Η Δοξολογία για τον προστάτη του Πεζικού στη Σχολή Πεζικού της Χαλκίδας

Η Δοξολογία για τον προστάτη του Πεζικού στη Σχολή Πεζικού της Χαλκίδας