You are currently viewing Περιορισμένη έρευνα της Αρχιεπισκοπής για το σύνταγμά της
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος παρουσιάζει στο εκκλησίασμα τον νεοχειροτονηθένα Επίσκοπο Ναζιανζού Αθηναγόρα. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΑΓΌΡΑ

Περιορισμένη έρευνα της Αρχιεπισκοπής για το σύνταγμά της

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής διενεργεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο απέστειλε μόνο στην αγγλική γλώσσα στην Επιτροπή για τη θέσπιση του καινούργιου συνταγματίου της. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 80 άτομα, εκ των οποίων τα 40 διόρισε διόρισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος και τα άλλα 40 είναι από τις Μητροπόλεις.

Προς τούτο προσέλαβε την εταιρεία Barna Group για τη διενέργεια της έρευνας, της οποίας θα ευρήματα θα δοθούν στη Συμβουλευτική Επιτροπή με επικεφαλής τον επιχειρηματία Μιχάλη Ψαρό και αντιπρόεδρο του Οργανισμού «Οι Φίλοι του Αγίου Νικολάου» για την αποπεράτωση του Ναού και Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου. Τα ευρήματα αυτά θα τεθούν υπ’ όψιν μίας μικρής μεικτής επιτροπής που θα συγκροτηθεί από την Αρχιεπισκοπή και το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επεξεργασία και σύνταξη του συνταγματίου.

Υπενθυμίζεται ότι το συνταγμάτιο ανεστάλη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και την περί Αυτόν Ιερά Σύνοδο, κατόπιν εισηγήσεως του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου πριν από ενάμισι και πλέον έτος. Συγκεκριμένα, η αναστολή του συνταγματίου έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 2020, χωρίς να υπάρξει μία εκ των προτέρων συνεννόηση ή έστω ενημέρωση της ενταύθα Επαρχιακής Συνόδου ή κι ακόμα του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου.

Στην ίδια Σύνοδο ο Ελπιδοφόρος είχε εισηγηθεί την εκθρόνιση του Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης Ευαγγέλου από τη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης και την επιβολή τρίμηνης ποινής αργίας στον Μητροπολίτη Βοστώνης Μεθόδιο.

Επισημαίνεται ότι παρά την ανάκληση (ακύρωση) του συνταγματίου, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος εξακολουθεί να συγκαλεί σε συνεδριάσεις την Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής γεγονός που κάνει αρκετούς ιεράρχες του Φαναρίου να διερωτώνται για τα γενόμενα.

Ο Αρχων του Οικουμενικού Θρόνου Μιχάλης Ψαρός συνομιλεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο παρεκκλήσιο του Πανεπιστημίου Georgetown στο οποίο σπούδασε ο ίδιος και ο γιος τους Λίο. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ GOA/D. PANAGOS

 

 

Ανάμεσα στις πολλές ερωτήσεις του μακροσκελούς ερωτηματολογίου είναι και η εξής:

Πρέπει η διοργάνωση της Αρχιεπισκοπής να είναι περισσότερο κεντρική με περισσότερη εξουσία και απολογισμό στην Αρχιεπισκοπή ως μία αδιαίρετη οντότητα στην ολότητά της; Να είναι περισσότερο κατανεμημένη με περισσότερη αυτονομία στις Μητροπόλεις;

Σε άλλη ερώτηση αναγράφεται:

Πιστεύετε ότι η Εκκλησία στην Αμερική πρέπει να επιστρέψει στη δομή συγκρότησης Επισκοπών ποιμενόμενες από βοηθούς Επισκόπους και να είναι όλοι υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής;

Ασφαλώς, Πιθανώς, Ισως, Πιθανώς όχι, Αφαλώς όχι.

Αλλη ερώτηση: Ποιος πρέπει να έχει εξουσία για τη διοίκηση της Αρχιεπισκοπής;

Ο Αρχιεπίσκοπος, η Επαρχιακή Σύνοδος, το Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο, η Κληρικολαϊκή Συνέλευση;

Σημείωση: Δίνεται μία κλίμακα από 1 μέχρι το 4. Το 1 σημαίνει τη μεγαλύτερη εξουσία και το 4 τη λιγότερη.

Αλλη ερώτηση: Πρέπει οι ευθύνες και τα δικαιώματα του Αρχιεπισκόπου στο νέο συνταγμάτιο να: Ενισχυθούν, Να Εξασθενίσουν, Να παραμείνουν τα ίδια;

Ερώτηση: Πρέπει η υπάρχουσα δομή των Μητροπόλεων να παραμείνει η ίδια ή να αλλάξει;

Να παραμείνει η ίδια, Να αναδιοργανωθεί για να ανταποκρίνεται καλύτερα σε γεωγραφικές περιοχές, Να επεκταθεί σε περισσότερες Μητροπόλεις.

Ερώτηση: Η διοίκηση της Αρχιεπισκοπής επαφίεται στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο η οποία είναι υπεύθυνη για εκκλησιαστικά και κανονικά ζητήματα και στο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο το οποίο ενδιαφέρεται για τη ζωή, ανάπτυξη και ενότητα της Αρχιεπισκοπής και το οποίο είναι συμβουλευτικό στον Αρχιεπίσκοπο και την Επαρχιακή Σύνοδο. Πρέπει ο ρόλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου εν σχέσει με τον Αρχιεπίσκοπο να αλλάξει; Ναι ή Όχι;

Ερώτηση: Τι θα ήταν τα βασικά ευεργετήματα που θα επιθυμούσατε από μία πιο κεντρική διοργάνωση;

Καλύτερη ικανότητα εφαρμογής και παρακολούθηση εφαρμογής των διοικητικών αποφάσεων;

Περισσότερη συνέπεια της επικοινωνίας; Περισσότερη συνέπεια εφαρμογής των διακονιών, προγραμμάτων;

Μείωση του κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας;

Δεν αναμένω ευεργετήματα από μία περισσότερο κεντρική διοργάνωση.

Ερώτηση: Ποια θα ήταν τα βασικά ευεργετήματα που θα επιθυμούσατε από μία περισσότερη προσέγγιση αποκέντρωσης;

Περισσότερη ευελιξία για λήψη αποφάσεων, λήψη αποφάσεων που αντανακλούν την τοπική περιοχή ή κοινότητα.

Δυνατότητα παροχής οικονομικών πόρων που χρειάζονται σε περιοχές από τις οποίες προέρχονται.

Πρόληψη κατάχρηση δύναμης.

Αλλο (γίνετε συγκεκριμένοι).

Δεν αναμένω ευεργετήματα από μία προσέγγιση περισσότερης αποκέντρωσης.

Ερώτηση: Πρέπει η Αρχιεπισκοπή να είναι υπεύθυνη για την αβλεψία

Της Διοίκησης (δυνατότητα να διορίζει ή να επικυρώνει Συμβούλια)

Οικονομικές λειτουργίες και αποφάσεις

Το Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή

Τα Μοναστήρια

Γηροκομεία

Ορφανοτροφεία

Τον Ναό και Εθνικό Προσκύνημα Αγίου Νικολάου;

Αλλά ιδρύματα

Τίποτε από αυτά.

Ερώτηση: Όταν η Επαρχιακή σύνοδος λάβει κάποια απόφαση πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να υπάρχει εγγύηση πως οι Μητροπόλεις θα εφαρμόσουν με συνέπεια τις αποφάσεις ώστε να αποφεύγονται οι ασυνέπειες και η έλλειψη ενοποιημένων αποκρίσεων;

Ναι.

Όχι.

Δεν είμαι βέβαιος.

Ερώτηση: Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης ή περιοριστικός όρος για τους ιεράρχες;

Ελάχιστη ηλικία

Υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης

Ανώτερος όρος διάρκεια (έτη)

Όχι περιορισμοί.

Ερώτηση: Πρέπει να αλλάξουν τα προσόντα εκλογής Αρχιεπισκόπου;

Ναι.

Όχι.

Ερώτηση: Πρέπει να αλλάξουν τα προσόντα εκλογής Μητροπολίτη ή Βοηθού Επισκόπου;

Ναι.

Όχι.

Ερώτηση: Πρέπει να αλλάξει η συχνότητα σύγκλησης της Κληρικολαϊκής Συνέλευσης;

Ναι, λιγότερη συχνότητα συνεδριάσεων.

Ναι, περισσότερη συχνότητα συνεδριάσεων.

Όχι, οφείλει να διατηρηθεί κάθε 2 χρόνια.

Ερώτηση: Πρέπει οι ευθύνες και η εξουσία της Αρχιεπισκοπικής Κληρικολαϊκής Συνέλευσης να αλλάξουν;

Ναι, πρέπει να επεκταθούν.

Ναι, πρέπει να περιοριστούν.

Όχι, οφείλουν να παραμείνουν όπως περιγράφονται στο παρόν συνταγμάτιο.

Ερώτηση: Το προηγούμενο συνταγμάτιο έλεγε πως ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είναι η ανώτερη εκκλησιαστική εξουσία στην Αμερική και Εξαρχος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Πρέπει να μνημονεύεται το όνομα του Αρχιεπισκόπου σε κάθε Θεία Λειτουργία στην Αμερική;

Ναι.

Όχι.

Δεν είμαι σίγουρος/αναποφάσιστος.

Ερώτηση: Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι Επαρχία της Μητέρας Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Πρέπει το όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχη να μνημονεύεται σε κάθε Θεία Λειτουργία στην Αμερική;

Ναι.

Όχι.

Δεν είμαι σίγουρος/αναποφάσιστος.

Ερώτηση: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της Αγγλικής στην Εκκλησία, σε αμφότερα επισήμως και λειτουργικώς;

Συμφωνώ δυνατά

Κάπως συμφωνώ.

Δεν είμαι σίγουρος

Κάπως διαφωνώ.

Διαφωνώ εντόνως.

Ερώτηση: Ποιος πρέπει να κρατά τον τίτλο κυριότητας της περιουσίας της τοπικής εκκλησίας;

Η τοπική εκκλησία

Η Μητρόπολη

Η Αρχιεπισκοπή

Ερώτηση: Ποιοι όροι από το συνταγμάτιο του 2003 πρέπει να απαλειφθούν ή να αναθεωρηθούν στο καινούργιο;