You are currently viewing Εκλογή και Ενθρόνιση Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αρναίας

Εκλογή και Ενθρόνιση Ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Κοσμά Αρναίας

  • Reading time:1 mins read

Ἡ Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀρναίας ἱδρύθηκε τό 1999 ἀπό τόν μακαριστό Ἱερισσοῦ Νικόδημο, ξεκίνησε νά λειτουργεῖ ἀπό τό 2001 καί στήν πορεία αὐτή τῶν 20 χρόνων μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ προόδεψε καί αὐξήθηκε. Ἤδη μονάζουν σ’αὐτήν 6 μοναχές καί 3 δόκιμες.

Μέχρι τώρα ἡ Μονή διοικεῖτο ὑπό Διοικούσης Ἐπιτροπῆς ὑπό τήν προεδρία τῆς Ἡγουμένης Μαριάμ, διορισθείσης ὑπό τοῦ Μητροπολίτου. Μετά τήν αὔξηση τῶν ἀδελφῶν, σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό τῆς Μονῆς, στίς 8 Φεβρουαρίου ἔγιναν ἐκλογές ἀπό τήν Ἀδελφότητα καί ἀνεδείχθη Προεστῶσα ἡ ἤδη Ἡγουμένη Μοναχή Μαριάμ (Σουπιανᾶ) καί Ἡγουμενοσύμβουλοι οἱ Μοναχές Παρασκευή καί Θεοφανώ.

Μετά τό περιοριστικά μέτρα τῆς καραντίνας, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιερισσού κ. Θεόκλητος κατά τήν Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως, τήν Πέμπτη 28 Μαΐου, ἀνέβηκε στή Μονή, ὅπου προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί ἐτέλεσε τήν ἐνθρόνιση τῆς ἐκλεγείσης Ἡγουμένης.

Ἡ ὅλη τελετή ἐνθρονίσεως  ἔλαβε χώραν μετά τό τέλος τοῦ Ὄρθρου, ὁπότε ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε τήν ἐκλελεγμένη Ἡγουμένη καί τῆς ἐπέδωσε ἐπιστήθιο Σταυρό καί Ράβδο, εὐχηθείς: «δύναμιν ἀπό Θεοῦ στήν Ἡγουμένη, ὑπακοή τῶν Μοναζουσῶν στή Γερόντισσα καί ἑνότητα στήν Ἀδελφότητα. Εὐχήθηκε γρήγορα νά ὁλοκληρωθῆ ἡ ἀνέγερση τοῦ νέου Καθολικοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ». Συμπλήρωσε δέ μέ νόημα: «Πιστεύω ὅτι τό μέλλον τῆς Μονῆς αὐτῆς θά εἶναι λαμπρό καί ἔνδοξο»!

Ἡ Ἡγουμένη Μαριάμ ἀπάντησε λέγοντας τά ἐξῆς:

«Σεβασμιώτατε,

Σεβαστέ μας Γέροντα, Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπημένες μου ἐν Χριστῷ ἀδελφές, ἀγαπητοί ἀδελφοί

Δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας γιά τίς πολλές εὐεργεσίες Του καί κυρίως γι’ αὐτόν τόν ἐπίγειο Παράδεισο πού μᾶς ἑτοίμασε, πού λέγεται Ἱερά Μονή Ἁγίου Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ.

Εὐχαριστοῦμε καί τόν Ἅγιο μας, ὁ ὁποῖος «ἔγραψε» τήν ἱστορία τῆς Μονῆς μας, ὅταν τό 1775 ἐπισκέφθηκε τόν τόπο αὐτό καί στήριξε τούς χριστιανούς κατά τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας καί στούς νεότερους χρόνους τό 1943 ἐμφανίστηκε καί διέσωσε τήν Ἀρναία ἀπό τούς Βουλγάρους. Αὐτά τά γεγονότα ἦταν ἡ αἰτία νά δημιουργηθεῖ τό Μοναστήρι μας, τό σύγχρονο σκαμνί τοῦ Πατροκοσμᾶ, ἀπ’ ὅπου ἀκούγεται ὁ λόγος του.

Εὐχαριστῶ τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, γιά τήν ἀγάπη καί τήν προστασία πού δείχνει στό Μοναστήρι μας. Στέκεται δίπλα μας πραγματικός πατέρας. Σέ κάθε δυσκολία ἤ πρόβλημα ξέρουμε ὅτι εἶναι πρόθυμος νά μᾶς ἀκούσει καί νά βοηθήσει μέ κάθε τρόπο.

Εὐχαριστῶ τόν Γέροντα μας,π. Χρυσόστομο Μαϊδώνη, πού μᾶς χειραγωγεῖ στόν Χριστό ἀκούραστα.

Εὐχαριστῶ τίς ἀδελφές πού μέ ἐξέλεξαν Ἡγουμένη, δείχνοντας ἔτσι τήν ἐμπιστοσύνη τους στό πρόσωπό μου.

Εὐχαριστῶ ὅμως καί ὅλους ἐσᾶς, πού πλαισιώσατε τό Μοναστήρι μας ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας του καί ὡς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ τό διακονεῖτε.

Εὔχομαι ὁ Ἅγιος νά ἀνταποδίδει τήν προσφορά σας.

Τέλος ζητῶ τίς προσευχές ὅλων σας, γιατί πιστεύουμε ὅτι μέ τήν εὐχή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ καί τή συμπαράσταση τή δική σας, σύντομα θά ὁλοκληρωθεῖ ἡ Ἱερά αὐτή Μονή, πού θά βοηθήσει στήν συνέχεια στήν ἀναβάθμιση ὅλων μας.

Εὐχαριστῶ».

Μετά τήν τελετή τῆς ἐνθρονήσεως τελέσθηκε ἡ Θεία Λειτουργία ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀπό τό Σεβασμιώτατο, ὁποῖος καί μίλησε γιά τήν σημασία τῆς ἑορτῆς.

Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης πνευματικός τῆς Μονῆς, ὁ Ἀρχιμ. Παΐσιος Σουλτανικᾶς καί ὁ Διάκονος Κωνσταντίνος Ἰσαακίδης. Τούς ὕμνους τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπέδωσε ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ. Βασίλειος Κοκαλιάρης, ὁ ὁποῖος καί διδάσκει ἀφιλοκερδῶς τή Βυζαντινή Μουσική στίς ἀδελφές τῆς Μονῆς.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας παρετέθη κέρασμα στό Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς καί ἑορταστική τράπεζα.

DSC06412