Οι ξύλινες καλύβες που φιλοξενούν 40.000 μοναχούς– Ένα θαύμα της ζωής και της θέλησης του ανθρώπου
SERTAR, CHINA - OCTOBER 30: Tibetan Buddhist monks, nuns and lay-people walk home from a chanting session as part of the annual Bliss Dharma Assembly at the Larung Wuming Buddhist Institute on October 30, 2015 in Sertar county, in the remote Garze Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan province, China. The last of four annual assemblies, the week long annual gathering takes place in the ninth month of the Tibetan calendar and marks Buddha's descent from the heavens. Located high in the mountains of Sichuan, the Larung Wuming Buddhist Institute was founded in 1980 by an influential lama of the Nyingma sect and is widely regarded as the world's largest and most influential centres for Tibetan Buddhist studies. The school is home to thousands of monks and nuns and is popular for followers from all over the Tibetan areas and other parts of China. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

Οι ξύλινες καλύβες που φιλοξενούν 40.000 μοναχούς– Ένα θαύμα της ζωής και της θέλησης του ανθρώπου