You are currently viewing Η Ανάστασις και ο Εσπερινός της Αγάπης στο σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας – Ἐκκλησιαστικέs  εἰδήσεις τῆς 16ης Ἀπριλίου 2017.

Η Ανάστασις και ο Εσπερινός της Αγάπης στο σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας – Ἐκκλησιαστικέs εἰδήσεις τῆς 16ης Ἀπριλίου 2017.

Μετά λαμπρότητος, ἱεροπρεπείας καί ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ἑωρτάσθη ἐν τῷ σεπτῷ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρῳ ἡ μεγάλη ἑορτή τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος,προέστη τό μεσονύκτιον τοῦ Μ. Σαββάτου ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῶν Πατριαρχείων τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ᾿ ἥν ἀπηύθυνε Πασχάλιον Μήνυμα πρός τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀκολούθως, ἐτελέσθη ὁ Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί ἡ πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Πατριάρχου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου καί  Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τήν ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα Πατριαρχικήν Ἀπόδειξιν ἀνέγνω ἀπό τοῦ Ἱ. Ἄμβωνος ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Tatul Anuşyan καί ὁ Ἱερολ. Διάκονος κ. Vağarşag Sargavak Seropyan, ἐκ προσώπου τοῦ ἐν τῇ Πόλει Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου, οἱ Ἐξοχ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ἀττικῆς, καί Πρέσβυς  κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ὁ Ἐνδοξ. κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, Ταξίαρχος, Ἀκόλουθος Ἀμύνης παρά τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μέλη τῆς Ὀργανώσεως AHEPA, καί πιστοί ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων Χωρῶν.

* * *

 

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, 16ης Ἀπριλίου, ἐτελέσθη ὁ  πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατῆλθεν εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ ἱ. Κλήρου, Ὀφφικιαλίων καί ἐπισήμων ἐπισκεπτῶν, καί προέστη τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν συγχοροστασίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου.

Τό Ἱ. Εὐαγγέλιον ἀνεγνώσθη Ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πατριάρχου ἀπό τοῦ ἱ. Συνθρόνου, Τουρκιστί ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί ὑπό τοῦ ΡΚαθολικοῦ ἱερέως Ὁσιολ. κ. Ἰωσήφ Robu, Ἀρμενιστί ὑπό τοῦ   Ἱερολ. Διακόνου κ. Melkon Arık, Σλαβωνιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, Βουλγαριστί ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἀγγέλου Velkof, Ρουμανιστί ὑπό τοῦ  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ἀγγλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Νήφωνος, Γαλλιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, καί πάλιν Ἑλληνιστί, ἀπό τοῦ ἱ. Ἄμβωνος, ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πέργης κ. Εὐάγγελος, Συνάδων κ. Διονύσιος καί  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων,  ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, ἡ Ἐξοχ. κυρία Nadezhda Neynsky, Πρέσβυς τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς, ὡς καί ὁ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Πρόξενος τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Angel Angelov, οἱ Ἐντιμ. Γεν. Πρόξενοι κ. Andrey Podelyshev, τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, κ. Zoran Marković, τῆς Σερβίας, μετά τοῦ Προξένου κ. Jovica Topalovic, κ. Vladimir Mironovich, τῆς Λευκορωσσίας, κ. Maksym Vdovychenko, Ἀναπληρωτής Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας, μετά τοῦ κ. Yuriy Grynevetskyi, Προξένου, κ. Γεώργιος Γαϊτάνης καί ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενοι τῆς Ἑλλάδος.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ὁ Πατριάρχης διένειμεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας τά εἰθισμένα πασχαλινά ὠά.

Πρός τιμήν τῶν ὡς ἄνω Διπλωματῶν καί λοιπῶν ἐπισήμων παρετέθη μετά τήν ἱ. Ἀκολουθίαν δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, πλεῖστοι δέ αὐτῶν παρεκάθησαν καί εἰς τήν ἑόρτιον πασχάλιον τράπεζαν.

* * *

 

Ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Hamalbaşı ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Χαλδαίων ΡΚαθολικῶν, τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ἐν Harbiye ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Θ. Λειτουργίαν, τό ἑσπέρας τοῦ Μ. Σαββάτου.

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν πασχάλιον δεξίωσιν, ἐν τῇ ἐν Σταυροδρομίῳ ἕδρᾳ τῶν ἐνταῦθα Ἀρμενοκαθολικῶν.

* * *

Καί τήν φοράν ταύτην, ὁ Νομάρχης τῆς Πόλεως Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς πρός τόν Πατριάρχην ἡμῶν ηὐχήθη καί συνεχάρη ἐπί τῷ Πάσχα Αὐτῷ τε καί ἅπασι τοῖς μέλεσι τῆς ἐνταῦθα Ρωμαίηκης Κοινότητος.