Ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος κοντά στους κρατούμενους των φυλακών Κορυδαλλού

Ο Μητροπολίτης Νικαίας Αλέξιος κοντά στους κρατούμενους των φυλακών Κορυδαλλού

Στά πλαίσια τῶν τακτικῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεων πού πραγματοποιεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίαςκ. Ἀλέξιοςστούς πολυάριθμους κρατουμένους τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ,τή Δευτέρα 1 Μαρτίου2021 βρέθηκε στή Φυλακή Κορυδαλλοῦ, προκειμένου νά ἐπιτελέσει τό ποιμαντικό του ἔργο καί νά προσφέρει μεγάλη ποσότητα εἰδῶν ἀτομικῆς ὑγιεινῆςκαί ρουχισμού, μέ τήν τήρηση ὅλων τῶν προβλεπομένων ὑγειονομικῶν μέτρων.Μέ τη Διευθύντριατῶν φυλακῶν καί τούς κοινωνικούς λειτουργούςὁ Σεβασμιώτατος συζήτησε γιά τίς ἀνάγκες τῶν κρατουμένων, διαβεβαιώνοντάς τους,ὅτι ἡ τοπική Ἐκκλησία θά συνεχίσει νά συμπαραστέκεται στό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυρυδαλλοῦ πνευματικά καί ὑλικά ὅπως γίνεται μέχρι σήμερα. Νά σημειωθεῖ ὅτιλειτουργοῦν 5 Ἱεροί Ναοί σέ μόνιμη βάση ἐξυπηρετώντας τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν κρατουμένων στά τμήματα α) τῶν ἀνδρῶν, β) τῶν γυναικῶν, γ) τοῦ νοσοκομείου, δ) τοῦ ψυχιατρείου καί ε) τῆς ΚΑΥΦ(Κεντρικῆς Ἀποθήκης Ὑλικοῦ Φυλακῶν).Παράλληλασυνεχίζεται τό μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο πού ἐπιτελεῖται στό Ἐπισκοπεῖο καί στίς 40 Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως. Ἐνδεικτικά άναφέρουμε τήν προσφορά καθημερινοῦ φαγητοῦ σέ 1600 ἀπόρους συνανθρώπους μας, τό Κοινωνικό Ἰατρεῖο καί Φαρμακεῖο, τήν προσφορά χρηματικῶν βοηθημάτων καί δεμάτων τροφίμων σέ 3.000 οίκογένειες καί τήν φιλοξενία 1000 παιδιῶν καί νέων στήν πρότυπη Κατασκήνωση κατά τούς θερινούς μήνες.Ἡ μέριμνα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικαίαςἐκτείνεται σέ ἀνθρώπους κάθε ἠλικίαςκαθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους.