You are currently viewing Επέτειος δύο ετών από την εκλογή και την ενθρόνιση του Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος

Επέτειος δύο ετών από την εκλογή και την ενθρόνιση του Σεβ. Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης, σήμερα Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν (18.4.2021) ἐχοροστάτησε στόν ὄρθρο καί ἐτέλεσε τή Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν (Παλαιός), τηρουμένων ὅλων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων γιά τήν πρόληψη τῆς διασπορᾶς τοῦ Covid-19.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, στό σύντομο λόγο του ὡμίλησε σχετικῶς μέ τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα καί εὐχήθηκε ὅλοι μας νά μπορέσουμε νά ἀναγνωρίσουμε τό μέγεθος τῆς ἀξίας τῆς διακονίας στόν συνάνθρωπο. Κάλεσε ὅλους μας, κλῆρο καί λαό, νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τήν ἐγωιστική – ἀτομιστική ἀναζήτηση ἀξιωμάτων καί θέσεων, ἀλλά μέ ταπείνωση καί μέ εἰλικρινῆ διάθεση διακονίας νά ὑπηρετήσουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτ. π. Ἐλευθέριος Κουναλάκης μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως δύο ἐτῶν ἀπό τήν ἐνθρόνιση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ἐξέφρασε μέ λόγια υἱικῆς ἀγάπης, τόν σεβασμό καί τήν ἀφοσίωση τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ στό Σεπτό πρόσωπό τοῦ.

“Σεβασμιώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία σήμερα χαίρεται καί ἀγάλλεται γιατί ἔχει τά δικά της γενέθλια. Γιορτάζουμε κλῆρος καί λαός τήν λαμπρά ἐνθρόνιση τοῦ Σεπτοῦ Ποιμενάρχου μας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ.κ. Κλἠμεντος.

Ὁ Σεπτός Ποιμέναρχης μας τίμιος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Ἐπίσκοπος δοκιμασμένος ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀνεβαίνοντας ὅλα τά σκαλοπάτια τῆς κλίμακας τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας, μέ ὑπομονή, ἀγάπη καί ὑπακοή καί βιώνοντας τό μέγεθος τῆς μαρτυρικῆς ἱερωσύνης, χάριτι Θεοῦ, καταξιώθηκε νά ἀνέβει στήν κλίμακα τῆς Ἀρχιερωσύνης στό προσωπικό τοῦ ὅρος Θαβώρ, τοῦ ὁποίου τό φῶς δέν τό κράτησε γιά τόν ἐαυτό του, ἀλλα ἱδιαίτερα τώρα ὡς Ἐπίσκοπος και φωτισμένος Πατέρας τό διαχέει παντοῦ γιά νά “φωτίζει τούς ἐν σκότει καί σκιᾷ θανάτου καθημένους”. Ἡ ἀγωνία τοῦ κόσμου εἶναι καί ἀγωνία τοῦ Ἐπισκόπου μας! Τά προβλήματα τοῦ κόσμου εἶναι καί δικά του προβλήματα. Καθημερινά ἀγωνίζεται, καθοδηγεῖ, στηρίζει, ἀνοίγει διάπλατα τήν ἀγκαλιά του γιά νά σκεπάσει τόν πόνο καί γιά νά δώσει ἀπό τό πέλαγος τῆς διακριτικῆς εὐσπλαχνίας του, τό χαμόγελο καί τήν συγχώρηση.

Ὁ πατρικός λόγος σας ἀπευθυνόμενος τήν εὐλογητή ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς σας πρός τόν Ἱερό Κλῆρο γίνεται συνεχῶς πραγματικότητα “καλούμεθα νά ἀναγγέλλουμε στούς ἀνθρώπους τήν σωτηρία καί μάλιστα μέ τρόπο ὀρθόδοξο, εὐγενικό ἀγαπητικό ἁπλό ἀλλά ὄχι ἀλλοιωμένο”.

Σεβαστέ μας Πατέρα καί Δέσποτα,

σήμερα ἐμεῖς κλήρος καί λαός συνεορτάζουμε προσευχητικά μαζί σας ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου αὐτή τήν προσωπική σας ἐπέτειο καί κύκλῳ ἐστῶτες τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἀναφωνοῦμε: “Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε, τοῦ πατρός καί ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ, ὅν χάρισαι τοῖς Ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ, σῶον, ἔντιμον ὑγειά, μακροημερεύοντα καί ὁρθοτομούντα τόν λόγο τῆς σῆς ἀληθείας”.

Ἐκ τοῦ λόγου τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Πρωτ. π. Ἐλευθερίου Κουναλάκη.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου.