You are currently viewing Χριστ. μήνυμα Μαρωνείας Παντελεήμονος: Ας εισπνεύσουμε το «οξυγόνο» της λύτρωσης

Χριστ. μήνυμα Μαρωνείας Παντελεήμονος: Ας εισπνεύσουμε το «οξυγόνο» της λύτρωσης

  • Reading time:1 mins read

«Πολλοί ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το Χριστό με καθημερινές συνήθειες και κοσμικό πνεύμα και παραμελούμε το αληθινό νόημα της εορτής» αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής Παντελεήμων
Αναλυτικά το μήνυμα:
«Η Παρθένος σήμερον τον Υπερούσιον τίκτει»
Τέκνα εν Χριστώ τεχθέντι αγαπητά,
Ετοιμάστηκε και πάλι η θεία Βηθλεέμ και το σπήλαιον εκαλωπίσθη για να υποδεχθή τον Θεόν σαν νήπιον σπαργανωμένον μέσα στην φάτνην των αλόγων. Βλέπουμε να προβάλλη στους ουρανούς το ασυνήθιστο αστέρι που θα οδηγήση τους Μάγους στο Χριστό. Βλέπουμε τους ποιμένες της Γαλιλαίας να αφήνουν τα ποίμνιά τους και να σπεύσουν στο Θεοδέγμον Σπήλαιον να δούν και να δοξάσουν το Θείον γεγονός. Το γεγονός αυτό αποτελεί την αρχήν και το κεφάλαιον της σωτηρίας μας. Ας μεταφερθούμε νοερώς στη Βηθλεέμ και ας προσκυνήσουμε τον Άρχοντα της ειρήνης και τον Πατέρα του μέλλοντος αιώνος.
Ο Θεός κατεβαίνει από τους ουρανούς και έρχεται στη γη, κοντά μας. Αφήνει τα ουράνια βασίλεια και έρχεται στην πονεμένη ζωή μας. Άρα γε σε αυτόν τον κόσμον που είναι πλημμύρα τα βάσανα, εδώ στα ταπεινά και καταφρονεμένα τι έρχεται να κάμη; «Αυτός γαρ σώσει τον Λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Ο Θεός βλέποντας τη μαύρη εικόνα που παρουσίαζε ο κόσμος αποφασίζει να σωπάσουν οι θρήνοι στον κόσμον, να βαλσαμωθούν οι πληγές της ανθρώπινης ψυχής. Και ξαφνικά μια νύχτα σαν τη σημερινή, σε μια φάτνη ταπεινή, γεννιέται και λαμβάνει σάρκα από τη σάρκα μας.
Ο Ιησούς περιφρονών μια κοινωνία πλουσίων, αμαρτίας, και τυραννίας ανοίγει τα βρεφικά του μάτια στο σκοτάδι ενός σπηλαίου, ώστε σε όλη την επίγεια δράση του να αγωνισθή να διαλύση το σκοτάδι της ανθρώπινης ψυχής. Το Θείο βρέφος στη ζωή Του δε θα γνωρίση στιγμή αναπαύσεως. Αδιάκοπα θα διδάσκη, θα θαυματουργή, θα ελεή. Από όπου θα περνά το Θεικό του βήμα θα σκορπά τη χαρά και την ευλογία.
Σε αρρώστους που δε θα έχουν γιατρικό, θα χαρίζη την υγιεία, θα ανασταίνη νεκρούς, θα ελέγχη την αδικία και θα σκορπά παντού τη δικαιοσύνη. Θα ανοίξη κλεισμένες θύρες του παραδείσου, θα διδάξη πως η αγάπη ανεβάζει στους ουρανούς, ενώ το μίσος καταστρέφει. Αυτό το βρέφος στέλνει ο Θεός για να λιγοστεύση τη λύπη, να πονέση Εκείνο για να παύσουμε να υποφέρουμε εμείς, να θυσιαστή για μας.
Ποια ευγνωμοσύνη να του προσφέρουμε σε όλα αυτά; Τι να κάμουμε; Η καλύτερη εκδήλωσις της ευγνωμοσύνης μας είναι να προετοιμάσωμεν τον εαυτό μας, ώστε να Τον δεχθούμε επαξίως. Στη φετεινή επανάληψη της μητροπόλεως των εορτών ας τον υποδεχθούμε με αγνή και καθαρή καρδιά. Ας απομακρύνουμε κάθε παράνομη και αμαρτωλή επιθυμία που λεκιάζει κάθε τι ωραίον, υψηλόν, πνευματικόν, δοσμένον από το Θεό. Ας σταθούμε μακρυά από κάθε πάθος έχθρας και μίσους που καταστρέφουν κάθε τι ευγενικόν που μπορεί να γεννηθή μέσα μας.
Πολλοί ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε το Χριστό με καθημερινές συνήθειες και κοσμικό πνεύμα και παραμελούμε το αληθινό νόημα της εορτής. Λησμονούμε ότι ο Χριστός έρχεται αποκλειστικά για να ελευθερώση την ψυχήν, η οποία ζητά την αγάπη, την αγνότητα και το σεμνόν της φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης.
Ας εισπνέσουμε το «οξυγόνο» της λύτρωσης που διώχνει την «οσμή» του θανάτου και φέρνει το άρωμα, την οσμή και την ευωδία της ζωής (Β΄ Κορ. 2,15-16). Ας αφήσουμε το φως της Θεότητος να ξεχυθή σπάταλα στη ζωή μας και ας μη μείνουμε αμέτοχοι στη Θεία φιλανθρωπία, αλλά ας ανοίξουμε διάπλατα το σπήλαιο της καρδιάς μας και ας κοινωνήσουμε Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Αμήν!
Ευλογημένα Χριστούγεννα!
Καλλίκαρπο το επί θύραις Νέον Έτος 2017!
Διάπυρος προς τον Νηπιάσαντα Κύριον Ιησούν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν