You are currently viewing Κεραυνός εν αιθρία: το Οικουμενικό Πατριαρχείο “αναγνώρισε” την Εκκλησία των Σκοπίων!!!

Κεραυνός εν αιθρία: το Οικουμενικό Πατριαρχείο “αναγνώρισε” την Εκκλησία των Σκοπίων!!!

Στην αναγνώριση της Εκκλησίας των Σκοπίων με το όνομα Εκκλησίας Αχρίδος προέβη σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο δέχεται επίσης «εις ευχαριστιακή κοινωνία την Ιεραρχία, τον κλήρο και τον λαό» του μέχρι πρότινος σχισματικού Αρχιεπισκόπου κ. Στεφάνου.

Δίνει τέλος δηλαδή στο σχίσμα και τους δέχεται σε κοινωνία με το πλήρωμα της καθόλου Ορθοδοξίας.Με λίγα λόγια προχώρησε και η Εκκλησία μας σε μια συμφωνία που δεν απέχει από την πολιτική συμφωνία των Πρεσπών!

Η απόφαση αυτή δεν ξέρουμε αν θα ρίξει «έλαιον και οίνον», όπως λέει το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου ή αν θα ρίξει τελικά… λάδι στην φωτιά!

Το βέβαιο είναι ότι εγείρονται πολλά ερωτηματικά. Και δημιουργούνται πολλές απορίες!

Γιατί τόση σπουδή; Τι κρύβεται πίσω από αυτήν την βιαστική απόφαση; Ποιά κέντρα… επηρεάζουν το Κέντρο;

 Ο Πατριάρχης είχε υποσχεθεί στους Σεβ. Μητροπολίτες των Νέων Χωρών -και μάλιστα μετά από ερώτημα του μακαριστού Μητροπολίτου Δράμας κυρού Παύλου- ότι δεν θα προβεί σε αναγνώριση αν δεν συνομιλήσει πρώτα με τους ιεράρχες της Μακεδονίας.Τώρα επικαλέστηκε λέει εν Συνόδω τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Μα ο Αρχιεπίσκοπος δεν εκφράζει την όλη Εκκλησία της Ελλάδος  και πολύ περισσότερο τους Ιεράρχες της Μακεδονίας μας. Πως θα αντιμετωπίσουν τώρα τα ποίμνια τους; Πώς θα απαντήσουν στις ανησυχίες του λαού της Μακεδονίας μας; Γιατί το κάνατε αυτό Παναγιώτατε; Θαρρείς πέθανε ο βιγλάτορας Δράμας Παύλος (τον οποίο αναφέρει το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου – οποία ειρωνεία!) και «έδωσε» έτσι την ευκαιρία να προχωρήσουν! Παναγιώτατε δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος!

Θα ασχοληθούμε διεξοδικά με το θέμα. Τα μέλη της  Συνόδου που κατέληξαν σε αυτή την απόφαση, ταυτιζόμενοι πλήρως με την πρόταση του Πατριάρχη είναι: 

Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος

Σεβαστείας κ. Σεραφείμ

Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος

Μύρων κ. Χρυσόστομος

Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας

Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρος

Ιταλίας κ. Πολύκαρπος

Κρήνης κ. Κύριλλος

Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος

Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος

Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος

Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας

Δεν έχουμε μάθει το παρασκήνιο ούτε αν υπήρξαν διαφορετικές φωνές εντός της Συνόδου οι οποίες δεν κατάφεραν να φρενάρουν τον Πατριάρχη σε μία ακόμη βιαστική απόφαση! 

Σ.Μ.Τ. 

🔺Παραθέτουμε στην συνέχεια το σημερινό ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 

 Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδοςσυνελθοῦσα σήμερον,

Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κΒαρθολομαίουσυνεζήτησε διεξοδικῶς τό 

εκκλησιαστικόνθέμα τῶν Σκοπίωνκαί,

 ἀξιολογήσασα εἰς τελικήν φάσιν τήν ὑποβληθεῖσαν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ ἔκκλητον προσφυγήν τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίαςὡς καί τάς ἀλλεπαλλήλους 

ἐκκλήσεις  τῆς Πολιτείας τῆς Βορείου Μακεδονίαςαπεφάσισε τά ἑξῆς:

1) Δέχεται εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνία τήν Ἱεραρχίαντόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον κΣτέφανον Ἐκκλησίας ταύτηςθεραπεύουσα τήν πληγήν τοῦσχίσματοςκαί ἐπιχέουσα εἰς 

τό τραῦμα τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων 

“ἔλαιον καί οἶνον”.Πρός τοῦτο ἐκδίδεται καί ἡ σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις.

2) Ἐπαφίησιν εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας τήν ρύθμισιν τῶν μεταξύ αὐτῆς καί τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ Ἐκκλησίας διοικητικῶν θεμάτων, ἐν τῷ πλαισίῳ ἀσφαλῶς τῆς ἱεροκανονικῆς τάξεως καί ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως.

3) Ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης τό “Ἀχρίδος” (νοουμένης τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς μόνον ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατείας τοῦ κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας), ὡς ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς, ἀποκλείουσα τόν ὅρον “Μακεδονική” καί οἱοδήτι ἄλλο παράγωγον τῆς λέξεως “Μακεδονία”.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον συνεχίζει νά ἐνδιαφέρεται διά τήν αὔξησιν, πρόοδον καί εὐστάθειαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης ὀντότητος τῆς Ἀχρίδος, ὡς ἔπραξε διά μέσου τῶν αἰώνων δι᾿ ὅλας τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὡς “τό πανδοχεῖον τῆς ἀγάπης, ἡ πηγή τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν” (Δράμας Παῦλος).

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 9ῃ Μαΐου 2022

​​​​​​​ 

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας