήλ Πακνανᾶ ἀπό τούς σφαγεῖς ὁμοπίστους τῶν σημερινῶν μουσουλμάνων, γιά νά διατηρήσωμε τήν ἐθνική μας αὐτοσυνειδησία καί τήν πνευματική μας ἰδιοπροσωπία καί νά μήν εἴμεθα σήμερα τό ὑπόλοιπο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τουρκίας, γνωστοῦ ὄντος, ὅτι ὅποιος στά τέσσερα μαῦρα ἑκατόχρονα τῆς σκλαβιᾶς στούς ἰσλαμιστές ὀθωμανούς ἐξισλαμίζετο, ταυτόχρονα καί ἐκτουρκίζετο, μέ παρακινεῖ νά ἀφιερώσω τίς κατωτέρω Σοῦρες(Κεφάλαια) τοῦ Κορανίου στούς τρεῖς Ἕλληνες Μουσουλμάνους Βουλευτάς ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσους ἐνομοθέτησαν, συνήργησαν καί συνέπραξαν σέ αὐτό τό ἀνοσιούργημα κατά τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος καί τό ἀφιερώνω γιά νά καταδείξω τήν ἀλήθεια γιά τήν προσωπικότητα τοῦ δῆθεν μοναδικοῦ Προφήτη πού τεχνηέντως ἀποσιωπᾶται γιά νά ἐξάγη κάθε καλῆς προαιρέσεως ἄνθρωπος τά συμπεράσματά του. Προλαμβάνω τούς λογῆς λογῆς «δικαιωματιστές», τούς δῆθεν ὑπερασπιστές τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πού ὅπως δημοσιοποιεῖται χωρίς νά διαψεύδεται,χρηματοδοτοῦνται ἀφειδῶς ἀπό τό Open SocietyFoundation σέ συνεργασία μέ τό European NetworkAgainst Rasism (ENAR) τοῦ σκοτεινοῦ σκιώδους παγκοσμίου οἰκονομικοῦ παίκτου, καθώς καί ἀπό τίς Σουνιτικές Κυβερνήσεις Σαουδικῆς Ἀραβίας, Ὀμάν καί Κατάρ, πού δαπανοῦν δισεκατομμύρια δολλάρια γιά νά ἐμπεδοθεῖ καί νά ἐπικρατήσει στούς «χρησίμους ἠλιθίους» ὁ ὅρος «ἰσλαμοφοβία» ὡς δῆθεν ἐκδήλωση ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας, ὅτι ἐκ τοῦ Κορανίου μεταφέρω ἁπλῶς τά κείμενα πού καταδεικνύουν τήν προσωπικότητα τοῦ δῆθεν Προφήτη, χωρίς ἰδικές μου κρίσεις καί ὅτι δυσμενής διάκριση εἰς βάρος τῆς θρησκευτικῆς καί ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπίας εἶναι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία νά καταστρατηγεῖ τήν ἀρχή τῆς ἰσότητας καί νά ἀνιδρύει, συντηρεῖ καί ἀνοικοδομεῖ μέ χρήματα τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ἕναν λατρευτικό χῶρο μιᾶς θρησκευτικῆς παραδοχῆς, πού ἐπί τέσσερις αἰῶνες βίασε, κατακρεούργησε καί δολοφόνησε τό λαό μας.

Ἀντιλαμβανόμεθα ὅλοι ὅτι ἡ ἀπελθούσα Κυβέρνιση ΣΥΡΙΖΑ πού ποτέ δέν ἔκρυψε ὅτι ἐμφορεῖτο ἀπό διεθνιστικά προτάγματα εἶχε ἐργαλειοποιήσει καί τό συγκεκριμένο θέμα -ἀπόδειξι ἡ φιέστα τοῦ ἀπελθόντος Ὑπουργοῦ κ. Γαβρόγλου- στή μεθόδευση γιά τήν ἀποδόμηση τῆς ἐθνικῆς μας ἰδιοπροσωπείας συστατικό στοιχεῖο τῆς ὁποίας εἶναι καί τό ὁμόθρησκον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, κατά τόν πολύ Ἠρόδοτον. Ἄλλωστε ἡ ἄτεχνη καί δόλια μεθόδευση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στό οὐδετερόθρησκο Κράτος μας ὅπως προβλέπει τό ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος, πού ἐνεργῶς προστατεύει κάθε γνωστή θρησκεία καί κατοχυρώνει τήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως νά γκρεμίση δικαιοπολιτικά τό κανονιστικό περιεχόμενο τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος, πού ρυθμίζει τίς σχέσεις Ἐκκλησίας–Πολιτείας καί Πολιτείας–Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποδεικνύει πληρέστατα τά ἀνωτέρω.

Ὅπως ἀποκαλυπτικά παρουσίασε ἡ γνωστή κ. Σώτη Τριανταφύλλου στήν ἀρθρογραφία της «Καλοί καιροί» Σαββατοκύριακο 4-5/5/2019 τό Κατάρ μέσῳ τῆς Ὀργανώσεως Qatar Charity χρηματοδοτεῖ ἰσλαμιστικές influencers χτίζει τζαμιά καί ἰσλαμικά σχολεῖα, πληρώνει ἰμάμηδες καί ἀσκεῖ ἐπιρροή ὥστε νά διορίζονται σέ ὑπεύθυνες θέσεις διοίκηση, πανεπιστήμια, ΜΚΟ, φανατικοί μουσουλμάνοι. Ὁ γνωστός ἰσλαμολόγος καθηγητής τῆς Ὀξφόρδης Ταρίκ Ραμαντάν, πού φυλακίστηκε κατηγορούμενος γιά βία ἐναντίον γυναικῶν καί ὁ ὁποῖος ἦταν μέλος πολλῶν τηλεοπτικῶν πάνελ σέ ὅλη τήν Εὐρώπη μισθοδοτεῖται ἀπό τήν ἐξισλαμιστική αὐτή ὀργάνωση μέ μισθό 35.000 Εὐρώ μηνιαίως. Στό μισθολόγιο τῆς ὀργάνωσης ὑπάρχουν ὀνόματα γνωστῶν ἰσλαμιστῶν καθηγητῶν σέ Εὐρωαμερικανικά ΑΕΙ . Ἡ Qatar Charity ἐμφανίζεται ὡς ΜΚΟ πού δρᾶ ὅπου ὑπάρχουν Μουσουλμανικές κοινότητες. Ἔχει 24 θυγατρικές μεταξύ τῶν ὁποίων καί τήν Nectar Trast στήν Βρετανία. Ὁ Σουδανικός κλάδος τῆς Qatar Charityκατηγορεῖται γιά γενοκτονία στό Νατφούρ τοῦ Σουδάν. Τό 2016 ἡ Qatar Charity διέθεσε 25.000.000 Εὐρώ γιά τό χτίσιμο Τζαμιῶν στήν Ἰταλία καί 28.000.000 λίρες γιά ἀνέγερση Τζαμιῶν στήν Βρετανία. Ἤδη ἔχει ξεκινήσει τό χτίσιμο 140 τζαμιῶν στήν Εὐρώπη. Ἡ Qatar Charityδηλώνει ὅτι ὁ στόχος της εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῆς ἰσλαμικῆς ταυτότητας στήν Εὐρώπη, συνεργάζεται δέ μέ τίς σαουδαραβικές ἐξισλαμιστικές ὀργανώσεις InternationalIslamic Relief καί τήν British Islamic Relief.

Ἀφιερώνω λοιπόν στούς ἀνωτέρω τήν Σούρα (Κεφάλαιο) ΞΣΤ΄(66) Ἡ Ἀπαγόρευση (Ἐλ-Ταχρίμ) πού ἀκολουθεῖ, ἡ ὁποία ἔχει τήν κορανική ἑρμηνεία πού ἀναφέρεται στό Κοράνιο ἐκδ. ΚΑΚΤΟΣ, Ἀθήνα 2006, σελ. 512: «Ο Μωάμεθ κοιμήθηκε με την παλακίδα του την Μαρία. Όταν το έμαθε η σύζυγος του η Χάφζα αρχικά υποσχέθηκε να το κρατήσει μυστικό. Αργότερα όμως το ανακοίνωσε στην άλλη σύζυγο του Προφήτη την Αϊσά και όλες μαζί ζήτησαν από τον Προφήτη δέσμευση πως δεν θα ξανοκοιμηθεί με τη Μαρία. Με το Κεφάλαιο αυτό ο Θεός απαλλάσει τον Προφήτη από την τήρηση της υπόσχεσης που έδωσε» «1. Προφήτη, γιατί απαγορεύεις ό,τι ο Θεός επέτρεψε, προσπαθώντας να ευχαριστήσεις τις γυναίκες σου; Ο Κύριος είναι επιεικής και σπλαχνικός. 2. Ο Θεός επέτρεψε σε εσάς την ακύρωση του όρκου σας. Ο Θεός είναι ο προστάτης σας. Είναι παντογνώστης και πάνσοφος. 3. Μια μέρα, όταν ο Προφήτης εμπιστεύθηκε κάποιο μυστικό σε μια από τις γυναίκες του, αυτή το είπε σε άλλη. Ο Θεός ειδοποίησε τον Προφήτη γι’ αυτό. Κι ο Προφήτης της εμπιστεύτηκε ένα μέρος της αποκάλυψης τούτης και αποσιώπησε το υπόλοιπο. Όταν ο Προφήτης το ανακοίνωσε στη γυναίκα του, εκείνη τον ρώτησε: «Ποιος σε πληροφόρησε γι’αυτό;» «Ο Πάνσοφος», απάντησε ο Προφήτης. 4. Αν μετανοήσατε, επειδή οι καρδιές σας ξεστράτισαν, ο Θεός θα σας το συγχωρήσει. Αν, όμως, κι οι δύο ενωθείτε κατά του Προφήτη, να ξέρετε ότι ο Θεός τον προστατεύει και ότι ο Γαβριήλ και κάθε ενάρετος πιστός μουσουλμάνος και οι άγγελοι θα τον βοηθήσουν. 5. Αν σας χωρίσει, ο Θεός μπορεί να του δώσει άλλες γυναίκες, καλύτερες από εσάς, μουσουλμάνες, πιστές, ευσεβείς, μετανιωμένες, υπάκουες, οι οποίες θα τηρούν τη νηστεία, χήρες ή παρθένες.»…

Ἀφιερώνω στούς ἀνωτέρω ὡσαύτως καί τήν Σούρα (Κεφάλαιο) ΛΓ΄(33) Οἱ συνασπισμένες φυλές (Ἀλ-Ἀχτζάμπ): μέ τήν ὁποία «ὁ Θεός ἐντέλλεται στόν Προφήτη νά παντρευτεῖ τήν σύζυγο τοῦ θετοῦ γιοῦ του Ζεΐδ καθώς καί ἐπευλογεῖ τήν πολυγαμία» Κοράνιο ἐκδ. ΚΑΚΤΟΣ, Ἀθήνα 2006, σελ. 380: «… 37. Μωάμεθ, είπες σε αυτόν που ευεργετήθηκε από τον Θεό και γέμισε με τα αγαθά Του: «Κράτα τη γυναίκα σου και να φοβάσαι τον Θεό», ενώ εσύ έκρυβες στην καρδιά σου ό,τι ο Θεός μετά από λίγο επρόκειτο να κάνει σε όλους φανερό. Φοβήθηκες τους ανθρώπους, ενώ έπρεπε να φοβηθείς περισσότερο τον Θεό. Όταν, όμως, ο Ζεΐδ αποφάσισε να χωρίσει τη γυναίκα του, Εμείς την ενώσαμε μαζί σου με τα δεσμά του γάμου, για να μάθουν οι πιστοί ότι δεν αμαρτάνουν, αν παντρεύονται τις γυναίκες των θετών γιων τους, αν οι θετοί γιοι τους τις χωρίσουν. Ό,τι αποφασίζει ο Θεός, πραγματοποιείται… 50. Προφήτη, σου επιτράπηκε να παντρευτείς με τις γυναίκες στις οποίες έδωσες προίκα, με τις αιχμάλωτες τις οποίες κέρδισες με τη δύναμη των χεριών σου, με τις κόρες των θείων σου και όσων σε ακολούθησαν, όπως και με κάθε ευσεβή γυναίκα η οποία αφιέρωσε την ψυχή της σε σένα, τον Προφήτη, αν θελήσεις, βέβαια, να τις παντρευτείς. Αυτό το προνόμιο το δίνουμε ξεχωριστά σε σένα απ’ όλους τους πιστούς. Γνωρίζουμε τους νόμους του γάμου τους οποίους ορίσαμε για τους πιστούς. Μη φοβάσαι μήπως ενοχοποιηθείς, αν κάνεις χρήση των δικαιωμάτων σου. Ο Κύριος είναι επιεικής και μεγαλόψυχος. 51. Μπορείς να αναβάλεις την επαφή με όποια σύζυγο σου θελήσεις και να δεχτείς στο κρεβάτι σου όποια θελήσεις, ακόμα και όποια στο παρελθόν παραμέλησες αλλά την επιθύμησες και πάλι. Δεν αμαρτάνεις αν κάνεις κάτι τέτοιο. Με αυτόν τον τρόπο δροσίζονται (παρηγοριούνται) πιο εύκολα τα μάτια τους. Ας μη στενοχωριούνται, όλες πρέπει να ευχαριστηθούν με ό,τι εσύ τούς παραχωρείς. Ο Κύριος γνωρίζει όσα βρίσκονται στην καρδιά σας, και είναι παντογνώστης και φιλάνθρωπος. 52. Δεν σου επιτρέπεται να πάρεις άλλες γυναίκες… ακόμα και αν ερωτευτείς την ομορφιά τους… εξαιρούνται όσες τυχόν αιχμαλωτίσεις με την δύναμη των χεριών σου… ».

Σέ αὐτοῦ τοῦ εἴδους, λοιπόν, τήν θρησκευτική παραδοχή μέ αὐτό τό χοϊκό περιεχόμενο, γιατί δέν ὑπάρχει ἐχέφρων ἄνθρωπος στόν πλανήτη πού νά μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ, ὅτι ὁ Δημιουργός τῶν τρισεκατομμυρίων γαλαξιῶν ἀσχολήθηκε μέ τίς σεξουαλικές ὀρέξεις τοῦ Ἄραβα ἐμπόρου Μωάμεθ καί τά παραληρήματά του, ὁρκοδότησαν οἱ τρεῖς Ἕλληνες Μουσουλμάνοι Βουλευτές καί τό Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Ἔθνος διά τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας θεσμοθετεῖ καί ἀφιερώνει ἐπίσημο χῶρο λατρείας καί διορίζει τόν Μαροκινό κ. Ζακίμ Μοχάμετ, ἐκπρόσωπο τοῦ Συλλόγου Μαροκινῆς Κοινότητος στήν Ἑλλάδα, ὡς ἐπικεφαλής ἰμάμη τοῦ τεμένους στό Βοτανικό, πού ὅπως καταγγέλεται χωρίς νά ἔχει διαψευσθεῖ, διά τοῦ Ἑλληνικοῦ Φόρουμ Μεταναστῶν χρηματοδοτεῖται ἀπό τό Open Society Foundation τοῦ σκοτεινοῦ πλουτοκράτη πού ἀναφέραμε.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ