Παιδιά του Σχολείου της Μητροπόλεως  του Αργυροκάστρου συγκέντρωσαν και μοίρασαν τρόφιμα σε άπορες οικογένειες

Παιδιά του Σχολείου της Μητροπόλεως του Αργυροκάστρου συγκέντρωσαν και μοίρασαν τρόφιμα σε άπορες οικογένειες