You are currently viewing Ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Μπουκόμπας κ.Χρυσοστόμου στην Τανζανία

Ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Μπουκόμπας κ.Χρυσοστόμου στην Τανζανία

  • Reading time:1 mins read

Μέσα σέ ἀπέραντη χαρά καί ἀγαλλίαση ἔγινε στίς 27/3/2022 ἡ ἐνθρόνιση τοῦ νέου Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Δόξασαν τόν Τριαδικό Θεό γι’ αὐτήν τήν εὐλογία καί εὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας γι’ αὐτή τήν ἁγία ἐπιλογή, Κλῆρος καί Λαός ἐντός καί ἐκτός Τανζανίας, ἐντός καί ἐκτός Ἀφρικῆς.

«Εὐφράνθησαν εὐφροσύνην πνευματικήν» οἱ καρδιές ὅλων ὅσοι συμμετεῖχαν στή χθεσινή μεγάλη ἡμέρα γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Τανζανία καί γιά τό Δευτερόθρονο Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.

Ἡ ἐνθρόνιση ἔγινε στόν Μητροπολιτικό Ναό τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων Μπουκόμπας, ἀπό τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Μητροπολίτη Καμπάλας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, παρόντων τῶν Ἐπισκόπων Ἀρούσας ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ, Τζίντζας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ καί Γκούλου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ καί τοῦ Αἰδ. π. Κλεόπα, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Εἰρηνουπόλεως κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Ὡς συνοδοί τῶν Ἀρχιερέων παρέστησαν 50 κληρικοί καί χριστιανοί ἀπό τήν Ἀρούσα καί τήν Καμπάλα καί Μοναχές ἀπό τή Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Οὐγκάντας, πού ταξίδεψαν πολλές ὧρες καί διήνυσαν ἐκατοντάδες χιλιόμετρα γιά νά εἶναι παρόντες στή μεγάλη αὐτή χαρά τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἀφρικῆς.

Τό παρόν ἔδωσαν ἅπαντες οἱ ἡρωϊκοί Ἱεραπόστολοι-Ἱερεῖς τῆς Μπουκόμπας μέ τίς Πρεσβυτέρες τους, τούς Κατηχητές καί πλῆθος πιστῶν ἀπό Μπουκόμπα, Μισένι, Μπουγκάμπο, πού προσῆλθαν γιά νά συμμετάσχουν στή μεγάλη χαρά.

Ἐπικεφαλῆς ὅλων ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἀπόστολος Ἀποστολάκης, Πνευματικός τῆς Ι.Μ. Ἁγίας Μακρίνας Μπουκόμπας καί ἱδρυτής πολλῶν Μονῶν στήν Ἀφρική, τελετάρχης δέ ὁ ἔμπειρος Παν/τος Ἀρχιμ. π. Παΐσιος Σουλτανικᾶς ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ.

Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Τελετή τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου, στήν ὁποία προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καμπάλας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ συλλειτουεργούντων τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων καί πολλῶν κληρικῶν ἀπό τήν Τανζανία καί Οὐγκάντα.

Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθηκε ἡ τελετή τῆς ἐνθρονίσεως, σύμφωνα μέ τό Τυπικό τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας.

Μετά τίς δεήσεις, ὁ Ἅγιος Καμπάλας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, ἐκπροσωπῶν τόν Μακαριώτατο Πάπα καί Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. ΘΕΟΔΩΡΟ, ἐπέδωσε στόν ἐνθρονιζόμενο Ἐπίσκοπο Μπουκόμπας κ. Χρυσόστομο τήν Μήτρα καί τήν Ποιμαντορική Ράβδο καί μετέφερε τίς εὐχές τοῦ Πατριάρχου στόν νέο Ἐπίσκοπο τῆς Μπουκόμπας καί στόν Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς εὐλογημένης αὐτῆς Ἐπισκοπῆς.

Ὁ νέος Ἐπίσκοπος Μπουκόμπας στόν ἐπιβατήριο-ἐνθρονιστήριο λόγο του, ἀφοῦ δόξασε τόν Ἀρχιποίμενα Ἰησοῦν Χριστό, εὐχαρίστησε τούς Προκατόχους του: «Θέλω νά εὐχαριστήσω τούς Προκατόχους μου, εἶπε ὁ ἐνθρονισθείς, τόν σημερινό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, τόν πρῶτο Ἐπίσκοπο ΠΟΡΦΥΡΙΟ, τόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο ΙΩΝΑ καί τόν ταπεινό καί γλυκύ Ἐπίσκοπο ΙΕΡΩΝΥΜΟ.

Τούς εὐχαριστῶ γιά τούς κόπους, τούς ἀγῶνες, τίς ἀγωνίες, τά δάκρυα γιά τή διαποίμανση τῆς Ἐπισκοπῆς αὐτῆς. Ἐγώ μπῆκα στό δικό τούς κόπο.

Θέλω νά εὐχαριστήσω τούς συνοδούς στή σημερινή χαρά μου, τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καμπάλας κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ, τόν καλό μου γείτονα Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀρούσας κ. ΑΓΑΘΟΝΙΚΟ, τόν καλό Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Τζίντζας κ. ΣΙΛΒΕΣΤΡΟ καί τόν καλό φίλο μου ἀπό τήν Ἀθήνα Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Γκούλου κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ».

Καί συνέχισε ὁ ἅγιος Μπουκόμπας: «Σήμερα γάμος γίνεται τοῦ Ἐπισκόπου μέ τή Νύμφη Ἐπισκοπή. Νύμφη μου, Ἐπισκοπή μου ἀγαπημένη μου σέ ἤξερα, σέ ἀγάπησα καί τώρα θά εἴμαστε γιά πάντα μαζί.

Ὁ νυμφαγωγός Χριστός καί ὁ προξενητής Πατριάρχης μέ πάντρεψε μέ Σένα. Σήμερα πατροθεσία καί υἱοθεσία γίνεται. Γίνομαι πατέρας σας καί γίνεσθε παιδιά μου.

Παιδιά μου ἀγαπημένα σᾶς γνώρισα, σᾶς ἀγάπησα καί ἀπό σήμερα γιά πάντα μαζί.

Παιδιά μου πνευματικά, ὁ Πατέρας μας Θεός ἔκανε πράξη τήν υἱοθεσία σας μέ μεσίτη Του ἐμένα.

Σήμερα μέ ἐπέλεξε ὁ Ἕνας Θεός Πατέρας, πατέρα πνευματικό στή γῆ γιά σᾶς.

Θέλω νά ἐνθρονισθῶ στίς καρδιές σας. Θέλω νά ἐνθρονισθῆτε στήν καρδιά μου. Ἡ καρδιά σας νά κτυπᾶ γιά τόν Χριστό μας, τήν Ἐκκλησία μας, τούς ἀνθρώπους τῆς οἰκογένειάς σας, γιά τόν Ἐπίσκοπό σας.

Ἡ καρδιά μου νά κτυπᾶ γιά τόν Χριστό μας, τήν Ἐκκλησία μας, τούς συγγενεῖς μου, γιά τήν Ἐπισκοπή μου, γιά σᾶς.

Ἀπό σήμερα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θά εἶμαι πατέρας σας, ἀδελφός σας, φίλος σας καί γιατρός σας.

Ναί, ἀποδέχομαι αὐτή τήν ἀποστολή, πού μοῦ ἀναθέτει ὁ Χριστός.

Μόνο μέ τρεῖς προϋποθέσεις:

1.      Ὅτι ὁ Κύριός μας θά εἶναι μαζί μου καί ἀντί ἐμοῦ. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Ἀρχιποίμενας τῆς Ἐκκλησίας. Δέν θέλω νά ζῶ ἐγώ. Θέλω νά ζῆ ἀντί γιά μένα ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος νά ἐνεργῆ, Ἐκεῖνος νά ποιμαίνη, Ἐκεῖνος νά διδάσκη, Ἐκεῖνος νά ἱερουργῆ.

Ἐγώ θά Τόν δείχνω. Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Θεάνθρωπος Σωτῆρας μας.

Ἐγώ θά Τόν διακονῶ, θά ἀνοίγω τόν δρόμο στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων γιά νά περνᾶ.

Ἐγώ θά εἶμαι τό ὀνάριό Του γιά νά κάθεται στή ράχη μου καί θά Τόν πηγαίνω σ’ ὅλους τούς τόπους, ὅπου ὑπάρχουν ἄνθρωποι.

Θέλω Ἐκεῖνος, ὁ ἀγαπημένος Κύριός μου, ὁ γλυκύς Ἰησοῦς μου, ὁ Σωτήρας Χριστός μου, ὁ Ἕνας, ἡ Ἀρχή καί τό Τέλος, τό Ἄλφα καί τό Ὡμέγα, ὁ Θεός καί Δημιουργός μου, ἡ ζωή μου, ἡ ἀγάπη μου, τό φῶς μου νά μέ φωτίζη, νά μέ καθοδηγῆ, νά μέ εὐλογῆ!

Θέλω ἡ Μητέρα μας Παναγία νά μέ ἔχη πάντα στήν ἀγκαλιά Της. Καί νά γλυκαίνη τήν πικραμένη ζωή μου.

Θέλω ὁ Ἅγιός μου Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος νά μέ στηρίζη. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος νά τακτοποιῆ ὅλα τά προβλήματα καί Ἐκεῖνος νά τά λύνη. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός νά μέ καθοδηγῆ. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός νά μέ φωτίζη. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος νά ἡρεμῆ τή φουρτούνα τῆς καρδιᾶς μου. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος νά μέ δυναμώνη.

2.      Ἀποδέχομαι τήν ἀποστολή νά εἶμαι κοντά σας, ἐφ ’ὅσον καί ἐσεῖς εἶσθε κοντά μου.

Ἐάν θέλετε, παρακαλῶ, νά εἶσθε καί ἐσεῖς μαζί μου καί νά εἶμαι καί ἐγώ μαζί σας. Θέλω νά μέ ἀγαπᾶτε. Θέλω νά προσεύχεθε γιά μένα. Θέλω νά μέ ἀκοῦτε. Θέλω νά σέβεσθε τήν Ἀρχιερωσύνη πού ἔχω. Θέλω νά μή μέ κατηγορῆτε. Θέλω, ὅ,τι ἔχετε μέσα στήν καρδιά σας νά τό λέτε σέ μένα καί ὄχι σέ ἄλλους. Συμφωνεῖτε;.

3.      Ἀποδέχομαι τήν ἀποστολή νά εἶμαι ὁ ποιμένας σας, ἐφ’ ὅσον θά συνεργάζεσθε μαζί μου ἐσεῖς, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Κατηχητές καί οἱ Ἐπιτροπές τῶν Ἐνοριῶν.

Θέλω νά μέ βοηθήσετε ὥστε κάθε Ἐνορία νά ἔχη τόν Ἱερέα της, τόν Ναό της, τό σπίτι τοῦ Ἱερέως, τό σχολεῖο, τό ἰατρεῖο. Συμφωνεῖτε;».

Καί κατέληξε: «Συμφωνεῖτε νά εἶμαι δικός σας; Συμφωνεῖτε νά εἶσθε δικοί μου;

Σᾶς εὐχαριστῶ! Σᾶς εὐγνωμονῶ! Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία! Ζήτω ὁ Πατριάρχης μας καί τό Πατριαρχεῖο μας! Ζήτω ἡ Τανζανία! Ζήτω ἡ Μπουκόμπα καί ἡ Δυτική Τανζανία!

Δόξα στόν Πατέρα, δόξα στόν Υἱό, δόξα καί στό Ἅγιο Πνεῦμα, τή Μία Θεότητα καί Βασιλεία, Ἧς ἡ τιμή καί ἡ προσκύνησις στούς ἀπέραντους αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν».