You are currently viewing «Ανάμνησις Ανατολής»  Εκδήλωση Μνήμης στη Θεσσαλονίκη  για την συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή

«Ανάμνησις Ανατολής» Εκδήλωση Μνήμης στη Θεσσαλονίκη για την συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή

✔️Κλήρος και λαός με επικεφαλής τον Γέροντα Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο  τίμησαν την μεγάλη επέτειο. 

Πραγματοποιήθηκε ἐχθὲς, τὸ βράδυ τῆς Παρασκευῆς 17ης Ἰουνίου τρ. ἔ. -καὶ μὲ ἀξιοσημείωτη ἐπιτυχία- ἔμπροσθεν τοῦ ἀγάλματος τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου, στὴ Νέα παραλία τῆς Θεσσαλονίκης, ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση Μνήμης, μὲ τίτλο «Ἀνάμνησις Ἀνατολῆς».

Ἡ σημαντικὴ αὐτὴ Ἐκδήλωση, τελοῦσα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποιήθηκε σὲ συνδιοργάνωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν (τομέας Μακεδονίας – Θράκης), καθὼς καὶ μὲ τὴν πολύτιμη στήριξη τῆς Περιφέρειας Κεντρικῆς Μακεδονίας, τῆς Περιφερειακῆς Ἔνωσης Δήμων Κεντρικῆς Μακεδονίας, τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης, τῆς ΕΡΤ 3 καὶ ἄλλων φορέων, στὰ πλαίσια τῆς ἀφιέρωσης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τοῦ ἔτους 2022, στὴν ἐπέτειο συμπλήρωσης 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ τοῦ 1922 καὶ μεταξὺ πλειάδας ἐκδηλώσεων Μνήμης, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχει προγραμματισθεῖ ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἡ διοργάνωση, ἡ ὑλοποίηση, ἤ ἡ ὑποστηρικτικὴ συμμετοχὴ καὶ ποὺ ἔχουν ἤδη ξεκινήσει νὰ πραγματοποιούνται.

Τὴν Ἐκδήλωση εὐλόγησε ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος -ὁ ὁποῖος μάλιστα, κατ’ ἀγαθὴ συγκυρία, ἔχοντας σήμερα τὴν ἐπέτειο τῆς Ἐνθρονίσεώς του, συμπληρώνει 18 ἔτη εὐαγοῦς ποιμαντορίας καὶ καλλικάρπου διακονίας στὴν Ἐκκλησία τῆς Θεσσαλονίκης- καὶ τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους, ὁ Ὑφυπουργὸς Ἐσωτερικῶν (ἁρμόδιος γιὰ θέματα Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταῦρος Καλαφάτης, ἐκπρόσωπος τοῦ Περιφερειάρχου Κεντρικῆς Μακεδονίας, ἡ

ἀντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης καὶ Πρόεδρος τοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου, ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντῖνος Ζέρβας, ὁ Πρόεδρος τῆς Περιφερειακῆς Ἔνωσης Δήμων Κεντρικῆς Μακεδονίας καὶ Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, κ. Ἰγνάτιος Καϊτεζίδης, οἱ βουλευτές τῆς πόλης μας κ.κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας καὶ Δημήτριος Κούβελας, ἐκπρόσωπος τοῦ Διοικητοῦ τοῦ Γ΄ ΣΣ/NRDC-GR, ἐκπρόσωποι τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καὶ πλῆθος κόσμου, οἱ ὁποίοι, ἀψηφῶντας τὴν διακινδύνευση τῶν καιρικῶν φαινομένων, ἀπήλαυσαν ἐπί δίωρο καὶ πλέον ἕνα μωσαϊκὸ μὲ τραγούδια, χορούς, θεατρικὰ δρώμενα, φωτογραφίες καὶ ὁπτικοακουστικὸ ὑλικὸ, μὲ συμμετέχοντες:

· Τὴν Κατερίνα Παπαδοπούλου – μαθήτρια τῆς Δόμνας Σαμίου, ὡς τὴν σπουδαιότερη ἐκπρόσωπο τοῦ μικρασιατικοῦ τραγουδιοῦ στὶς μέρες μας, μὲ τὴν πολυμελὴ ὀρχήστρα της,

· τὸ χορωδιακό ἐργαστήρι «Ἡ Ἀχειροποίητος»,

· τὴν Παιδικὴ – Νεανικὴ Χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,

· τὸν Βυζαντινὸ χορὸ «Ἠδύμελον»,

· χορευτικά ἀπὸ ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀλλὰ καὶ ἐπιπλέον ἐπίλεκτα χορευτικά συγκροτήματα ἀπὸ τὴν εὐρύτερη περιοχή τῆς πόλης μας.

Ἡ συγγραφὴ τῶν κειμένων τῆς Ἐκδήλωσης καὶ ἡ θεατρικὴ τους ἀπόδοση ἀνήκει στὸν κ. Ἀλέξανδρο Ἀκριτίδη, ἡ σκηνοθετικὴ ἐπιμέλεια στὴν κ. Ἀναστασία Θυμιοπούλου, ἐνῶ τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια εἴχε ὁ Πρωτοψάλτης καὶ Μουσικός, κ. Ἰωάννης Τσάμης.

Ἡ Κεντρικὴ αὐτὴ ἐπετειακὴ Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ ὡς ἕνας ἀκόμη κρίκος σὲ μία ἀλυσίδα Ἐκδηλώσεων ποὺ ξεκίνησαν τὸ τριήμερο 14-16 Μαΐου, στὰ πλαίσια τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱ. Ν. ἁγίου Θεράποντος Κάτω Τοῦμπας, τῆς κεντρικῆς καὶ μεγαλύτερης Ἐνορίας στὴν κατ΄ ἐξοχὴν προσφυγικὴ περιοχὴ τῆς Τοῦμπας, συνεχίστηκαν μὲ ἀνάλογες Ἐκδηλώσεις τὸ διήμερο 5-6 Ἰουνίου στὸν Ἱ. Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Δελφῶν καὶ Μιαούλη), ἐνῶ ἕπονται ἀντίστοιχες ἐκδηλώσεις στὸν Ἱ. Ν. ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Τοῦμπας στὴν προσεχῆ πανήγυρι τῆς Ἐνορίας (16-17 Ἰουλίου), κατὰ τὴν ὁποῖα θὰ ἐγκαινιασθεῖ καὶ το Κειμηλιαρχεῖο τοῦ Ναοῦ, ποὺ

περιλαμβάνει πλῆθος ἐκθεμάτων, εἰκόνων καὶ κειμηλίων ἀπὸ τὶς ἀλησμόνητες Πατρίδες, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλους Ναοὺς.

Οἱ Ἐκδηλώσεις αὐτὲς, θὰ κορυφωθοῦν κατὰ τὰ μέσα τοῦ προσεχοῦς Σεπτεμβρίου, ὁπότε καὶ τιμῶνται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας οἱ ἱερομάρτυρες, ἐθνομάρτυρες καὶ ἅπαντες οἱ ἐν τῇ Μικρασιατικῇ Καταστροφῇ ἀναιρεθέντες καὶ θὰ ὁλοκληρωθοῦν -σὺν Θεῷ- περὶ τὰ τέλη τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Στὶς δύσκολες ἡμέρες τῆς πολύμορφης κρίσεως ποὺ διερχόμεθα, θεωροῦμε πὼς εἶναι εὐθύνη ὅλων μας, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν νὰ ἐντοπίζουμε τοὺς τρόπους ποὺ θὰ ἀποτελέσουν ἀποτελεσματικὸ ἐμπόδιο λησμονιᾶς τῆς ἱστορικῆς μνήμης, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδεικνύουμε τὶς εὐκαιρίες ἐκεῖνες ποὺ, θὰ ἀποτελέσουν ἐφαλτήρια ἀναστοχασμοῦ, ἀφετηρίες ὑπαρξιακοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ καὶ τὶς δράσεις ποὺ θὰ μᾶς ἐμπνεύσουν τὸ ἀπαιτούμενο θάῤῥος καὶ θὰ δώσουν τὴν ἀναγκαῖα ἐλπίδα γιὰ τὴν συνέχιση τῆς πορείας τοῦ βίου.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

 

DSC_0021