You are currently viewing Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Είμαστε εδώ, φυλάσσουμε Θερμοπύλες, αμετακίνητοι, «ποτέ από το χρέος μη κινούντες», θαραλλέοι, ατενίζοντες «τον Χριστόν μόνον»”

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: “Είμαστε εδώ, φυλάσσουμε Θερμοπύλες, αμετακίνητοι, «ποτέ από το χρέος μη κινούντες», θαραλλέοι, ατενίζοντες «τον Χριστόν μόνον»”

Υποδεχόμενος όμιλο Εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο αναφέρ-θηκε στα Σεπτεμβριανά του 1955

Στην 66η επέτειο από τα Σεπτεμβριανά του 1955, “των βίαιων, θλιβερών και τραγικών γεγονότων εις βάρος της Ομογενείας, στη διάρκεια των οποίων καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημίες οι περισσότεροι Ορθόδοξοι ναοί της Πόλεως και άλλα μνημεία της Ρωμιοσύνης”, αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολο-μαίος υποδεχόμενος τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021, στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, πολυμελή όμιλο Εκπαιδευτικών από την Ελλάδα και την Κύπρο, που συμ-μετείχαν στο Φόρουμ «Οικουμενική Πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλο-ντος και του πολιτισμού».

“Θεωρούμε ότι πίσω από την καταστροφή των θρησκευτικών μνημείων ευρί-σκεται η ίδια εκείνη κακή αλλοίωσις της ελευθερίας μας, η οποία προκαλεί και τα οικολογικά προβλήματα. Ο θρησκευτικός φανατισμός, αυτή η νοσηρή έκ-φραση της θρησκευτικής πίστης, και το «σύμπλεγμα του ανθρωποθεού», ο νέος προμηθεισμός, ο οποίος δεν αναγνωρίζει μέτρα και όρια, αλλά θέλει τον άνθρωπο απόλυτο κυρίαρχο της φύσης, αποτελούν σήμερα την μεγάλη πρό-κληση και την φοβερή απειλή για την φύση και τον πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη 2016) ανα-φέρθηκε με έμφαση στην σύγχρονη οικολογική κρίση και στην καταστροφή των θρησκευτικών μνημείων, και κατεδίκασε τον ανθρωποθεισμό και τον φο-νταμενταλισμό σε όλες τους τις μορφές.”

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στη διαμόρφωση της νέας γενιάς και στη μετάδοση σε αυτήν κορυ-φαίων αξιών και αρχών.

“Πάμπολλα και ουσιαστικά για το μέλλον της ανθρωπότητος εξαρτώνται από το εάν και κατά πόσον η εκπαίδευση θα καταφέρη να μεταδώση στην νέα γενεά τις αρχές του οικολογικού ήθους, την κατανόηση της διαφορετικότητας και τον σεβασμό της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας και των πνευματικών αξιών. Επανα-λαμβάνουμε, ότι μία παιδεία χωρίς οίκολογικό, ανθρωπιστικό και πνευματικό προσανατολισμό είναι παρωδία παιδείας. Το μέλλον ανήκει σε μια αυθεντική παιδεία υπεύθυνης ελευθερίας, στην υπηρεσία του Είναι και όχι του Έχειν, του μετοχικού και όχι του κτητικού πολιτισμού, της αλληλεγγύης και όχι της κατο-χύρωσης των δικαιωμάτων του περικλείστου ατόμου.

Χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ στην Πόλη των Πόλεων. Είμαστε βέ-βαιοι, ότι και όσοι από εσάς ήλθαν εδώ ως απλοί επισκέπτες, θα έχουν ανακα-λύψει ήδη ότι έγιναν προσκυνητές, ότι εδώ ευρίσκεται ένα ουσιαστικό κομμάτι της ταυτότητός τους. Στο σημείο αυτό δρα η λογική της καρδιάς, η οποία μας ικανώνει να βλέπουμε αυτά που αδυνατεί να ιδή και να κατανοήση η τετράγωνη λογική. Εμείς είμαστε εδώ, φυλάσσουμε Θερμοπύλες, αμετακίνητοι, ποτέ από το χρέος μη κινούντες, θαραλλέοι, ατενίζοντες «τον Χριστόν μόνον», εν πλήρει επιγνώσει ότι «χωρίς Αυτού ου δυνάμεθα ποιείν ουδέν».”

Το Φόρουμ, που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυ-ζαντινών Μνημείων σε συνεργασία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διεξήχθη το Σάβ-βατο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο και την Κυριακή, στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Με αφορμή το θέμα του Φόρουμ, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στο κατα-πράσινο και πευκόφυτο τοπίο που περιβάλλει την Σχολή, στην οποία και ο ίδιος έ-ζησε για έντεκα χρόνια, και πρόσθεσε:

“Με την έννοια αυτή, θεωρούμε πολύ επιτυχή και εξόχως συμβολική την δια-ξαγωγή του Φόρουμ για το περιβάλλον και τα μνημεία στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου φύση και πολιτισμός συνυπάρχουν αρμονικά και αλληλο-περιχωρούνται. Εξ άλλου, στον χώρο αυτόν ωργανώθηκαν πολλά οικολογικά σεμινάρια και συνέδρια, τα τρία πρώτα Halki Summit, διαλέξεις, συναντήσεις, συζητήσεις για τον πολιτισμό και ποικίλες άλλες σημαντικές εκδηλώσεις. Σί-γουρα, θα είδατε από μακριά και το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, το περί-φημο αυτό ξύλινο οικοδόμημα, καύχημα και σύμβολο για την Ομογένεια, ανα-πόσπαστο κομμάτι του τοπίου της νήσου, για τη σωτηρία του οποίου είναι σε εξέλιξη σύντονες προσπάθειες.”