You are currently viewing Το Αλατόμητον Όρος»

Το Αλατόμητον Όρος»

«Τό τελευταίο ἐπί τήν Παναγία, μυστήριο, ἀναφέρουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, εἶναι ἡ ἔνδοξος Κοίμηση καί ἡ εἰς οὐρανούς μετάστασή Της, καθώς νίκησε τῆς φύσεως τούς ὅρους, ὅταν ἄφησε στά χέρια τοῦ Υἱοῦ Της τήν μακαρία ψυχή Της. «Τούς δοξάσαντάς με ἀντιδοξάσω» ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος. Καί εἴδαμε ὅτι πραγματοποίησε ὁ Θεός ἐπακριβῶς ὅλες τίς ὑποσχέσεις Του καί φανέρωσε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους ὄχι μόνο τό δικό Του θεϊκό πρόσωπο, ἀλλά καί τό ἐξαγνισμένο καί θεοδόξαστο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Αὐτή ἐγγυᾶται καί μεσιτεύει γιά τήν σωτηρία μας, γιατί «πολλά γάρ ἰσχύει δέησις Μητρός πρός εὐμένειαν Δεσπότου». Σ’ Αὐτήν ἀναφέρονται τῶν Προφητῶν οἱ ρήσεις καί τά αἰνίγματα, σ’ Αὐτήν οἱ προτυπώσεις καί τά χαράγματα τῆς καινῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἄς εὐχηθοῦμε Αὐτή καί σήμερα στά δύσκολα χρόνια πού διανύομε νά ἀκούσει τίς δεήσεις καί τίς παρακλήσεις ὅλων τῶν ἀδελφῶν μας, τῶν ποικιλοτρόπως δοκιμαζόμενων ἀπό τήν ἀδικία, τή φτώχεια, τήν ἀσθένεια καί τόν πόνο, τήν κατάρρευση τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδεολογιῶν, μά προπάντων ἀπό τήν ἀπογοήτευση καί τήν ἀπελπισία, πού, δυστυχῶς, πολλές φορές προκαλεῖ ἡ μάστιγα τῆς πανδημίας.

Ἄς μείνει σταθερή καί ἀταλάντευτη ἡ πίστη μας σ’ Αὐτήν, πού εἶναι ὁ Τόμος ὁ καινός τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου, πάνω στόν ὁποῖο ἐγράφη ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Πύλη τοῦ Ἰεζεκιήλ, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας ὅλων μας, ἡ Μητέρα τῆς ὄντως ζωῆς. Τό ἀλατόμητον Ὄρος καί ἀμετάθετον τοῦ Δανιήλ, ἡ ἄμπελος ἠ ἀληθινή τοῦ Ὠσηέ, τό Τεῖχος τό ἀδαμάντινο καί τό ἄρρηκτο τοῦ Ἀμώς, ἀλλά καί ἡ ἀρραγής προστασία γιά ὅλους μας. Ἡ Κιβωτός τοῦ ἁγιάσματος τοῦ Δαυίδ, ἡ Λαβίδα μέ τόν ἄνθρακα Χριστό τοῦ Ἠσαΐα, ὁ Θρόνος ὁ βασιλικός καί ἀγγελικός τοῦ Κυρίου Σαββαώθ, ἡ ὁλόφωτη Νεφέλη, ἡ ἀνθηφόρος Ράβδος καί ἡ χρυσῆ ἑπτάφωτη Λυχνία τοῦ Ζαχαρίου μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Αὐτά γνώρισε, βίωσε καί ἀπέκτησε ἡ Παναγία μας. Αὐτά μποροῦμε καί ἐμεῖς σήμερα, ζῶντας τή μακραίωνη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τῶν Πατέρων καί τῶν προγόνων μας, νά κρατήσουμε ὡς ἱερά καί πολύτιμη παρακαταθήκη καί νά τήν ἱκετεύσουμε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί δική μας Μητέρα νά σώζει ἀεί τήν κληρονομία Της καί νά προστατεύει «τήν νεολαία» Της, δηλαδή ὅλους ἐμᾶς, τά παιδιά Της» γράφει, μεταξύ άλλων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός σε Εγκύκλιό του επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία ανεγνώσθη στους Ιερούς Ναούς της ακριτικής του επαρχίας.

Ο Σεβασμιώτατος το πρωί της εορτής ιερούργησε στον  πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Διδυμοτείχου, παρουσία του Βουλευτού Έβρου Αναστασίου Δημοσχάκη, του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Ρωμύλου Χατζηγιάννογλου, του Υποδιοικητού και του Επιτελάρχου της XVI Μεραρχίας Ταξιάρχου Γεωργίου Μπογδάνου και Συνταγματάρχου Νικολάου Γιοβανούδη αντιστοίχως, του Διοικητού της 30ης Ταξιαρχίας Ταξιάρχου Δημητρίου Βαλσαμίδη και πολυπληθούς εκκλησιάσματος.